De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg"— Transcript van de presentatie:

1 3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg
Voorlichting klas 3 3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg

2 Het VMBO Programma Inleiding Programma 3 VMBO
Bevorderingsnormen en tijdpad Vakkenkeuze en examen 4 VMBO Doorstroming en leerwegen LOB Vragen

3 Het VMBO De leerwegen: Theoretische leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg

4 Het VMBO Verzorging Handel en Administratie Metalektro
Kader- en basisberoepsgerichte leerweg De afdelingen Verzorging Handel en Administratie Metalektro Bouwen, wonen en interieur

5 Het VMBO De bevorderingsnormen:
Volgens de leerweg- en afdelingsspecifieke tabel De zak/slaag regeling voor het gekozen examenpakket. CKV moet voldoende zijn.

6 Sector Zorg & Welzijn Afdeling Verzorging
Klas A] Minimum aantal te behalen punten B] Voor het Examenpakket geldt de slagingsnorm (*) Verzorging 3 basis 8 vakken, waarbij vz dubbel telt. 54 punten ne, en, wi, bio, gs, lo, ict, vz ne, en, bio, vz keuze wi of gs 3 kader

7 Sector Techniek Afdeling Metalektro en Bouwen, wonen en interieur
Klas A] Minimum aantal te behalen punten B] Voor het Examenpakket geldt de slagingsnorm (*) Bouwen, wonen en interieur / Metalektro 3 basis 6 vakken, waarbij bt dubbel telt. 42 punten ne, en, wi, ns, lo, bt/me ne, en, wi, ns, bt/me 3 kader

8 Sector Economie Afdeling Handel & Administratie
Klas A] Minimum aantal te behalen punten B] Voor het Examenpakket geldt de slagingsnorm (*) Handel & Administratie 3 basis 7 vakken, waarbij bt dubbel telt. 48 punten ne, en, wi, ec, lo, du, h-a ne, en, ec, h-a keuze wi of du 3 kader

9 Bevorderingsnorm B Alle cijfers 6 met maximaal één 5.
Eén 4, overige vakken 6 of hoger, waaronder tenminste één 7. Gemiddeld 6 met maximaal één 4 of twee maal 5. Hier geldt ook dat het beroepsgerichte programma 2x telt. Indien een leerling bevorderingsnorm A en/of B niet gehaald heeft, wordt hij/zij besproken in de rapportenvergadering.

10 Het VMBO Kader- en basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 3
Schoolexamen volgens programma van toetsing en afsluiting( PT&A)

11 Het VMBO De organisatie in leerjaar 3:
Toetsweek 1: 3 t/m 5 februari 2014 Toetsweek 2: 16 t/m 18 juni 2014 Herkansing: 1 toets per periode 1e grote praktische opdracht Daarnaast gewone rapporten Maatschappelijke stage Praktische en handelingsopdrachten hoeven niet tijdens de toetsweken plaats te vinden.

12 Het VMBO Gemeenschappelijk deel examen: Nederlands Engels
Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding Culturele kunstzinnige vorming (ckv)

13 Het VMBO Kader- en basisberoepsgerichte leerweg
Schoolexamens en Centraal examen in: Het gemeenschappelijk deel De sectorverplichte vakken (zie volgende dia) Het beroepsgerichte programma

14 Het VMBO Keuze examenpakket voor klas 4
ME en BT: geen keuze, wiskunde en nask. Bij Bouwen, wonen en interieur de keuze tussen wonen/ interieur en bouwtechniek H&A : economie verplicht en wiskunde of Duits ( ook voor de basis leerlingen) VZ: biologie verplicht en wiskunde of geschiedenis

15 Het VMBO Andere examenopdrachten:
Kader- en basisberoepsgerichte leerweg: Praktische opdrachten (bijv: stage) – cijfer Handelingsopdrachten (bijv: verslag en bezoek open dag) – geen cijfer, moet wel voldoende worden afgetekend!

16 Het VMBO LO CKV Waardering “voldoende” of “goed” is
noodzakelijk om over te gaan en/of examen te mogen doen!

17 Het VMBO WEGING EXAMENS Basisberoepsgerichte leerweg: Schoolexamen 1x
Centraal examen 1x Kaderberoepsgerichte leerweg:

18 Het VMBO Het examen bestaat uit: Schoolexamen en Centraal examen
bb/kb : NE, EN bb/kb : sector- en keuzevakken bb/kb : beroepsgericht programma (telt 2 x) Maatschappijleer is alleen een schoolexamen. Rekenen staat op de cijferlijst.

19 De uitslagbepaling examen:
1) Gemiddelde CE moet 5,5 of hoger zijn 2) Gemiddelde SE en CE: - 1 x 5 dan overige vakken minimaal 6 of - 1 x 4 of 2 x 5 dan 1x 7 en de rest voldoende Cijfer beroepsgericht progr. telt 2x mee! 1 x 5 = 2 tekorten, 1 x 7= 2 compensatiepunten - maatschappijleer is één van de examenvakken.

20 Maatschappelijke stage
30 uur Afsluiten met V of G Vrijwilligersorganisatie (non-profit), géén commerciële instelling. Buiten schooltijd

21 Het VMBO Doorstroming VMBO - bb MBO niveau 2
VMBO - kb MBO niveau 3 en 4

22 Het VMBO Doorstroming MBO:
Bij verandering van sector is wiskunde veelal verplicht In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) start men vaak op niveau 2.

23 Het VMBO Loopbaanoriëntatie en beroepskeuze (LOB):
Beroepenvoorlichtingsavond op donderdag 12 december 2013! (verplicht) Stageverslag (1e grote praktische opdracht) Verslag MBO-opleiding Verslag bezoek open dag in klas 4 Opdrachten in loopbaanmap. Einddatum: 1 maart 2015!

24 Vragen?? Heeft u nog vragen? Schroom dan niet om contact op te nemen! Telefoonnummer: Dhr. Zorgman Decaan, examensecretaris Mevr. Van Kats Decaan Mevr. Van Wijngaarden Afdelingsleider Bovenbouw VMBO


Download ppt "3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg"

Verwante presentaties


Ads door Google