De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de voorlichtingsavond leerjaar 2 TL+. Opening Prediker 11: 1 - 6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de voorlichtingsavond leerjaar 2 TL+. Opening Prediker 11: 1 - 6."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de voorlichtingsavond leerjaar 2 TL+

2 Opening Prediker 11: 1 - 6

3 Programma Algemene informatie:mevr. W.H.J. Postma Keuze informatie:dhr. A. R. Dekker

4 Algemeen  Humakaart  Leerplichtwet  Overgangsregels naar klas 3  Klas 3/4 TL+

5 Overgangsregels  1. Gemiddelde  2. Overgangstabel  3. Examenvakken

6 1. Gemiddelde *Eindcijfer is het gemiddelde van alle cijfers van het gehele schooljaar.  Minimaal 6,0 gemiddeld in alle vakken op het eindrapport.*

7 2. Overgangstabel  Min. Onv.  1 2345 1 OOO 2OODZ 3DZZ 4ZZ Voorbeeld: Ne 5 Fa 5 Wi 4

8 3. Examenvakken  Minimaal 36 punten behalen in de examenvakken die worden meegenomen naar klas 3. (Ne, En, Wi + 3 gekozen examenvakken)  Maximaal 2 minpunten. (zie informatieboekje blz. 33 en 34)

9 Klas 3/4 TL+  Iedereen 6 theorievakken + technologie  Ne, En, Wi en TGL verplicht voor iedereen  In de aan het eind van klas 2 gekozen vakken wordt ook examen gedaan  In klas 3 begint het schoolexamen

10 Keuze informatie

11 Structuur van het vmbo Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Theoretische leerweg + EconomieTechniekZorg & Welzijn

12 Klas1 & 2 Basisvorming M.B.O. 4 sectoren niveau 3/4 BOL/BBL Klas 4 TL+ HAVO 4 Klas 3 TL + Leerroute

13 VMBO Voorbereiding op mbo

14 Extra mogelijkheid: HAVO - Neem contact op met de decaan - Kom op de spreekavond in februari (uitnodiging volgt)

15 Klas 3 VMBO 1 sector kiezen + 1 keuzevak. Geen definitieve sectorkeus. (bij twijfel over de sector slim kiezen)

16 Keuzeformulier Kies sectorVerplichtKeuzevak  Economie economie  biologie  Duits of  Frans  natuurkunde (nog kiezen!)  Zorg&Welzijn biologie  Duits maatschappijleer 2  Frans  economie  natuurkunde  scheikunde  Techniek natuurkunde  Duits economie  biologie  scheikunde

17 Uw zoon/dochter hoeft nog niet te weten wat hij/zij gaat doen, maar…

18 Informatie ? Mentoruur (Optie / dedecaan.net) Beroepeninteressetest Internet Open dagen MBO-scholen Studiebeurs Decanengesprek Voorlichtingsavonden leerjaar 3 en 4 Stage leerjaar 3 Beroependag

19 verzoek: motiveer uw zoon/dochter

20 Bedankt voor uw aandacht en wel thuis!


Download ppt "Welkom op de voorlichtingsavond leerjaar 2 TL+. Opening Prediker 11: 1 - 6."

Verwante presentaties


Ads door Google