De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst examens leerjaar 4 maandag 24 september 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst examens leerjaar 4 maandag 24 september 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst examens leerjaar 4 maandag 24 september 2012

2 Inhoud Korte intro presentator Uitleg examen 2012-2013 Vragenronde

3 PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting Per vak: –Leerstof –Toetsing –Beoordeling –Gewicht cijfer –Herkansbaarheid Voorbeeld

4 PTA Alles moet afgerond zijn voordat de centrale examens starten Leerling is verantwoordelijk voor inhalen van toetsen en opdrachten Niet op tijd afgewerkt? Examenreglement is dan geldend.

5 Vakken leerjaar 4 Met centraal eindexamen: - Nederlands- Engels - Wiskunde- Biologie - Duits- Nask 1 - Beroepsgerichte vakken - Economie Zonder centraal eindexamen (dus alleen schoolexamen): -Lichamelijke opvoeding > moet voldoende zijn -CKV > moet voldoende zijn -Maatschappijleer (afgesloten in klas 3) LWT: Nederlands + 1 beroepsgericht vak

6 Centraal examen LWTBBKBGL Algemene vakken Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde,Natuur-scheikunde, Economie Biologie Nederlands digitaal CSE digitaal CSE digitaal CSE Beroepsgerichte vakken Dierenhouderij, Bloemschikken, Groene ruimte, Plantenteelt, Verwerking Agrarische Producten Extra keuzevak: Agrarische techniek CSPE 1 vak CSPE 1 vak CSPE 2 vakken CSPE 1 vak

7 SE en C(SP)E Schoolexamen (SE) >> cijfer op eindrapport klas 4 –Eigen toetsen –Eigen normering Centraal examen (CE) –Landelijke toetsen –Landelijke normering CSE (schriftelijk of digitaal) t.b.v. algemene vakken CSPE t.b.v. beroepsgerichte vakken

8 Schoolexamen SE 1SE 2SE 3SE 4 Leerjaar 3 Periode 1 t/m 4 Leerjaar 4 Periode 1 Leerjaar 4 Periode 2 Leerjaar 4 Periode 3 Telt 1x mee Gemiddelde = schoolexamen eindcijfer (SE)

9 Toetsweken voor schoolexamen 29 oktober – 1 novemberSE2 14 januari – 18 januariSE3 02 april - 05 aprilSE4 –Geen lessen –Apart toetsrooster

10 Voorwaarden deelname CE Eindbeoordeling voldoende voor: –lichamelijke opvoeding –culturele kunstzinnige vorming –sectoronderzoek (GL) Alle toetsen / opdrachten voltooid: –Algemene vakken –Beroepsgerichte vakken Alle stage – onderdelen afgerond

11 Herkansingen Schoolexamens: –Elke periode 1 vak 1 toets Centrale examens: –1 algemeen vak (alle leerwegen) –1 beroepsgericht vak (BB en KB) als < 7

12 Berekening eindcijfer Alle leerwegen : SE + CE 2 Eindcijfer afronden op heel getal –5,49  5 –5,50  6 = eindcijfer

13 Zak- en slaagregeling Geslaagd als: - Alle vakken 6 of meer - Eén 5, rest 6 - Twee x 5, rest 6 waarvan minstens één 7 of meer - Eén 4, rest 6 waarvan minstens één 7 of meer + Gemiddelde CE-cijfers minimaal 5,5 ( NIETafgerond) BBL en KBL: cijfer beroepsgerichte vak telt 2x in deze regeling LWT: Nederlands + beroepsgericht vak voldoende

14 Examenreglement Spelregels “Vertaald” voor leerlingen in examengids –Inrichting van en gang van zaken bij SE en CE –Herkansingsregeling –Cijfergeving –Zak – en slaagregeling –Onregelmatigheden –Te gebruiken hulpmiddelen

15 “Onregelmatigheden” Gemiste toetsen Onvoltooide opdrachten of stage Onwettige afwezigheid bij toetsen Te laat komen Frauderen

16 Dyslexie en dyscalculie Faciliteiten voor leerlingen met verklaring deskundige: Meer tijd (indien nodig) Vergroot schrift (indien nodig) Gebruik van computer (Kurtzweil, indien nodig) Coulance bij spel – en rekenfouten (alleen bij SE)

17 Stage 2 x volledige week –Week van 5 november –Week van 18 februari Zelf stagebedrijf zoeken of kiezen uit lijst (zie website) Niet “gelopen” uren inhalen (minimaal 34 uur per week) Extra basisberoeps 1 dag (LWT 3 dagen) per week

18 Voorbereiden toetsen en examens Ruim op tijd beginnen Samenvattingen gebruiken van leerstof Vaak herhalen Downloaden, maken en nakijken van oude examens Online oefenexamens doen

19 Website speciaal voor leerlingen van onze school: www.exameninfo-oudenbosch.nl www.exameninfo-oudenbosch.nl Voor informatie kunt u terecht bij: Examenbureau: Hr. E. Mallens(e.mallens@rocwb.nl)e.mallens@rocwb.nl Hr. E. Mathijssen (e.mathijssen@rocwb.nl)e.mathijssen@rocwb.nl


Download ppt "Informatiebijeenkomst examens leerjaar 4 maandag 24 september 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google