De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond klas 4 welkom Maandag 22 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond klas 4 welkom Maandag 22 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond klas 4 welkom Maandag 22 september 2014

2 Inhoud en opzet examens Dhr. J. Verhaaf, examensecretaris

3 Opzet examens: Het examen bestaat voor bijna elk vak/programma uit twee delen: 1.Schoolexamen: SE (afgenomen in klas 3 en 4) 2.Centraal Examen: CE

4 Centraal examen Centraal schriftelijk examen tijdsduur per vak: –BBL 60/90 minuten(digitaal) –KBL 90/120 minuten (digitaal) –GTL 120 minuten (papier)

5 Vakken in schoolexamen zonder centraal examen Maatschappijleer (Cijfer SE is eindcijfer) Cultureel Kunstzinnige Vorming (moet voldoende/goed worden afgesloten) Lichamelijke Opvoeding (moet voldoende/goed worden afgesloten)

6 Centraal examen beroepsgerichte programma’s Bij alle leerwegen wordt een Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) afgenomen Dit examen wordt afgenomen voor aanvang van het CSE (vanaf begin april 2015)

7 Nieuwe exameneisen m.i.v. 2014 Gemiddelde score van het Centraal Examen (afgenomen in mei) moet minimaal 5.5 zijn! Eindcijfer Nederlands mag niet lager zijn dan 5! Leerling moet hebben deelgenomen aan de Rekentoets VO.

8 Hoe wordt het eindcijfer berekend? Het eindcijfer is het afgeronde gemiddelde van het schoolexamencijfer en het eindexamencijfer. Als het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is dan wordt het cijfer naar beneden afgerond. Voorbeeld; 5.4=5 Als het eerste cijfer achter de komma een 5 of hoger is dan wordt het cijfer naar boven afgerond. Voorbeeld; 5.5=6

9 Voorbeeld Schoolexamen Nederlands; 7,4 Centraal Examen Nederlands; 5,3 7,4 + 5,3 = 12,7 12,7 : 2 = 6,35 6,35 wordt afgerond naar een 6

10 Eisen eindcijfers 1 Alle eindcijfers zijn 6 of hoger Of één eindcijfer is een 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger Of één eindcijfer is een 4 en de andere eindcijfers zijn 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een 7 of hoger is Of voor twee vakken is het eindcijfer een 5 en de overige eindcijfers zijn 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een 7 of hoger is Geen cijfer 3 of lager

11 Eisen eindcijfers 2 Het afdelingsvak telt 2 x mee (BBL/KBL) CKV en LO moeten voldoende zijn

12 Herkansing Één vak uit het CE mag herkanst worden in het tweede tijdvak Het hoogste cijfer telt Daarnaast mag ook het praktijkvak (BBL/KBL) herkanst worden

13 Extra examenvak Je kunt niet zakken op een onvoldoende voor een extra examenvak

14 Na het VMBO

15 Voorlichting Niveau GTL - Kader – Basis niveau Voorlichting donderdag 20 november Open Dagen vanaf januari 2015 Verschil VMBO/MBO Inschrijvingen MBO uiterlijk 1 april 2015 Proefstuderen, meeloopdag MBO


Download ppt "Voorlichtingsavond klas 4 welkom Maandag 22 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google