De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg"— Transcript van de presentatie:

1 3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg
Voorlichting klas 3 3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg SCHOONHOVENS COLLEGE VMBO, HAVO, VWO

2 Het VMBO Programma Inleiding Programma 3 VMBO
Bevorderingsnormen en tijdpad Vakkenkeuze en examen 3 VMBO Doorstroming en leerwegen LOB Vragen

3 Het VMBO De leerwegen Theoretische leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg

4 Het VMBO Verzorging Handel en Administratie Metalektro
Kader- en basisberoepsgerichte leerweg De afdelingen Verzorging Handel en Administratie Metalektro Bouwen, wonen en interieur

5 Het VMBO De bevorderingsnormen:
a) Volgens de leerweg- en afdelingspecifieke tabel b) De slaag / zakregeling voor het gekozen examenpakket.

6 Het VMBO Kader- en basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 3
Schoolexamen volgens programma van toetsing en afsluiting( PT&A)

7 Het VMBO De organisatie in leerjaar 3:
Toetsweek 1: 23 t/m 25 januari 2012 Toetsweek 2: 11 t/m 13 juni 2012 Herkansing: 1 toets per periode 1e grote praktische opdracht Daarnaast gewone rapporten Maatschappelijke stage Praktische en handelingsopdrachten hoeven niet tijdens de toetsweken plaats te vinden.

8 Maatschappelijke stage
Verplicht, 30 uur Afsluiten met V of G Vrijwilligersorganisatie (non-profit), géén commerciële instelling. Buiten schooltijd

9 Het VMBO Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding
Gemeenschappelijk deel examen: Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding Culturele kunstzinnige vorming (ckv)

10 Het VMBO Kader- en basisberoepsgerichte leerweg
Schoolexamens en Centraal examen in: Het gemeenschappelijk deel De sectorverplichte vakken (zie volgende dia) Het beroepsgerichte programma

11 Het VMBO Keuze examenpakket voor klas 4
ME en BT: geen keuze, wiskunde en nask. Bij Bouwen, wonen en interieur de keuze tussen fijnhout bewerken en bouwtechniek H&A : economie verplicht en wiskunde en/of Duits VZ: biologie verplicht en wiskunde of geschiedenis , mogelijk Duits als extra vak voor 4 kader.

12 Het VMBO Andere examenopdrachten:
Kader- en basisberoepsgerichte leerweg: Praktische opdrachten (bijv: stage) – cijfer Handelingsopdrachten (bijv: verslag en bezoek open dag) – geen cijfer, moet wel voldoende worden afgetekend!

13 Het VMBO Toelating tot het 4e leerjaar: Geen cijfer bij: LO CKV
Waardering “voldoende” of “goed” is noodzakelijk om over te gaan en examen te mogen doen!

14 Het VMBO WEGING EXAMENS (nieuw!) Basisberoepsgerichte leerweg
Schoolexamen 1X Centraal examen 1X Kaderberoepsgerichte leerweg

15 Het VMBO Het examen bestaat uit: Schoolexamen en Centraal examen
bb/kb : Ne, En bb/kb : sector- en keuzevakken bb/kb : beroepsgericht programma (telt 2 x) Maatschappijleer is alleen een schoolexamen.

16 De uitslagbepaling examen:
1) Gemiddelde CE moet 5,5 of hoger zijn 2) Gemiddelde SE en CE: - 1 x 5 dan overige vakken minimaal 6 of - 1 x 4 of 2 x 5 dan 1x 7 en de rest voldoende Cijfer beroepsgericht progr. telt 2x mee! 1 x 5 = 2 tekorten, 1 x 7= 2 compensatiepunten - maatschappijleer is één van de examenvakken.

17 Het VMBO Doorstroming VMBO - bb MBO niveau 2
VMBO - kb MBO niveau 3 en 4

18 Het VMBO Doorstroming MBO:
Bij verandering van sector is wiskunde veelal verplicht In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) start men vaak op niveau 2.

19 Het VMBO Loopbaanoriëntatie en beroepskeuze (LOB):
Beroepenvoorlichtingsavond op woensdag 7 december! (verplicht) Stageverslag (1e grote praktische opdracht) Verslag MBO-opleiding Verslag bezoek open dag in klas 4 Opdrachten in loopbaanmap. Einddatum: 1 maart 2013!

20 Vragen

21 Mochten u nog vragen hebben, dan kunt u altijd bellen naar de school: Tel: Dhr. Zorgman Decaan Mevr. Van Kats Decaan Dhr. Zorgman Examensecretaris Mevr. van Wijngaarden Afdelingsleider bovenbouw VMBO


Download ppt "3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg"

Verwante presentaties


Ads door Google