De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERAVOND klas 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERAVOND klas 3."— Transcript van de presentatie:

1 OUDERAVOND klas 3

2 VOORSTELLEN P.P. van Beek (teamleider)
Bas van de Veerdonk (mentor 3Ab) Geertje Beekers (mentor 3Bb) Tim Lamers (mentor 3Cb) Monique Boeijen (mentor 3basis) Norah Molenkamp (mentor 3 Dk) Wout Anker (mentor 3 Ek) Henriette van Bergen (mentor 3Fk) Mari van Rossem (mentor 3 Gt) Nathalie Bindels (mentor 3 Gt) Rob Hubertus (mentor 3 Ht) Angelique Hubertus (mentor 3Ht) Marjolein v.d. Giessen (examencoördinator) Claudia Schackman (decaan)

3 P.T.A. locatie DEN BONGERD

4 Start van het examenjaar!
Waarom nu al uitleg over het examen? Praktijkvak (3B / 3K) en ISP (3T) telt vanaf september 2010 mee voor het examen. Ook de vakken maatschappijleer, LO en CKV tellen vanaf september 2010 mee voor het examen. Alle andere vakken tellen pas vanaf 1 april 2011 mee voor het examen.  Aanscherping slaag-zakregels

5 TE ONTVANGEN MATERIAAL
PTA’s HANDOUT

6 PTA's Programma van Toetsing en Afsluiting:
Hoe wordt het schoolexamen (SE) berekend? Voor de volgende vakken: Maatschappijleer (L/M) Lichamelijke Opvoeding (LO) Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) ISP / Praktijk staat op de website van de andere locatie Voor elk vak een planning met: Toetsing Normering Weging

7 PTA's Maatschappijleer: Lichamelijk Oefening: CKV:
Telt in leerjaar 3 voor 25% mee Telt in leerjaar 4 voor 75% mee Het afgeronde eindcijfer komt op de eindlijst (diploma) te staan. Lichamelijk Oefening: Telt in leerjaar 3 voor 50% mee Telt in leerjaar 4 voor 50% mee Moet voldoende of goed afgesloten worden CKV: Moet in leerjaar 3 voldoende of goed afgesloten worden

8 PTA's PTA van de overige vakken,inclusief het examenreglement, krijgen de leerlingen in week 13 van de mentor In september 2011 krijgt u tijdens een ouderavond nadere uitleg over het PTA van leerjaar 4 en het eindexamen.

9 TOETSMOMENTEN Overhoringen, proefwerken, werkstukken en presentaties
 tijdens de lessen Schoolexamens (=SE)  tijdens de lessen en schoolexamenweken Centraal Schriftelijk Examen (CSE)  tijdens 1e en/of 2e tijdvak

10 SCHOOLEXAMENWEKEN Klas 3B en 3K 1 SE-week: 13-06-2011 t/m 17-06-2011
Klas 3T 1 SE-week: t/m Klas 4 3 SE-weken: november, februari en april.

11 AANSCHERPING SLAAG-ZAKREGELS 2011-2012
Elke kandidaat moet gemiddeld een voldoende halen voor het centraal examen. Een kandidaat is dus gezakt als het gemiddelde voor het centraal examen lager is dan een 5,5. Voor basisberoepsgerichte leerweg zal het schoolexamen even zwaar gaan wegen als het centraal examen.

12 AANSCHERPING SLAAG-ZAKREGELS 2011-2012
Gemiddelde Centraal Examen-cijfer is lager dan een 5.5 dus deze leerling is niet geslaagd! Vak School Examen-cijfer Centraal Eindcijfer Nederlands 7.1 5.4 6.3 = 6 Engels 5.9 5.3 5.6 = 6 Wiskunde 6.2 5.2 5.7 = 6 Biologie 5.3 = 5 Praktijk 5.5 5.9 = 6

13 VAKKEN B / K HTV–VORM&AMB.–HANDEL&VERK.–HANDEL&ADM.-THEATER
 6 examenvakken: Nederlands Engels Wiskunde Economie Praktijkvak op Zuid/West

14 VAKKEN B / K ELEKTRO–VOERTUIGEN–BOUW–METAAL-COMTECH
 6 examenvakken: Nederlands Engels Wiskunde Nask Praktijkvak op Zuid

15 VAKKEN B / K VERZORGING  6 examenvakken: Nederlands Engels Wiskunde
Biologie Praktijkvak op Zuid/West

16 VAKKEN 4G/T 7 examenvakken: * Wiskunde Nederlands Engels ISP
4 van de volgende vakken (wordt in maart 2011 gekozen): * Wiskunde * Biologie * Nask-1 * Nask-2 * Duits * Economie

17 APARTE ONDERDELEN Sectorwerkstuk (alleen Theoretisch):
Moet voldoende worden afgesloten Telt mee voor ISP Telt mee voor Nederlands

18 EXTRA FACILITEITEN TIJDENS HET EXAMEN
Voor dyslecten: Gebruik van Claroraed Leerling moet er wel geoefend in zijn Gebruik van vergroting (A3) Voor iedereen: Gebruik van computer Examentijd verlenging

19 VRAGEN?

20 Marjolein van de Giessen – examencoördinator


Download ppt "OUDERAVOND klas 3."

Verwante presentaties


Ads door Google