De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond klas 2 25 maart 2014 PTA en examenregelingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond klas 2 25 maart 2014 PTA en examenregelingen"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond klas 2 25 maart 2014 PTA en examenregelingen
Lentiz| Het Groene Lyceum Onderzoekend & Ondernemend op weg naar het hbo!

2 2. Het PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting

3 Het Examen Theoretische leerweg
Het examen is opgedeeld in 2 delen: - het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) - het Schoolexamen (SE) Het schoolexamen is beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

4 Wat is het PTA? In het PTA wordt vastgelegd, welke onderdelen onder welke voorwaarden worden afgelegd in het schoolexamen. Het PTA bestaat uit : -beschrijving van de lesstof -manier van toetsing -periode van toetsing -duur van de toetsing -voorwaarden voor de toetsing zoals weging

5 Hoe ziet een PTA eruit? nr klas Onderdeel hoofdstuk po/so tijd week
weging Herkans. eindterm 1 3 2 4 Absolverende toets:

6 Voorbeelden van een PTA toets kunnen zijn:
- L uistervaardigheid - Gespreksvaardigheid: gesprekken voeren - Kennistoets - Schrijfvaardigheid - Literatuur - Portfolio - Praktische opdracht

7 Examen op het Groene Lyceum
Het Groene Lyceum heeft het eindexamen programma opgesplitst: In Leerjaar 3 wordt afgerond het examen TL van: Nask1 (natuur en scheikunde), Wiskunde, Biologie en Maatschappijleer.

8 Maatschappijleer alleen via het SE
Nask, wiskunde en Biologie via SE en CSE De voorbereiding voor deze 4 vakken start eind leerjaar 2.

9 De vakken: - Nederlands Engels Duits economie worden afgerond in leerjaar 4 via SE en CSE De voorbereiding start voor deze vakken eind leerjaar 3

10 Het vak lichamelijke oefening wordt via het SE afgerond.
CKV wordt geëxamineerd in leerjaar 3 door middel van het kunstdossier.

11 Het PTA Het PTA bestaat per vak uit maximaal 4 delen. PTA 1 t/m 3: toetsen en opdrachten in een vooraf vastgestelde periode in het schooljaar van het CE PTA 4: diverse opdrachten verspreid door het schooljaar + absolverende toets

12 Het PTA Absolverende toets: in het schooljaar vóórafgaand aan het CE, wordt een onderdeel voor het examen al behandeld en afgetoetst, meetellend in PTA 4

13 Deelname CSE Een leerling mag deelnemen aan het CSE (Centraal Schriftelijk Examen) als het SE (Schoolexamen) volledig is afgerond.

14 Herkansingen Leerlingen hebben over de 2 examenjaren recht op totaal
- Na afloop van een PTA week kunnen leerlingen één herkansing inzetten. - In het PTA is vastgelegd, welke onderdelen wel of niet herkansbaar zijn.

15 Sector werkstuk Alle leerlingen werken in klas 3 in de periode ná het CSE aan hun sectorwerkstuk. Dit is een verplicht onderdeel van het VMBO examen. - Leerlingen moeten hier minimaal 20 uur aantoonbaar aan besteden!

16 Reken- en taaltoets - Leerlingen in het VMBO moeten ook de verplichte rekentoets en taaltoets afleggen. (2F niveau) - Leerlingen krijgen hiervoor één kans in leerjaar 3 en eventueel een herkansing in leerjaar 4. - Gebruikelijk is dat deze in de maand maart worden afgenomen.

17 Uitzonderingen, speciale omstandigheden en klachten:
Mogelijk verloopt een onderdeel van het PTA niet zoals uw zoon/ dochter verwacht, of zijn er bijzondere omstandigheden. U kunt uw vraag of bezwaar neerleggen bij de examensecretaris. Hij zal de procedure in de examencommissie behandelen. De examencommissie doet uitspraak.

18 Tip: Zorg dat u op de hoogte bent!!!
Het PTA en examenreglement is leidend voor uitspraken van de examencommissie! Voorkom vervelende verrassingen! (herkansingen, weging, inleverprotocol ed.)

19 Op de site Het PTA is uiterlijk op 1 oktober 2014 voor alle ouders en leerlingen te vinden op de site onder de knop “examenzaken”.

20 Vragen? Vragen over het PTA en het examen kunt u stellen aan de examensecretaris. Mail naar: Guido Eskinasi

21


Download ppt "Ouderavond klas 2 25 maart 2014 PTA en examenregelingen"

Verwante presentaties


Ads door Google