De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
(VMBO) Theoretische Leerweg 19 november 2013

2 Leerwegen in het VMBO

3 Sectoren in het VMBO

4 Leerjaar 3 De leerlingen volgen les in 14 vakken.
gd, Ne, En, Du, wi, ns1, bi, ec, ma, lo, ckv + twee vakken kiezen uit: Frans of aardrijkskunde geschiedenis of natuur- en scheikunde 2 + tekenen / handvaardigheid / muziek

5 Lichamelijke Opvoeding 2
De leerlingen kunnen kiezen voor een extra vak: Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2). In leerjaar 3 is dit een extra vak. In leerjaar 4 is LO2 een examenvak.

6 ‘Bijzondere’ vakken - Maatschappijleer 1 Godsdienst
In leerjaar 3 volgen alle leerlingen: - Maatschappijleer 1 - CKV - Lichamelijke Opvoeding Verplicht + Voldoende! Godsdienst School

7 Sectorkeuze De leerlingen kiezen in leerjaar 3 een sector.
In leerjaar 4 wordt een pakket gekozen dat past bij de sector.

8 Sector en beroep De sector die in leerjaar 4 wordt gekozen heeft gevolgen voor de vervolgopleiding en de beroepskeuze. We besteden daarom in leerjaar 3 aandacht aan: Vervolgopleidingen Stage MBO-bezoek

9 Vakkenpakket leerjaar 4
Centraal examen (CE) in zes vakken. Geen CE voor maatschappijleer 1. Het cijfer telt wel mee bij de zak- en slaagregeling. Geen CE voor LO2. Het cijfer telt wel mee bij de zak- en slaagregeling. Als het rooster en de groepsgrootte het toestaan kan een extra vak worden gekozen.

10 Het verplichte deel De vakken Nederlands, Engels en maatschappijleer zijn voor alle leerlingen verplicht.

11 Sectorvakken -1 Techniek - wiskunde - natuur- en scheikunde 1
Economie - economie - wiskunde of Frans of Duits

12 Sectorvakken - 2 Zorg en Welzijn - biologie
- wiskunde of geschiedenis of aardrijkskunde Landbouw - wiskunde - biologie of natuur- en scheikunde 1

13 Het vrije deel Voor de laatste twee vakken kan de leerling een keuze maken uit alle overgebleven vakken. (Mits deze vakken ook al in leerjaar 3 zijn gevolgd.) Bij roostertechnische problemen vindt overleg met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) plaats.

14 Samenvatting Verplicht deel: Nederlands, Engels Maatschappijleer 1
Sectordeel: Twee sectorvakken Vrij deel: Twee overige vakken (Eventueel extra vak)

15 Exameneisen….. Uitgaande van 7 vakken: 1 x 5
2 x 5, compenseren met 1 x 7 1 x 4, compenseren met 1 x 7 Maar ……..

16 ..... en de aanscherping daarvan
Sinds 2012: CE-cijfer moet gemiddeld 5,5 zijn. (CE-eis) Vanaf 2014: Eindcijfer Nederlands mag niet lager dan 5 zijn. Vanaf 2016: Rekenen! Rekenen en Nederlands maximaal 1 x 5.

17 Na het VMBO MBO niveau 4 THBO HAVO met SAW HAVO wiskunde!
(verplicht vanaf 2016) Met een MBO-, HAVO- of THBO diploma kan een leerling worden toegelaten tot het HBO.

18 Vragen?


Download ppt "Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google