De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie-avond vakkenpakketkeuze klas 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie-avond vakkenpakketkeuze klas 3"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie-avond vakkenpakketkeuze klas 3
Februari 2014 Pascale Rombouts

2 Programma Examenjaar Overgangsnormen MBO of HAVO, vervolgopleidingen
Doorstroming/sectoren MBO Doorstroming/profielen HAVO De examenvakken Kiezen Dedecaan.net

3 Examenjaar VMBO-TL Examen in 8 vakken Les in 9 vakken
Nederlands, Engels, Maatschappijleer en LO verplicht voor iedereen Sector Techniek, Economie, Zorg & Welzijn of Landbouw Vakkenpakketten MBO en HAVO

4 Overgangsnormen Van 3e naar 4e Roncalli Niet bevorderd
Één eindcijfer 5 gekozen examenvak en maximaal 2 onvoldoendes niet-gekozen vakken Één gekozen examenvak eindcijfer 4, één gekozen examenvak eindcijfer 7 en maximaal één onvoldoende niet-gekozen vakken Twee gekozen examenvakken eindcijfer 5, één gekozen examenvak eindcijfer 7 en één onvoldoende niet-gekozen vakken Gemiddelde van alle vakken 5,5 (niet afgeronde cijfers) Niet bevorderd Twee of meer onvoldoendes in gekozen examenvakken èn twee of meer onvoldoendes niet-gekozen vakken Niet voldaan aan voorwaarden examenregelement (CKV!) Geen gemiddelde van 5,5

5 Overgangsnormen Gebaseerd op zak/slaagregeling !
Bevorderd (vrije vertaling): geen onvoldoendes 1 onvoldoende examenvakken 2 onvoldoendes examenvakken, compensatie Maximaal 3 onvoldoendes totaal CKV in orde Gemiddeld 5,5

6 MBO of HAVO 4 sectoren MBO In principe doorstroming naar niveau 4
4 profielen HAVO Doorstroming naar 4-HAVO Beiden doorstroming HBO mogelijk

7 Doorstroming naar het MBO
Examen in een sector MBO BOL en BBL In principe niveau 4 Beroepsgericht, veel praktijk, zelfstandig aan ‘t werk Keuze uit meer dan 1000 opleidingen Doorstroming naar HBO

8 Sector Techniek Nederlands Engels Maatschappijleer Wiskunde NaSk1
3 vakken vrije keuze

9 Sector Economie Nederlands Engels Maatschappijleer Economie
Duits of Frans of Wiskunde 3 vakken vrije keuze

10 Sector Zorg & Welzijn Nederlands Engels Maatschappijleer Biologie
1 vak kiezen uit wiskunde, aardrijkskunde of geschiedenis 3 vakken vrije keuze

11 Sector Landbouw Nederlands Engels Maatschappijleer Wiskunde
Biologie of Nask 1 3 vakken vrije keuze

12 Naar de HAVO Uitstel van opleidingskeuze Aansluiting met HBO
Tempo en zelfstandigheid duidelijk hoger Theoretisch, schools 6,8 gem., eindcijfers en CSE voldoende Doorstroom naar HAVO-4 Samenwerking met Emmaus, ook doorstroom naar andere HAVOs mogelijk

13 HAVO 4 pakketten die aansluiten op een HAVO-profiel
Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek

14 HAVO Gemeenschappelijk deel
Nederlands Engels Maatschappijleer (Levensbeschouwing) Profielwerkstuk LO CKV

15 HAVO Cultuur & Maatschappij
Gemeenschappelijk deel Geschiedenis Kiezen uit Frans of Duits 1 vak uit aardrijkskunde of economie 1 vak uit tekenen of nog een taal (Frans/Duits) 1 keuzevak vrije deel

16 HAVO Economie & Maatschappij
Gemeenschappelijk deel Geschiedenis Economie Wiskunde A 1 vak uit Frans/Duits/Aardrijkskunde/M & O 1 keuzevak vrije deel

17 HAVO Natuur & Gezondheid
Gemeenschappelijk deel Biologie Scheikunde (NaSk2) Wiskunde A/B Natuurkunde (NaSk1) of Aardrijkskunde 1 keuzevak vrije deel

18 HAVO Natuur & Techniek Gemeenschappelijk deel Scheikunde (NaSk2)
Natuurkunde (NaSk1) Wiskunde B 1 vak uit Wiskunde D/Informatica/Biologie 1 keuzevak vrije deel

19 Examenvakken Iedereen Nederlands, Engels, Maatschappijleer, L.O en sectorwerkstuk Totaal 8 examenvakken en L.O Alleen vakken die in 3e klas gevolgd zijn Tekenen is GEEN pretvak

20 Examenvakken Duits Frans Wiskunde NaSk1 (natuurkunde)
NaSk2 (scheikunde) Biologie Aardrijkskunde Geschiedenis Economie IT Tekenen

21 Kiezen Vervolgopleiding? Voldoende halen? Vraag vakdocent!
Praat met mentor! Gesprek met decaan mw. B. Algurdag

22 Werken met webportal roncallimavo.dedecaan.net administratief systeem
alle actuele informatie links met alle mbo-opleidingen vakkenpakketkeuze kan niet fout contact met “decaan”

23 roncallimavo.dedecaan.net

24 Tijdspad 1 februari : leerling aangemeld
1 maart : eerste (voorlopige) keuze 31 maart : definitieve keuze Online ingevuld Uitgeprint Ondertekend door leerling en ouders Ingeleverd bij mentor

25 Informatie Mentor eerste aanspreekpunt
Veel informatie op roncallimavo.dedecaan.net Decaan : mw. B. Algurdag Deze presentatie op dedecaan.net Gebruiksaanwijzing op dedecaan.net

26 Vragen ?


Download ppt "Informatie-avond vakkenpakketkeuze klas 3"

Verwante presentaties


Ads door Google