De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kiezen in mavo 3 26 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kiezen in mavo 3 26 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Kiezen in mavo 3 26 september 2013

2 M iddelbaar B eroeps O nderwijs
of Havo

3 Stand van zaken: ● sector gekozen: techniek, zorg en welzijn of economie ● vakken gekozen ( 2 sectorvakken ) ● verplichte vakken: Engels, Nederlands, technologie

4 Overzicht sectoren Bij iedere sector zijn er in het sectordeel twee vakken verplicht en is er een verplicht schooldeel. Sector techniek verplichte vakken wiskunde en nask1(natuurkunde), verplicht schooldeel: nask 2 (scheikunde)

5 Overzicht sectoren Bij iedere sector zijn er in het sectordeel twee vakken verplicht en is er een verplicht schooldeel. Sector zorg en welzijn_ verplichte vakken wiskunde en biologie, verplicht schooldeel: NASK 2 (scheikunde)

6 Overzicht sectoren Bij iedere sector zijn er in het sectordeel twee vakken verplicht en is er een verplicht schooldeel. Sector economie verplichte vakken wiskunde en economie, verplicht schooldeel: geschiedenis en Duits of Frans

7 3 mavo Eind februari kiezen de leerlingen een definitief vakkenpakket voor mavo-4. Er kan gekozen worden voor de mbo- stroom of voor de havo-stroom. Het vak wiskunde is verplicht Het vak CKV wordt afgesloten Eindcijfer mavo-3 is eerste toetscijfer mavo-4 (SE1).

8 Rekenen als examenvak. Leerlingen die examen doen in het schooljaar krijgen als extra examenvak rekenen. Het cijfer wordt vermeld op de cijferlijst, het telt echter niet mee met de slaag/zak regeling. Kan wellicht een rol spelen bij toelating MBO.

9 Maatschappelijke stage
Dit jaar moeten alle leerlingen uit mavo-3 een maatschappelijke stage lopen ( 30 uur). Deze stage is opgelegd door de overheid en valt onder de wet ‘Actief burgerschap en sociale integratie’. De maatschappelijke stage is een handelingsdeel en het niet naar behoren afgerond hebben van een handelingsdeel heeft als consequentie: het missen van een herkansing in de laatste toetsperiode.

10 Havo-stroom Bedoeld om doorstroming naar de havo makkelijker te maken.
Leerlingen kiezen pakket dat aansluit op profiel havo Leerlingen krijgen extra VTO (versterkt talenonderwijs) Leerlingen houden het vak technologie

11 MBO-stroom Bedoeld om doorstroming naar MBO makkelijker te maken en in te spelen op de eisen die op het MBO gesteld worden. Leerlingen die voor de havo-stroom of voor de MBO stroom kiezen krijgen een diploma gemengde leerweg (GL).

12 Toelatingseisen MBO Voor niveau 3 en 4 in het MBO: Diploma VMBO kaderberoeps , gemengde leerweg en theoretische leerweg. Sommige MBO opleidingen eisen bepaalde vakken in het pakket. Toelatingstest en intakegesprek als leerling zich aanmeldt bij MBO.

13 Diploma Mavo GL of TL: Voor het examen kiest de leerling voor een diploma: Gemengde leerweg: de leerling doet examen in Ne + En + tgl (verplichte vakken), sectorvakken en vakken in het vrije deel. Theoretische leerweg: alle vakken behalve technologie ( wel examen!) Diploma’s zijn gelijkwaardig.

14 Het vakkenpakket 7 vakken verplicht (Ne + En + Tgl altijd verplicht)
er zijn 2 verplichte sectorvakken, verplicht schooldeel, vrije vakken let op eisen van vervolgopleidingen en eventuele doorstroming naar havo-4. In mavo -4 kan beeldende vorming en tekenen (bte) als eindexamenvak gekozen worden. vak dat men in mavo-3 heeft laten vallen kan niet gekozen worden in mavo-4.

15 Diploma mavo Overgang mavo naar 4-havo
Wiskunde in het pakket 6,8 gemiddeld Eindexamen in 7 vakken positieve adviezen van docenten pakket moet aansluiten op profiel havo commissie beslist ook aanmelden bij MBO-opleiding.

16 Wat kunt u van de decaan verwachten ?
gesprek met leerling beroepeninteresse test folders/brochures/beroepenkranten (ook via mentoren) toelichting bij de keuzeformulieren (klassikaal in de les)

17 Belangrijke data 3 december 2013:
Opleidingenavond op JvL uitsluitend voor mavo leerlingen en ouders (voorlichting over verschillende opleidingen en beroepen op MBO niveau) . Verplicht voor mavo-3 leerlingen. vanaf jan./feb : open dagen mbo.

18 Tenslotte Informatie over mbo-opleidingen op internet.
Bezoek Open Dagen en stel kritische vragen Boekje/overzicht Open Dagen MBO op It’s learning. Gebruik de informatie van je decaan. Om te kiezen moet je wat doen!!!

19 VRAGEN ??


Download ppt "Kiezen in mavo 3 26 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google