De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Informatieavond MAVO+ 16 januari 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Informatieavond MAVO+ 16 januari 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Informatieavond MAVO+ 16 januari 2014

2 Programma van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Mavo+ algemeen
het examentraject naar Mavo+; de aandachtspunten vragen 2

3 leerjaar 2 naar leerjaar 3
Voorlopig – en definitief advies Capaciteiten Vaardigheden 3

4 Vaardigheden Inzicht Zelfstandigheid Inzet Concentratie Samenwerking

5 Oriëntatie op studie & beroep + keuzevakken leerjaar 3 (tijdpad)
O.S.B. – lessen Bezoek ESPEQ Voorlopig advies (bij rapport 2) Keuzegesprekken (Du/Fa/ak en lo2) Praktijkdag Open avond Fabritius (wo 5 februari) Definitief advies en vakkenkeuze (maart) Definitieve plaatsing (juli)

6 Mavo+ en keuzevakken keuze (verplicht) uit:
Frans, Duits en aardrijkskunde Extra keuze lo2 keuzebrief in week van 10 februari eventueel individuele gesprekken met ouders keuzebrief inleveren uiterlijk in week 10 maart 6

7 Dakpanklassen onderbouw: BK, KM, MH, HV,
Doorstroom overzicht WO HBO MBO niveaus Mavo+ 4 5 6 3 Vwo Havo TL GL KB BB 4 3 2 1 3 Vmbo Dakpanklassen onderbouw: BK, KM, MH, HV, 1 2 7

8 Mavo+ Algemeen Route MBO Route Havo Examinering

9 Algemeen Theoretische - en gemengde leerweg (Vmbo TL/GL)
In lj verplichte vakken, 1 keuzevak In lj 4. 5 verplichte vakken, 3 keuzevakken

10 Vakkenpakket derde klas MAVO+
Intersectoraal Nederlands Engels Wiskunde Economie Geschiedenis Levo Biologie Nask1 natuurkunde Nask2 scheikunde Tekenen LO1 lichamelijke opvoeding CKV culturele en kunstzinnige vorming Maatschappijleer1 + één van de Keuzevakken Aardrijkskunde Frans Duits Met mogelijk keuze lo2 Naar keuze Havo-route

11 Vierde leerjaar Mavo+ Verplichte pakket aan algemeen vormende vakken (Ne, Eng, Wis, Ec) + lo1 Intersectoraal programma of Lo2 of Havo-route 2 keuzevakken

12 Intersectoraal programma
Elementen van technologie, commercie en dienstverlening In het derde leerjaar voor alle leerlingen In het vierde leerjaar voor de leerlingen van de route MBO GL of TL diploma (gemengde - of theoretisch leerweg)

13 Intersectorale programma
De voordelen van het Intersectorale programma Brede oriëntatie op opleidingen binnen MBO Aanleren competenties en vaardigheden gericht op competenties en vaardigheden MBO Kortom: goede aansluiting Mavo+ – MBO

14 LO2 Verdieping en verbreding van lo1
In derde leerjaar extra keuzevak (1 uur) In vierde leerjaar keuze lo2 (4 uur) i.p.v. intersectorale programma Tl diploma (theoretisch)

15 Voordelen LO2 Voorbereiding op specifieke vervolgopleidingen
Sport & Bewegen (CIOS) Uniformberoepen Aanleren competenties en vaardigheden op het MBO-programma Is een examenvak

16 Route Havo Voor laatbloeiers Havogericht doorstroomprogramma
Alleen in leerjaar 4 Met toelatingseisen Is geen examenvak Tl-diploma (theoretische leerweg)

17 Voordelen route Havo Gegeven op locatie Havo (Lyceum)
Door docenten van Havo Extra aandacht voor wiskunde, Nederlands Lessen in hoger tempo met huiswerk Begeleiding bij profielkeuze

18 Leerjaar 3 Sectorkeuze Economie Zorg&welzijn Techniek Afstudeerroute
MBO-route Havo-route Lo2 Leerjaar 4 7 vakken + Intersectoraal 7 vakken + Havo voorber. 7 vakken + LO2 18

19 Examentraject Leerjaar 3: Leerjaar 4:
2 Schoolexamen weken (SE-1 en SE-2) Maatschappijleer-, sectorwerkstuk, CKV: (wordt afgesloten) Leerjaar 4: 3 schoolexamen weken 8 examenvakken Centraal examen. Diplomering GL of TL diploma Certificaat overige vakken en rekentoets

20 (aangescherpte) examen
Nieuw, geslaagd indien: > 5,5 gemiddelde (niet afgeronde) CE-cijfer Rekentoets en Nederlands 5 > Daarna: 1 x 5, rest > 6, òf 1 x 4, rest > 6, tenminste 1 x 7, òf 2 x 5, rest > 6, tenminste één 7. en LO + CKV voldoende of goed Handelingsdelen en sectorwerkstuk voldoende of goed

21 Ondernomen acties Hernieuwde afstemming van examenprogramma per vakgroep Hernieuwde afstemming onderbouw – bovenbouw Steunlessen (Ned – Eng – wis.) Examentrainingen (extra en in kleine groepjes) Intensievere leerlingbegeleiding (2 mentoren)

22 leerjaar 3 MAVO+ Aandachtspunten
Klassenindeling op basis van: Keuzevakken Buitengebieden (postcode) Advies doorstroomgesprekken Extra vakken Geeft extra huiswerk(planning) Start schoolexamens (2e helft schooljaar, jan. en juni) Bijzondere aandacht voor keuzevak(ken) 22

23 Heeft u nog vragen?? 23

24 Bedankt voor uw aandacht
en wel thuis ………!!! 24


Download ppt "Welkom Informatieavond MAVO+ 16 januari 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google