De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond klas 3 21 januari 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond klas 3 21 januari 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond klas 3 21 januari 2014

2 Programma: Opening: mevr. Bolsius Decanaat: mevr. Schrier
Sector-en keuzevakken Beroepsoriëntatie

3 Decanaat klas 3

4 Algemeen overzicht keuzebegeleidingslessen
Keuzebegeleidingslessen:vanaf oktober t/m februari. MBO opleidingenmarkt november 2013 Open dagen bezoeken in het MBO vanaf januari t/m maart Persoonlijke gesprekken: half februari t/m half april Eind april kiezen de leeringen het definitieve vakkenpakket.

5 Keuze van een sector Economie Zorg & Welzijn Techniek Landbouw

6 Doorstroming naar het MBO
BOL Beroeps Opleidende Leerweg Full time studie met stage perioden binnen de opleiding BBL Beroeps Begeleidende Leerweg 4 dagen werken in een leerbedrijf, 1 dag naar school

7 Doorstroming naar het MBO
Assistentenopleiding Basisberoepsopleiding Vakopleiding Middenkaderopleiding

8 Diploma vereist in mbo 3 en 4
Doorstroming naar mbo is verscherpt. Met mavo diploma doorstomen naar niveau 3 en 4 Geen diploma altijd naar mbo niveau 1 Diploma vakcollege instromen mbo niveau 3

9 Vakkenpakket Gemeenschappelijk deel: Nederlands en Engels Verplichte sectorvakken: Economie: Economie Zorg en Welzijn: Biologie Landbouw: Wiskunde Techniek: Wiskunde en Natuurkunde(Nask1)

10 Verplichte keuze sectorvak
Economie: wiskunde/duits/frans Zorg & Welzijn: wiskunde aardrijkskunde/ geschiedenis. Landbouw: biologie/natuurkunde Techniek: heeft al 2 verplichte sectorvakken

11 Keuzedeel Voor het vijfde en zesde vak hebben de leerlingen
vrije keus uit: Duits, frans, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, economie, natuurkunde(Nask1), scheikunde(Nask2), biologie, tekenen. (mits niet gekozen als sectorvak)

12 Schematisch overzicht
Sector Economie Zorg en Welzijn Landbouw Techniek Gemeen-schappelijk deel (verplicht) Nederlands Engels Verplichte sectorvakken Biologie Wiskunde Wiskunde en Natuurkunde Keuzesectorvakken 1 vak kiezen uit: wiskunde/ duits/ frans 1 vak kiezen uit: wiskunde/ geschiedenis/ aardrijkskunde biologie/ natuurkunde/ scheikunde Keuzedeel 2 keuzevakken

13 Extra examenvak Aan het eind van klas 3 wordt aan een
geselecteerde groep leerlingen de mogelijkheid geboden om een extra vak te kiezen. Hiervoor moet de leerling aan een aantal eisen voldoen.

14 Voorwaarden extra examenvak
Gemiddeld 7.0 voor alle vakken Voor het extra vak geeft de vakdocent een positiefadvies Lessen worden zelfstandig gevolgd, dus overleg met docent op initiatief van de leerling Het is niet vrijblijvend

15 Doorstromen naar HAVO Persoonlijke gesprekken half februari-maart Motivatie aangeven: “Ik weet het nog niet” en “zo kan ik mijn keuze uitstellen” zijn slechte raadgevers. Werkhouding, inzicht en inzet moeten maximaal ingezet worden voor “geslaagd” resultaat.

16 Doorstromen naar HAVO Vakkenpakket mavo moet aansluiten op de
profielkeuzes op de havo. Dit wordt doorgesproken in het persoonlijke gesprek. HAVO is (ook) geen eindonderwijs. Via MBO kun je ook een HBO opleiding gaan volgen.

17 Belangrijke data Voorlopige vakkenkeuze: februari/maart Arbeidsoriëntatieweek: 17 maart t/m 21 maart 2014 Adviezen vakleerkrachten met rapport 2 Definitieve keuze: eind april

18 Stageweek Beroepsoriëntatie stage. 17 maart t/m 21 maart 2014
Adres regelen Schrijven brief aan contactpersoon Stagemap Bezoek leerkracht Verzekering Gedrag/omgang Ziekte/absentie Problemen Beoordeling

19 Drukkerij

20 Verzorgingstehuis

21 Kinderdagverblijf

22 Docent lichamelijke opvoeding

23 Dierenarts assistent

24 Automonteur

25 Logistiek medewerker

26 Administratie/productie

27 Elektronische Leeromgeving
In onze elektronische leeromgeving (ELO) kunnen de leerlingen algemene informatie opzoeken over de onderwerpen die in de begeleidingslessen zijn besproken.

28 Vragen? Hartelijk bedankt voor uw aandacht en tot ziens.
Heeft u vragen? Mag ook per Deze presentatie is ook terug te lezen op onze site: (twitter: moniqueshr)


Download ppt "Informatieavond klas 3 21 januari 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google