De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond vervolgkeuze Mavo Dinsdag 1 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond vervolgkeuze Mavo Dinsdag 1 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond vervolgkeuze Mavo Dinsdag 1 oktober 2013

2 Voorstellen Gabymentor Caecileafdelingsmanager Bramdecaan

3 Inhoud 1.Gesprekken met leerlingen 2.Rol van het decanaat 3.Doorstroomeisen en aanmelding MBO 4.Doorstroomeisen en aanmelding HAVO 5.Open dagen en meeloopdagen 6.Handige sites

4 1. Gesprekken met leerlingen Inventarisatie van het keuzeproces • Route DNS • Interesse • Ondernomen • Afspraken • Overige informatie

5 2. Rol van het decanaat -2 de lijns decanaat -Directe afspraak mogelijk -Doelstelling LOB beleid: 1. We leren leerlingen hun eigen keuzeproces aan te sturen en ondersteunen ze in hun vervolgkeuze. 2. Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten (VSV)

6 2. Rol van het decanaat Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht voor jongeren die nog geen startkwalificatie hebben gehaald. Door de kwalificatieplicht moeten meer jongeren een startkwalificatie halen. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo- diploma (niet niveau 1.) De overheid ziet dit niveau als minimumvereiste voor een goede participatie in de maatschappij. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of tot de dag dat de jongere 18 jaar wordt. Startkwalificatie HAVO of MBO De school is verplicht dit te melden

7 2. De rol van het decanaat De twee routes

8 3. Doorstroomeisen en aanmelding MBO 3.1Doorstroomeisen MBO • Bij doorstroom van VMBO-t naar een zelfde sector in het MBO worden geen nadere eisen gesteld. • Bij doorstroom van VMBO-t naar een andere sector in het MBO worden alleen bij de sectoren Techniek en Economie aanvullende eisen gesteld. • Voor de sectoren Zorg en Welzijn en Landbouw gelden geen aanvullende eisen. • Bij de sector Techniek is wiskunde of natuur- en scheikunde 1 (NASK1) verplicht. • Bij de sector Economie is wiskunde of economie verplicht. Toelatingseisen kunnen veranderen. Is er al een studie in het vizier dan is het altijd aan te raden te informeren bij de desbetreffende opleiding. Voor opleidingen met aanvullende eisen geldt dit sowieso.

9 3. Doorstroomeisen en aanmelding MBO 3.2Aanmelding MBO • Bij voorkeur voor 1 maart aanmelden • Uiterlijke datum voor de meeste opleidingen: 15 april • Aanmelden op de MBO school • Opleidingen met selectie (denk aan sportopleidingen, muziekopleidingen en kunstopleidingen) • Motivatie speelt een steeds belangrijkere rol tijdens de aanmelding Ten alle tijden geldt: Hoe eerder, hoe beter!

10 3. Doorstroomeisen en aanmelding MBO 3.3BOL / BBL • BOL: Beroeps Opleidende leerweg 4 dagen naar school en 1 dag werk Vanaf 18 jaar recht op studiefinanciering • BBL: Beroeps Begeleidende Leerweg 4 dagen werken en 1 dag naar school Leerling heeft een baan Vaak in opleidingen die opleiden tot uitvoerend werk

11 3. Doorstroomeisen en aanmelding MBO 3.4Niveaus • Niveau 4 Volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden, anderen aansturen, doorstroom HBO • Niveau 3 Volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden • Niveau 2 Uitvoerende werkzaamheden

12 4. Doorstroomeisen en aanmelding HAVO Onder voorbehoud, nog in ontwikkeling 4.1Doorstroomeisen ProfielVerplichtAanbevolen Cultuur & Maatschappij2e Vreemde TaalGeschiedenis Economie & MaatschappijWiskunde & EconomieGeschiedenis Natuur & GezondheidWiskunde & BiologieNatuur/Scheikunde 2 Natuur & TechniekWiskunde & Natuur/scheikunde 1Natuur/Scheikunde 2

13 4. Doorstroomeisen en aanmelding HAVO Onder voorbehoud, nog in ontwikkeling 4.2Aanmelding A.Het advies van de afleverende school is positief. B.Het gemiddelde van de schoolexamencijfers van de vakken waarin centraal examen gedaan wordt, is op het moment van opvragen 6,8. C.In de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag geen onvoldoende (< 5,5) voorkomen bij de gemiddelde schoolexamencijfers.

14 4. Doorstroomeisen en aanmelding HAVO Onder voorbehoud, nog in ontwikkeling 4.2Procedure • Een leerling is toelaatbaar en wordt aangenomen (mits hij/zij slaagt voor vmbo-t/mavo) als hij/zij voldoet aan toelatingseisen A, B én C. • Als een leerling slechts aan twee van de drie eisen voldoet, bepaalt de toelatingsvergadering van het CH4 of de leerling toegelaten kan worden. Elke leerling krijgt de mogelijkheid om opnieuw, in de tweede ronde, bekeken te worden.

15 5. Open dagen en meeloopdagen 5.1Open dagen -Eerste indruk van de opleiding en school -Het verkrijgen van informatie -Open dagen vanaf half januari, begin februari -Medio november: Doorstroomwijzer

16 5. Open dagen en meeloopdagen 5.2Meeloopdagen -Eerlijker verhaal over de opleiding -Meer informatie over de inhoud van de opleiding -Geeft een goed beeld van het programma -Meeloopdagen zijn op afspraak, vaak via de site te regelen

17 5. Open dagen en meeloopdagen 5.2MBO scholen in de buurt

18 6. Handige sites • www.deopendagenkalender.nl www.deopendagenkalender.nl • www.mbowijzer.nl www.mbowijzer.nl • www.mbostart.nl www.mbostart.nl • www.beroepeninbeeld.nl www.beroepeninbeeld.nl • www.schoolweb.nl www.schoolweb.nl

19 Betrokkenen in het keuzeproces • Kiezen doe je niet alleen -Leerling -Ouders -School -Externe

20 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Informatieavond vervolgkeuze Mavo Dinsdag 1 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google