De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond vervolgkeuze Havo/Vwo Dinsdag 1 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond vervolgkeuze Havo/Vwo Dinsdag 1 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond vervolgkeuze Havo/Vwo Dinsdag 1 oktober 2013

2 Voorstellen Caecileafdelingsmanager Basmentor Martinmentor Bramdecaan

3 Inhoud 1.Rol van het decanaat 2.Update 3.Doorstroomeisen 4.Aanmelding 5.Open dagen en meeloopdagen 6.Studiefinanciering 7.Handige sites

4 1. Rol van het decanaat -2 de lijns decanaat -Directe afspraak mogelijk bramvanveghel@denieuwsteschool.nl bramvanveghel@denieuwsteschool.nl -Speerpunten LOB beleid: 1. We leren leerlingen hun eigen keuzeproces aan te sturen. 2.We ondersteunen leerlingen bij het maken van de vervolgkeuze. 3.Aanhalen van de contacten met het middelbaar en hoger onderwijs.

5 2. Update Veranderingen in doorstroom van VO naar HBO en WO  Veranderende visie  Toelating op basis van motivatie  Verschillen per opleiding groot  Voorlopig nog niet bindend

6 2. Update Matching, gevolgen  Vervroeging aanmelddatum: 30 april  Automatische toelating met een HBO propedeuse op het WO is niet meer mogelijk  Meer selectiemogelijkheden aan de poort

7 2. Update Uitbreiding van het bindend studieadvies  Bindend studieadvies mogelijk in leerjaar 2 en 3 van HBO en WO  Aantal opleidingen met bindend studieadvies neemt toe, dus ook op WO  Tendens is een verzwaring van de norm voor het bindend studieadvies.

8 2. Update Nieuwe toelatingseisen PABO  Naast Nederlands en wiskunde ook mogelijke toetsing kernvakken: Geschiedenis en Aardrijkskunde  Dit is aan de betreffende PABO

9 2. Update 3-jarige HBO-trajecten  Speciaal voor Vwo'ers  Studielast van 3x80 studiepunten

10 2. Update Blijft bestaan  Numerus fixus  Selectie aan de poort  Centrale loting: Zal binnen 5 jaar verdwijnen

11 2. Update Associate degree (Ad.)  2 jarige bachelor variant is inter- nationaal gewaardeerd  In de lijn Associate degree–Bachelor-Master  Veelal bestaand uit theorie. Amper praktijk  Vaak gelijk aan de eerste 2 jaar van de Bachelor (niet altijd)

12 2. Update Verplichte objectieve informatie  Studententevredenheid  Contacttijd  Uitval 1 e jaar  Arbeidsmarktperspectief

13 3. Doorstroomeisen  Vanuit de overheid zijn vooropleidingseisen gesteld  Binnenkort te vinden op de DNS website  VoorbeeldVoorbeeld

14 4. Aanmelding  Aanmelding voor de meeste opleidingen verloopt via www.studielink.nlwww.studielink.nl  Bij opleidingen met aanvullende eisen schrijft de leerling zich direct in bij de school  Het is altijd aan te raden te informeren bij de opleiding

15 5. Open dagen en meeloopdagen Open dagen  Eerste indruk van de opleiding en school  Het verkrijgen van informatie  Open dagen vanaf half januari, begin februari

16 5. Open dagen en meeloopdagen Meeloopdagen  Eerlijker verhaal over de opleiding  Meer informatie over de inhoud van de opleiding  Geeft een goed beeld van het programma  Meeloopdagen zijn op afspraak, vaak via de site van de school te regelen

17 5. Open dagen en meeloopdagen Zoals net in de update is gebleken voeren HBO en WO steeds vaker intakes. Hier wordt de motivatie van leerlingen in getest. Een open dag en meeloopdag is dus nog belangrijker als voorheen.

18 6. Studiefinanciering Als de leerling een voltijd- of duale opleiding aan een hogeschool of universiteit gaat volgen, de Nederlandse nationaliteit heeft, en jonger is als 30 jaar, dan heeft hij of zij recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Studiefinanciering voor HBO of universiteit is een prestatiebeurs. Deze prestatiebeurs kan bestaan uit een basisbeurs, een aanvullende beurs en een studentenreisproduct. DUO betaalt deze prestatiebeurs eerst uit als lening. Als de student binnen de diplomatermijn een diploma haalt op hbo-niveau of hoger, hoeft de prestatiebeurs niet terug betaald te worden. Het aantal jaren prestatiebeurs dat na het behalen van het diploma wordt omgezet in een gift, is afhankelijk van de waarde van het diploma. Vaak staat dit gelijk aan het aantal jaar dat de opleiding duurt. Uiteraard moet de rentedragende lening of het collegegeldkrediet wel altijd terugbetaald worden. We adviseren om de studiefinanciering minimaal drie maanden voor de ingangsdatum van de opleiding aan te vragen zodat DUO op tijd de ov-jaarkaart kan maken en een eventuele beurs kan berekenen. Het recht op studiefinanciering, de hoeveelheid die wordt toegekend en de duur van de verstrekking zijn steeds vaker onderwerp van discussie.

19 7. Handige sites www.studiekeuze123.nl www.duo.nl www.studielink.nl www.tkmst.nl www.deopendagenkalender.nl www.hbostart.nl www.universiteitsstart.nl

20 Betrokkenen in het keuzeproces Kiezen doe je niet alleen -Leerling -Ouders -School -Externe

21 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Informatieavond vervolgkeuze Havo/Vwo Dinsdag 1 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google