De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geld voor school en studie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geld voor school en studie"— Transcript van de presentatie:

1 Geld voor school en studie
Dienst Uitvoering Onderwijs Telefoon: – uur Servicekantoor Eindhoven (alleen op afspraak) Internet: Clausplein 6 5611 XP Eindhoven

2 Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren
Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs

3 Tegemoetkoming scholieren (kwartaal ná 18e verjaardag, VO voltijd)
basistoelage  afhankelijk van woonsituatie aanvullende toelage  afhankelijk van inkomen ouders  inkomensgrens : €

4 Maandbedragen basistoelage  inwonend € 103,77  uitwonend € 241,93 aanvullende toelage  voortgezet onderwijs € 80,11

5 Aandachtspunten Overbrugging
2e kwartaal 18 jaar  recht per 1 juli mits aansluitend onderwijs wordt gevolgd geen Studenten OV-chipkaart

6 Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren
Studiefinanciering beroepsonderwijs Studiefinanciering hoger onderwijs

7 Voorwaarden studiefinanciering
opleiding: voltijd in binnen- en buitenland leeftijd: jonger dan 30 jaar nog geen 18?  Recht vanaf oktober nationaliteit

8 Waaruit bestaat de studiefinanciering?
prestatiebeurs basisbeurs aanvullende beurs studentenreisproduct rentedragende lening collegegeldkrediet

9 Basisbeurs afhankelijk van: woonsituatie inschrijving bij de gemeente

10 Aanvullende beurs afhankelijk van: inkomen beide natuurlijke ouders
peiljaar inkomen: 2 jaar terug andere studerende of schoolgaande kinderen

11 Aanvullende beurs daling van het inkomen  verlegging van het peiljaar  structurele daling  daling minimaal 15% problemen met ouders  inkomen opvragen  inkomen buiten beschouwing laten

12 Rentedragende lening rentepercentage 1,39% (2012)
hoogte lening is zelf (maandelijks) te bepalen terugbetalen  aflosfase start twee jaar na beëindiging studiefinanciering  aflossen binnen 15 jaar  aflossen naar draagkracht  jokerjaren

13 Collegegeldkrediet wettelijk collegegeld 2012-2013: € 1.771,00
instellingscollegegeld: maximaal 5x hoogte wettelijk collegegeld maandelijkse uitbetaling rentepercentage en terugbetalen onder dezelfde voorwaarden als rentedragende lening

14 Studentenreisproduct
OV-chipkaart -> zelf aanschaffen via vervoersbedrijven week- of weekendabonnement -> DUO

15 Maandbedragen tot september 2012
hoger onderwijs thuiswonend uitwonend basisbeurs € 95,61 € 266,23 aanvullende beurs € 222,84 € 242,76 rentedragende lening € 285,70 € 285,70 collegegeldkrediet € 142,75 € 142,75 totaal € 746,90 € 937,44

16 Prestatiebeurs presteren voor je beurs en reisvoorziening:
beurs wordt betaald als voorlopige lening reisvoorziening: voorlopige lening reisvoorziening van € 82,34 per maand binnen tien jaar diploma: beurs en reisvoorziening worden gift

17 Verkeerde studie gekozen?
eerste jaar prestatiebeurs, én eerste inschrijfjaar hoger onderwijs, én stoppen vóór 1 februari: prestatiebeurs hoeft niet terugbetaald te worden als diploma niet wordt behaald voor nieuwe studie recht op resterende maanden prestatiebeurs

18 Hoe lang studiefinanciering?
cursusduur + 3 jaar lening HBO bachelor: 4 jr prestatiebeurs + 3 jr lening WO bachelor: 3 jr prestatiebeurs + 3 jr lening WO master 1 jarig: 4 jr prestatiebeurs + 3 jr lening WO master 2 jarig: 5 jr prestatiebeurs + 3 jr lening WO master 3 jarig: 6 jr prestatiebeurs + 3 jr lening Langstudeerdersmaatregel Wetsvoorstel ‘Studeren is investeren’

19 Studeren is investeren
Belangrijkste voostellen: Basisbeurs in de masterfase als lening Recht op studentenreisproduct inkorten Andere maatregelen: zie

20 Aanmelding opleiding hoger onderwijs + aanvragen studiefinanciering
bij voorkeur vóór 1 december aanmelden bij Studielink aanvullende eisen: vóór 15 januari bij instelling decentrale selectie: let op sluitingsdatum van instelling loting: uiterlijk 15 mei

21 Aandachtspunten bijverdienen: maximaal € ,83 (verzamelinkomen) in 2011 Aanmelding bij de onderwijsinstelling en aanvragen van studiefinanciering zijn twee aparte zaken: Studielink en DUO geef wijzigingen tijdig door Neem tijdig contact met ons op!

22 Studiefinanciering aanvragen en aanmelden hoger onderwijs
aanmelden hoger onderwijs via studiefinanciering aanvragen via Digid-code met SMS functie nodig!

23 Contact Internet: www.duo.nl Telefoon: 050-5997755 9.00 – 17.00 uur
Servicekantoor Eindhoven Clausplein 6 5611 XP Eindhoven alleen op afspraak


Download ppt "Geld voor school en studie"

Verwante presentaties


Ads door Google