De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geld voor school en studie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geld voor school en studie"— Transcript van de presentatie:

1 Geld voor school en studie
Dienst Uitvoering Onderwijs

2 Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren
Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs

3 Tegemoetkoming scholieren (kwartaal ná 18e verjaardag, VO voltijd)
basistoelage  afhankelijk van woonsituatie aanvullende toelage  afhankelijk van inkomen ouders  inkomensgrens : € ,00

4 Maandbedragen 2013-2014 >01-01-2014
basistoelage  inwonend € 108,80  uitwonend € 253,66 aanvullende toelage  voortgezet onderwijs € 81,98

5 Aandachtspunten overbrugging
2e kwartaal 18 jaar  recht per 1 juli mits aansluitend onderwijs wordt gevolgd geen studentenreisproduct

6 Voorwaarden studiefinanciering
opleiding: voltijd in binnen- en buitenland leeftijd: jonger dan 30 jaar nog geen 18?  Recht vanaf oktober nationaliteit

7 Waaruit bestaat de studiefinanciering?
prestatiebeurs basisbeurs aanvullende beurs studentenreisproduct rentedragende lening collegegeldkrediet

8 Basisbeurs afhankelijk van: woonsituatie inschrijving bij de gemeente

9 Aanvullende beurs afhankelijk van: inkomen beide natuurlijke ouders
peiljaar inkomen: 2 jaar terug andere studerende of schoolgaande kinderen

10 Aanvullende beurs daling van het inkomen  verlegging van het peiljaar  structurele daling  daling minimaal 15% problemen met ouders  inkomen opvragen  inkomen buiten beschouwing laten

11 Rentedragende lening rentepercentage 0,81% (2014)
hoogte lening is zelf (maandelijks) te bepalen terugbetalen  aflosfase start twee jaar na beëindiging studiefinanciering  aflossen binnen 15 jaar  aflossen naar draagkracht  aflosvrije periode mogelijk

12 Collegegeldkrediet wettelijk collegegeld 2014-2015: € 1.906,00
instellingscollegegeld: maximaal 5x hoogte wettelijk collegegeld maandelijkse uitbetaling rentepercentage en terugbetalen onder dezelfde voorwaarden als rentedragende lening

13 Studentenreisproduct
OV-chipkaart -> zelf aanschaffen via vervoersbedrijven week- of weekendabonnement -> DUO

14 Maandbedragen 2014 (> 01-09)
hoger onderwijs thuiswonend uitwonend basisbeurs € 100,25 € 279,14 aanvullende beurs € 239,30 € 260,19 rentedragende lening € 293,89 € 293,89 collegegeldkrediet € 158,83 € 158,83 totaal € 792,27 € 992,05

15 Prestatiebeurs presteren voor je beurs en reisvoorziening:
beurs wordt betaald als voorlopige lening reisvoorziening: voorlopige lening reisvoorziening van € 102,29 per maand (2014) binnen tien jaar diploma: beurs en reisvoorziening worden gift

16 Verkeerde studie gekozen?
eerste jaar prestatiebeurs, én eerste inschrijfjaar hoger onderwijs, én stoppen vóór 1 februari: prestatiebeurs hoeft niet terugbetaald te worden als diploma niet wordt behaald voor nieuwe studie recht op resterende maanden prestatiebeurs

17 Hoe lang studiefinanciering?
cursusduur + 3 jaar lening HBO bachelor: 4 jr prestatiebeurs + 3 jr lening WO bachelor + 1-, 2- of 3-jr 4, 5 of 6 jr + 3 jr lening WO master:

18 Aandachtspunten Bijverdienen: maximaal € ,80 (verzamelinkomen) in 2014 Aanmelding bij de onderwijsinstelling en aanvragen van studiefinanciering zijn twee aparte zaken: Studielink en DUO Geef wijzigingen op tijd door Neem op tijd contact met ons op!

19 Studiefinanciering aanvragen en aanmelden hoger onderwijs
aanmelden hoger onderwijs via studiefinanciering aanvragen via Digid-code met SMS functie nodig!

20 Aanmelding opleiding hoger onderwijs + aanvragen studiefinanciering
NIEUW!! aanmelden bij Studielink vóór 1 mei let op lotingsstudies aanvullende eisen: vóór 15 januari bij instelling decentrale selectie: let op sluitingsdatum van instelling

21 Studeren is investeren
Belangrijkste plannen: Sociaal leenstelsel in HO vanaf voor nieuwe studenten (bachelor én master) Vanaf 2017 alternatief voor huidig OV-abonnement Kabinet komt in loop 2014 met plannen zie ook

22 Contact Internet: www.duo.nl Telefoon: 050-5997755 9.00 – 17.00 uur
Servicekantoor Eindhoven Clausplein 6 5611 XP Eindhoven !! alleen op afspraak


Download ppt "Geld voor school en studie"

Verwante presentaties


Ads door Google