De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de info avond Leerjaar 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de info avond Leerjaar 2"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de info avond Leerjaar 2
De Savornin Lohman Welkom op de info avond Leerjaar 2

2 Overgang van klas 2 naar 3 Naar: 3 HAVO Naar: 3 VMBO
Keuze uit 3 leerwegen : 1. Theoretische leerweg 2. Kaderberoepsgerichte leerweg 3. Basisberoepsgerichte leerweg

3 Keuze van een sector Economie Zorg en Welzijn Techniek Landbouw/groen
De Savornin Lohman Hilversum

4 2 sectorvakken in de sector
sector ECONOMIE: ec + wi of du of fa sector ZORG en WELZIJN bi + wi of ak of gs sector TECHNIEK: wi + NaSk1 (nat.) sector LANDBOUW: wi + NaSk1 of bio De Savornin Lohman Hilversum

5 Vakkenpakket klas 3 Verplicht: Keuze ( 4 vakken kiezen )
Nederlands, Engels en Maatschappijleer Levensbeschouwing, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Scheikunde, Tekenen, Handvaardigheid en Bewegings -onderwijs Keuze ( 4 vakken kiezen ) Frans , Duits , Economie Wiskunde , Natuurkunde en Biologie De Savornin Lohman Hilversum

6 Vakkenpakket klas 4 Engels , Nederlands en Maatschappijleer
Twee sectorvakken (bijv. wisk. en nat. ) 2 of 3 andere vakken ( bijv. ec., du., tek.) Je doet dus in 7 of 8 vakken examen De Savornin Lohman Hilversum

7 Na VMBO T diploma? Havo: minimaal 8 vakken MBO: Niveau 3 en 4
Wiskunde ( verplicht ) en een extra moderne vreemde taal maken dat er meer keuzes zijn. MBO: Niveau 3 en 4 Vaak zijn bepaalde vakken verplicht op je vervolgopleiding ! Techniek : wiskunde en / of natuurkunde Zorg : biologie Economie : economie en / of wiskunde of 2e MVT De Savornin Lohman Hilversum

8 Aandachtspunten Zorg dat je in minimaal 2 sectoren zit met je vakkenpakket ( bijv. als je twijfelt over de sectoren economie en techniek moet je in ieder geval eco. , wisk. en nat. kiezen ) Kijk alvast naar eventuele vervolg –opleidingen (en verplichte vakken ) In klas 3 valt pas de definitieve sector - keuze. De Savornin Lohman Hilversum

9 Bevordering van klas 2 VMBO-t naar klas 3 VMBO-t .
Je moet aan 3 voorwaarden voldoen : De onafgeronde cijfers: Gemiddeld een 6,0 halen voor alle vakken. Voor de vakken eng. , ned. en wis. moet je gemiddeld een 6,0 halen. Je mag voor deze vakken slechts één onvoldoende hebben. De afgeronde cijfers: Niet meer dan drie vijven of één vier en één vijf of één drie. De Savornin Lohman Hilversum

10 Bevordering van 2 Mavo/Havo naar 3 Havo
Gebaseerd op de Havo cijfers. We gaan uit van niet afgeronde cijfers. Alle vakken een 6,0 of hoger . Kernvakken ( Nederlands, Engels en Wiskunde ) gemiddeld een 6,0 of hoger. Maximaal 2 tekortpunten in de cijferlijst, waarvan niet een in de kernvakken. - Cito-vas telt mee met het advies ( eind maart uitslag ). De Savornin Lohman Hilversum

11 Tijdpad vakkenkeuze klas 2 VMBO
13 maart inleveren voorlopige keuze 13 maart- 27 maart docenten geven advies 3 april advies gaat mee naar huis 8 april – 6 mei gesprekken met mentor / docenten / decaan 15 mei definitieve keuze Na overgangsvergadering in incidentele gevallen bespreken met ouders De Savornin Lohman Hilversum

12 Tijdpad bevordering naar 3 Havo
Uit de rapportvergadering van 7 maart komt een voorlopig advies Begin mei meeloopdag voor leerlingen die een positief advies voor 3 Havo hebben. Eindrapport: definitief advies De Savornin Lohman Hilversum

13 Tijden om met de decaan te overleggen :
Bellen tussen en uur : 035 – Dinsdagen : 8 en 15 en 22 april , 6 mei. Donderdagen :10 en 17 en 24 april. Mailen kan ook : De Savornin Lohman Hilversum


Download ppt "Welkom op de info avond Leerjaar 2"

Verwante presentaties


Ads door Google