De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Introductie M. Hachmang (HCH) Decaan Mavo

3 PROGRAMMA Wat gaan we straks doen, na de Mavo? Geldzaken Vragen MBO
HAVO Geldzaken Studiefinanciering Vragen

4 Wat na de MAVO? Nieuwe wetgeving:
Tot achttiende verjaardag leerplicht/kwalificatieplicht Volledig onderwijsprogramma Startkwalificatie: MBO niveau 2 HAVO VWO

5 Wat na de MAVO ? MBO (ROC) www.albeda.nl www.zadkine.nl www.davinci.nl
HAVO

6 MBO leerwegen BBL (=Beroepsbegeleidende leerweg)
is te vergelijken met het vroegere leerlingstelsel meestal 4 dagen in de week bij de baas en 1 dag naar school vak leren in de praktijk op tijd op zoek gaan naar werk ⇛ zonder baan geen BBL-opleiding

7 MBO leerwegen BOL (=Beroepsopleidende leerweg) = dagopleiding
5 dagen in de week naar school praktijk leren door stages en simulatie verschillende duur van stage

8 Doelstelling van BOL en BBL
Langs verschillende leerroutes hetzelfde kwalificatieniveau halen Mogelijkheid om tussentijds over te stappen naar een andere leerweg Mogelijkheid om door te stromen naar eerstvolgend hoger niveau

9 Niveaus Niveau 1: - eenvoudige uitvoerende werkzaamheden
- assistentenopleiding - ½ à 1 jaar - drempelloos, bbl

10 Niveaus Niveau 2: - uitvoerende werkzaamheden - basisberoepsopleiding
- 2 à 3 jaar - aansluiting VMBO-BBL

11 Niveaus Niveau 3: - volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden
- vakopleiding - 2 à 4 jaar - aansluiting VMBO-KBL/TL/G

12 Niveaus Niveau 4: - volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden met brede inzetbaarheid dan wel specialisatie - middenkaderopleiding/ specialistenopleiding - 3 à 4 jaar / 1 à 2 jaar - aansluiting MAVO/VMBO KBL/GL/TL

13 Niveaus Voor MAVO-leerlingen Niveau 3 en 4

14 Aanvullende eisen: Leeftijd: bijv. politie, leger
Vakken: bij technische opleidingen wiskunde en natuur/scheikunde I Lichamelijke aspecten: sport en bewegen Cijfer: voldoende

15 Aanvullende eisen: Bij groot aanbod is er sprake van een strengere selectie Intakegesprek Intake-test (taal en rekenen)

16 Sectoren in het MBO * Techniek * Economie * Zorg en Welzijn * Landbouw

17

18

19

20 Wat na de Mavo? MBO.....of HAVO kan ook
Als aan de doorstroomeisen voldaan kan worden. Zie HBO via MBO is dikwijls een beter alternatief Minder onzeker wat betreft haalbaarheid Soms tijdsbesparing in HBO vanwege MBO

21 MBO  HBO Alleen met een opleiding op niveau 4
kun je doorstromen naar het HBO Ongeveer de helft van de leerlingen MBO-4 gaan door naar het HBO

22 Keuzebegeleidingsactiviteiten
kranten/folders/internet voorlichting in de klas MBO voorlichtingsavond op 28 november 2012 open dagen gesprekken (ook met ouders) inschrijven (uiterlijk vóór 1 maart) onderwijsmarkten

23 Oriënteren verplicht MAVO 4 leerlingen maken verslagen van activiteiten op het gebied van vervolgopleidingen. Doel: leerlingen aansporen om tijdig te beginnen met oriënteren op vervolgopleidingen

24 Studiefinanciering MBO-student 18 jaar of ouder Scholier VO
Scholier VO/MBO jonger dan 18 jr. Studiefinanciering voor MBO (prestatieb.) Tegemoetkoming Scholieren Tegemoetkoming Ouders

25 Tenslotte.... De leerling is zelf verantwoordelijk voor
het tijdig aanmelden/inschrijven vervolg- opleiding. Meld je voor meerdere opleidingen aan!

26 Vragen kunnen ook per e-mail gesteld worden


Download ppt "Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google