De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de voorlichting van mentor en decaan..

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de voorlichting van mentor en decaan.."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de voorlichting van mentor en decaan.

2 Bijbelgedeelte uit Lucas 19:1-10 1 Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2 Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. 3 Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4 Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. 5 Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 6 Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7 Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8 Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 9 Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. 10 De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

3 1. Voorstellen 2. Huma-kaart 3. Bezoek tandarts, dokter, ziekmelding: - doorgeven administratie - oranje kaart 4. Vrijvragen voor bijv. bruiloft: - brief schrijven - oranje kaart 5. Verlof buiten de schoolvakanties: (zie folder bureau leerlingzaken Noord-Veluwe bij de ingang.)

4 Leerplichtwet Vanaf 1 augustus 2007 kwalificatieplicht Tot 18e verjaardag volledig onderwijsprogramma (mag wel BBL zijn) Startkwalificatie: diploma MBO-2, havo of vwo-diploma

5 Vmbo Voorbereiding op mbo 30 % valt af in jaar 1

6 Sectoren in MBO Economie economie plus wiskunde of 2 vreemde talen Zorg en welzijn biologie plus wiskunde Techniek wiskunde en natuurkunde Landbouw wiskunde plus biologie of natuurkunde

7 Opbouw in het MBO Niveau 1 assistentenopleiding Niveau 2 basisberoepsopleiding Niveau 3 vakopleiding Niveau 4 middenkaderopleiding

8 Hoe te kiezen? -beroependag Harderwijk (22 december) (PTA 1) -stage januari (graag adressen!) (PTA 2) -open avonden MBO-scholen (PTA 3) -studiebeurs Zwolle -folders, video’s, dvd’s, -internet (zie schoolboekje) -beroepeninteresse-test (eventueel)

9 2e keus Vooral belangrijk bij populaire opleidingen (bijv. sport&bewegen, vormgeving) en bij opleidingen met zware keuring (bijv. politie, leger)

10 Havo -In klas 4 mogelijkheid om op havo voor te bereiden m.b.v. modules. -Let op cijfers 7,0 gemiddeld!

11 Wanneer wat? Klas 3: definitieve sector kiezen Oriënteren op studie en beroep Klas 4: Oriënteren op studie en beroep Opleiding kiezen R.O.C. kiezen (bijv. Landstede, Deltion, Menso Altingh)

12 Zijn er nog vragen ?

13 Bedankt voor uw aandacht en wel thuis!


Download ppt "Welkom bij de voorlichting van mentor en decaan.."

Verwante presentaties


Ads door Google