De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom. Voorlichtingsavond klas 3 Opening Filippenzen 2: 5-11 5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, 6 die, in de gestalte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom. Voorlichtingsavond klas 3 Opening Filippenzen 2: 5-11 5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, 6 die, in de gestalte."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Voorlichtingsavond klas 3

3 Opening Filippenzen 2: 5-11 5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, 6 die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. 8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. 9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

4 Deze avond ….. Programma  ‘Algemeen’ door R.S.J. Siebert  ‘Examen vmbo’ M.S.H. Bruinink  ‘Keuzebegeleiding’ door A.R. Dekker

5 Praktische zaken Examensecretaris Jaarplanning Activiteitenweken Cijferoverzicht Buitenschoolse activiteiten

6 TL + Eerste lichting Dubbel Diploma Vast vakkenpakket

7 Nieuwe vakken/onderdelen K&C, OSB, Ne/En, Ma2 Technologie

8 Zijn er nog vragen?

9 Het examen vmbo

10 Wat komt er aan de orde? Opzet examenperiode Programma Toetsing en Afsluiting (PTA) Examenreglement Herkansingen Overgang naar klas 4

11 Opzet examenperiode Toetsperiodes Examendossier

12 Opzet examenperiode Cijfer op je diploma Schoolexamen 50% Klas 3 55% of 60% Klas 4 45 % of 40% Centraal schriftelijk eindexamen 50% Periode van 2 jaar

13 Beoordeling schoolexamen Cijfers Letterbeoordeling Afvinken Opzet examenperiode

14 PTA In het PTA staan alle onderdelen die getoetst worden in het schoolexamen.

15 Voorbeeld PTA’s Duits Nederlands

16 Duits

17 Nederlands

18 Examenreglement Algemene bepalingen Gedragsregels Onregelmatigheden / Beroep Afwijkende examinering Absentie schoolexamen

19 Examenreglement Samenvatting in het PTA Volledige versie op het internet (link op de homepage van De Nuborgh: www.nuborgh.nl) Exemplaar is in te zien op school

20 Herkansingen Per periode 1 toets herkansen Het hoogste cijfer telt Opgave via brief bij de cijferlijst

21 Overgang naar klas 4 Iedereen gaat over! tenzij* Resultaten behaald in leerjaar 3 tellen mee in klas 4. * Onder bijzondere omstandigheden kan er afgeweken worden van deze regel bijvoorbeeld als een deel van het jaar door ziekte wordt gemist.

22 Organisatorisch Pta-boekje wordt uitgereikt in de les met een ontvangstverklaring.

23 Zijn er nog vragen?

24 Keuzebegeleiding decanaat

25 Vernieuwde leerplichtwet Vanaf 1 augustus 2007 kwalificatieplicht Tot 18e verjaardag volledig onderwijsprogramma (mag wel BBL zijn) Startkwalificatie: diploma MBO-2, havo of vwo-diploma

26 Vmbo Voorbereiding op mbo 30 % valt af in jaar 1

27 sectoren Economie economie plus wiskunde of 2 vreemde talen Zorg en welzijn biologie plus wiskunde Techniek wiskunde en natuurkunde Landbouw wiskunde plus biologie of natuurkunde

28 Havo HAVO ? -In klas 4 mogelijkheid om op havo voor te bereiden i.p.v. technologie -Let op cijfers 7,0 gemiddeld!

29 Niveau 1 assistentenopleiding Niveau 2 basisberoepsopleiding Niveau 3 vakopleiding Niveau 4 middenkaderopleiding Opbouw in het MBO

30 -voorlichtingsavonden -novemberavond (uitnodiging) -excursies -beroependag Harderwijk -open avonden MBO-scholen Hoe te kiezen?

31 -folders, video’s, dvd’s, -internet -beroepeninteresse-test -stage -gesprekken decaan

32 Eerst opleiding kiezen, daarna R.O.C.

33 Zijn er nog vragen?

34 Wel thuis


Download ppt "Welkom. Voorlichtingsavond klas 3 Opening Filippenzen 2: 5-11 5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, 6 die, in de gestalte."

Verwante presentaties


Ads door Google