De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hartelijk welkom op de informatie avond voor het voortgezet onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hartelijk welkom op de informatie avond voor het voortgezet onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Hartelijk welkom op de informatie avond voor het voortgezet onderwijs

2 Welke vormen van Voortgezet Onderwijs zijn er?
Voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs (VMBO) Hoger algemeen vormend onderwijs (HAVO) Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)

3 Het VMBO Theoretische Leerweg Gemengde Leerweg
Kaderberoepsgerichte Leerweg Basisberoepsgerichte Leerweg Leerweg Ondersteuning Praktijk Onderwijs

4 VMBO Schematisch

5 Theoretische Leerweg Voor leerlingen die geen moeite hebben met leren en ook door willen leren Doorstroming naar MBO maar ook HAVO Vergelijkbaar met hoogste niveau MAVO Doorstroming op niveau 3 of 4 binnen de Regionale Opleidingen Centra (ROC) Examen in 6 vakken

6 Gemengde Leerweg Mengvorm, voor leerlingen die weinig moeite hebben met leren maar zich ook willen voorbereiden op een bepaald beroep Wordt niet op alle scholen van voortgezet onderwijs aangeboden Doorstroming op niveau 3 of 4 binnen de Regionale Opleidingen Centra (ROC) Examen in 5 vakken + 1 praktijkvak

7 Kaderberoepsgerichte Leerweg
Geschikt voor leerlingen die praktisch bezig willen zijn Examen in 4 vakken + 1 praktijkvak Doorstroming op niveau 3 binnen de Regionale Opleidingen Centra (ROC)

8 Basisberoepsgerichte Leerweg
Opleiding voor de basisberoepsopleidingen in het MBO Examen in 4 vakken + 1 praktijkvak Examenprogramma is minder zwaar dan de andere leerwegen Doorstroming op niveau 2 binnen de Regionale Opleidingen Centra (ROC)

9 Leerweg Ondersteuning
Leerlingen, die aan een aantal criteria voldoen, kunnen in aanmerking komen voor Leerweg Ondersteuning Leerlingen voor LWOO zijn al aangemeld!!

10 Praktijkonderwijs Leerlingen, die qua prestaties niet op het normale VMBO terecht kunnen, gaan naar het Praktijk Onderwijs Leerlingen komen zonder diploma van school, maar kunnen wel doorstromen van het MBO, niveau 2 Leerlingen voor Praktijk Onderwijs zijn al aangemeld!!

11 Sectoren Zorg en welzijn Techniek Economie Landbouw
Vroeger – vakkenpakketten Nu – sectoren Zorg en welzijn Techniek Economie Landbouw

12 Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO)
Havo is géén eindstudie!! Havo leidt op voor het Hoger Beroeps Onderwijs Havo duurt 5 jaar Havo kent géén vakkenpakketten meer maar profielen Je doet examen in 6 vakken

13 Profielen Havo Na de basisvorming kiezen de leerlingen voor één van de volgende profielen (tweede fase) Gemeenschappelijk deel voor iedereen Profiel natuur en techniek Profiel natuur en gezondheid Profiel economie en maatschappij Profiel cultuur en maatschappij Vrije deel

14 Gemeenschappelijk deel
Nederlandse taal en letterkunde Engelse taal en letterkunde Maatschappijleer Culturele en kunstzinnige vorming Lichamelijke opvoeding

15 Profiel natuur en techniek
Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde

16 Profiel natuur en gezondheid
Wiskunde AB (of B) Biologie Scheikunde Natuurkunde

17 Profiel economie en maatschappij
Wiskunde AB (of B) Maatschappijvak (aardrijkskunde/maatschappijleer/ geschiedenis

18 Profiel cultuur en maatschappij
Tweede moderne taal Cultureel vak (kunstvak/geschiedenis/ filosofie Maatschappijvak (aardrijkskunde/maatschappijleer/ geschiedenis

19 Vrije deel 2 Examenvakken kiezen uit
Eén van de vakken uit een ander profiel Management en organisatie Informatica Lichamelijke oefening 2 Moderne vreemde taal

20 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
VWO is géén eindstudie VWO leidt op voor het Universitair Onderwijs VWO duurt 6 jaar Ook leerlingen in het VWO kiezen na de basisvorming één van de eerder genoemde profielen (tweede fase) Leerlingen doen examen in 7 vakken

21 Advies en BOVO map

22 Inhoud BOVO map Witte aanmeldingskaart VO
Roze BOVO kaart met het advies van de school Onderwijskundig rapport Leerlingvolgsysteem

23 Bovo kaart

24 Wat moet u meenemen? 2 pasfoto’s
Kopie identiteitsbewijs ouder(s) en kind Kopie belastingbrief met Sofi nummer van het kind Kopie bewijs zorgverzekering

25 Bovo dagen

26 Bezoek scholen voor voortgezet onderwijs
Dinsdagmiddag 24 januari en donderdagmiddag 26 januari gaan we op bezoek bij scholen voor voortgezet onderwijs De scholen die we gaan bezoeken zijn Wellantcollege Segbroekcollege Westhage Mient Dalton scholengemeenschap

27 Wanneer mag u inschrijven?
Vanaf maandag 13 februari 2006 (soms al vanaf uur – kijk op de site van de betreffende school) U kunt uw kind maar op één school inschrijven

28 Wanneer mag u inschrijven?
Maak gebruik van de open dagen om zoveel mogelijk scholen te bezoeken Bezoek ook de internet sites van de scholen, het Ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie Kranten publiceren vaak lijsten met de beste scholen van Nederland….bezoek die sites

29 Cito toets Dinsdag 7 t/m donderdag 9 februari 2006
Leerlingen mogen wat drinken (fris) en wat te snoepen meenemen In week 10 ontvangen wij de cito uitslag In week 11 ontvangt u de cito uitslag en wordt ook opgestuurd naar de school voor VO Alle leerlingen/ouders ontvangen vóór 13 april 2006 een brief waarin bevestigd staat dat de leerling is geplaatst op het VO

30 Hartelijk bedankt voor uw komst en veel succes met de aanmelding van uw zoon/dochter


Download ppt "Hartelijk welkom op de informatie avond voor het voortgezet onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google