De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De weg naar het voortgezet onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "De weg naar het voortgezet onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 De weg naar het voortgezet onderwijs
Ouderavond groep 8 De weg naar het voortgezet onderwijs

2 Inhoud van deze avond de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Wat doet de school. Wat is het tijdspad. Wat zijn uw taken.

3 De vormen van voortgezet onderwijs
Het is allemaal heel anders dan vroeger! Veel te ingewikkeld!

4 Het voortgezet onderwijs
Praktijk-onderwijs VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs HAVO VWO Basisberoeps gerichte leerweg Vwo Kaderberoeps gerichte leerweg gymnasium Gemengde leerweg Theoretische leerweg /

5 Het praktijkonderwijs
Duurt 4 jaar Veel praktijk - op school - in bedrijven Na 4 jaar > doorstromen naar tussenopleiding voor mbo of werken en leren

6 Het VMBO Basisberoepsgerichte leerweg (BBL) Duurt 4 jaar
Praktijk en theorie Na 4 jaar > doorstromen in het MBO of naar werken / leren Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) Duurt 4 jaar Praktijk en theorie Na 4 jaar > doorstromen in het MBO of naar werken / leren

7 Vervolg VMBO Gemengde leerweg (GL) Duur 4 jaar
Theorie met 2 vakken praktijk Na 4 jaar > doorstroom in het MBO of naar werken / leren Theoretische leerweg (TL) Duur 4 jaar Theorie Na 4 jaar > doorstroom naar 4 HAVO, het MBO of naar werken / leren

8 Leerweg Ondersteunend Onderwijs LWOO
Extra faciliteit voor alle vormen van het VMBO Leerling komt in aanmerking na advies van steunpunt onderwijs Leerlingen krijgen extra begeleiding op het gebied van leer- of gedragsproblemen Vaak in kleinere groepen, met minder wisselende leerkrachten

9 HAVO Duur 5 jaar Theorie Na 4 jaar > doorstroom naar MBO ( is binnenkort waarschijnlijk niet meer mogelijk zonder diploma) Na 5 jaar > doorstroom naar VWO (5e jaar) of naar het HBO

10 VWO Duur 6 jaar Theorie Na 6 jaar doorstroom naar HBO of naar WO
Gymnasium is inclusief de talen Grieks en / of Latijn

11 En nu ….. Kiezen Waarheen leidt de weg……….?

12 De weg naar het voortgezet onderwijs
Groep 7 C.I.T.O entree toets, geen rol in advisering geeft de leerkracht informatie waar de leerling staat. Brief waarin ouders en leerling hun verwachting wat betreft het V.O. aangeven.

13 Groep 8 September / Oktober > N.I.O. Nederlands intelligentie
onderzoek. September / Oktober > gesprekken met ouders over LWOO aanvraag + aanvraag September / Oktober > uitslag N.I.O. en voorlopig schooladvies. 10 november > Afname drempelonderzoek voor 12 leerlingen op school. (LWOO onderzoek)

14 Groep 8 vervolg December > voorlichtingsavonden en open dagen
Januari voortgezet onderwijs Februari > C.I.T.O eind toets. (7, 8 en 9 febr.) Maart > uitslag C.I.T.O. eind toets (vanaf 5 maart) en definitief schooladvies. > inschrijven op de scholen voor voortgezet onderwijs. * Uiterlijk mei > melding toelating op de school. * Juni / Juli > Kennismakingsmiddag op de nieuwe school voor de leerlingen.

15 Wat doen we nog meer??? Lessen over het voortgezet onderwijs
Excursie naar een aantal scholen voor voortgezet onderwijs. Gesprekken met de leerlingen over verwachtingen en mogelijkheden. Regelmatig contact met de scholen van voortgezet onderwijs.

16 Wat moet u doen? Een geschikte school voor uw kind kiezen!!
Uw kind goed kennen. Voorlichtingsavonden bezoeken. Open dagen bezoeken. Sites op internet bekijken. Schoolkeuzegids goed doornemen. Uw kind inschrijven.

17 Nieuw: “Project Mentoring”
Project om de overgang naar het voortgezet onderwijs soepeler te laten verlopen Voor kinderen en ouders die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken bij het maken van de keuze en de start op de nieuwe school Project loopt van januari tot januari Contactpersoon is Lieke de Kok ( ) Aanmelden via school Intake gesprek met ouders en leerling in December Daarna koppeling van mentor aan leerling.

18 De weg naar het voortgezet onderwijs…………..
Die valt eigenlijk best mee!!!!


Download ppt "De weg naar het voortgezet onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google