De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een aantal spannende maanden tegemoet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een aantal spannende maanden tegemoet"— Transcript van de presentatie:

1 Een aantal spannende maanden tegemoet
Wat na de basisschool? Een aantal spannende maanden tegemoet

2 Wat is de voorbereiding?
Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën -leren kijken naar teksten

3 Februari 2007 Dinsdag 12 februari eerste toetsdag
Woensdag 13 februari tweede toetsdag Donderdag 14 februari derde toetsdag

4 Welke vakken worden getoetst?
taal rekenen/wiskunde studievaardigheden wereldoriëntatie

5 Taal Schrijven van teksten Spelling Begrijpend lezen Woordenschat

6

7 Rekenen Getallen en bewerkingen Meten,meetkunde,tijd en geld
Verhoudingen, breuken en procenten

8 Blok A weegt 90 kilo Hoeveel weegt blok B?

9 Wereldoriëntatie Aardrijkskunde Geschiedenis Natuurkennis
(niet bepalend voor het schooladvies) Aardrijkskunde Geschiedenis Natuurkennis

10

11

12

13 Studievaardigheden Studieteksten kunnen gebruiken Informatiebronnen
Schema’s,tabellen en grafieken Kaartlezen

14 Wanneer is de uitslag? Waar moet ik naar kijken?
In maart kunt u de uitslag verwachten. De score is tussen 500 en 550 punten.

15 AANMELDEN Tussen 11 februari en 14 maart 2008
met een door ons verstrekt formulier 18 april plaatsingsbesluit

16 Speciale mogelijkheden
Categorale gymnasia Tweetalig onderwijs TTO Sportklassen (talent)

17

18 Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind ?
Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze ? Belangrijke data

19 Naar welke opleiding kan mijn kind?
Welke informatie is belangrijk: 1. Het basisschooladvies 2. Het 2e toetsgegeven 3. Aanvullende informatie: schoolloopbaan, gedrag, houding, schooltoetsen enz. De nieuwe school beoordeelt alle informatie en beslist of uw kind wel of niet wordt toegelaten

20 Het basisschooladvies
In het basisschooladvies staat welke opleiding het meest geschikt is voor uw kind Het basisschooladvies wordt opgesteld door de basisschool Hoe komen we tot het basisschooladvies? Schoolloopbaan van kinderen Uitslagen van schooltoetsen Oordeel leerkracht over werkhouding motivatie zelfstandigheid

21 Het 2e toetsgegeven De wet zegt
Naast het schooladvies is er een 2e toetsgegeven nodig Alle Amsterdamse scholen hebben afgesproken dat zij hiervoor de cito-eindtoets gebruiken Bij praktijkonderwijs en lwoo is nodig: toets om leerresultaten te meten intelligentieonderzoek Daarom hebben de Amsterdamse scholen afgesproken: bij praktijkonderwijs en lwoo: géén cito-eindtoets

22 De nieuwe school Vraagt informatie aan de basisschool
basisschooladvies citoscore of andere onderzoeksresultaten aanvullende informatie Als advies en citoscore niet overeenkomen: overleg met de basisschool, of aanvullend onderzoek Hierna: beslissing of uw kind wel of niet wordt toegelaten Niet toegelaten of uitgeloot: 2e ronde

23 Het Nederlands Onderwijssysteem
Praktijk- Onderwijs 6 jaar MBO 1 – 4 jaar HBO 4 jaar Universiteit 4 tot 5 jaar VMBO 4 jaar HAVO 5 jaar VWO 6 jaar Speciaal basisonderwijs basisonderwijs

24 Praktijkonderwijs Praktijk- onderwijs 6 jaar Voor kinderen die wel een vak kunnen leren maar voor wie het vmbo te zwaar is Het onderwijs is sterk op de praktijk gericht Veel individuele begeleiding Op het praktijkonderwijs kan geen vmbo-diploma worden gehaald De toelating is wettelijk geregeld: basisschooladvies praktijkonderwijs toets lezen, taal en rekenen intelligentie-onderzoek Voor de toelating speelt de cito-eindtoets géén rol

25 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs met lwoo
ROC 1 – 4 jaar Lwoo = leerwegondersteunend onderwijs Voor kinderen die wel een vmbo-diploma kunnen halen maar hierbij extra hulp nodig hebben Hetzelfde programma als vmbo + extra hulp en begeleiding Kinderen halen een gewoon vmbo-diploma Toelating is wettelijk geregeld: basisschooladvies vmbo + lwoo toets lezen, taal en rekenen intelligentie-onderzoek Voor de toelating speelt cito-eindtoets géén rol VMBO + lwoo 4 jaar

26 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs VMBO
MBO 1 – 4 jaar Voorbereiding op middelbaar beroepsonderwijs VMBO-leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg kader-beroepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg (voorheen mavo) Een leerweg is een manier van leren: beroepsgericht: meer praktijkvakken theoretisch gericht: meer theoretische vakken Sectoren vanaf 3e klas - techniek - zorg & welzijn - economie - landbouw Toelating: basisschooladvies + citoscore VMBO 4 jaar

27 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HAVO
HBO of MBO 4 jaar Voorbereiding op hoger beroepsonderwijs Meer leerstof dan bij vmbo-t Alle leerlingen krijgen Engels en Frans of Duits Meer huiswerk Toelating: basisschooladvies + citoscore Vanaf 4e klas: onderwijs in een bepaald profiel: cultuur & maatschappij economie & maatschappij natuur & gezondheid natuur & techniek andere manier van lesgeven : Het studiehuis HAVO 5 jaar

28 Het studiehuis Leerlingen leren zelfstandig, alleen of in groepjes
HBO Of MBO 4 jaar Leerlingen leren zelfstandig, alleen of in groepjes Naast klassikale lessen ook: - informatie zoeken via internet - interviews afnemen - onderzoek doen - ondernemen culturele activiteit Er wordt een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid van leerlingen HAVO 5 jaar

29 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs VWO
Universiteit of HBO 4 tot 5 jaar Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs VWO Voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs: de universiteit Alle leerlingen krijgen Frans, Duits en Engels Op het Gymnasium ook Latijn en Grieks Sommige scholen hebben tweetalig vwo Toelating: basisschooladvies + citoscore Vanaf 4e klas: onderwijs in een bepaald profiel: cultuur & maatschappij economie & maatschappij natuur & gezondheid natuur & techniek andere manier van lesgeven: Het studiehuis VWO 6 jaar

30 Wat verwachten we van de ouders of verzorgers bij de schoolkeuze ?
Oriënteren op verschillende scholen bv. met behulp van de Amsterdamse keuzegids 2007/2008 Met hun kind de schoolkeuze bespreken Met hun kind verschillende scholen bezoeken op de open avonden in januari en februari Hun kind op tijd aanmelden: maandag 11 februari – vrijdag 14 maart 2008

31 Belangrijke data : zie keuzegids
september - januari: gesprekken met ouders over schooladvies oktober – december: afnemen van testen voor praktijkonderwijs en vmbo + lwoo november t/m januari: invullen onderwijskundige rapporten januari en februari: bezoek open dagen 4-8 februari: kinderen krijgen aanmeldingsformulier februari: cito-eindtoets maart: uitslag cito-eindtoets 11 februari t/m 14 maart: aanmelden op vo-school 17 maart t/m 18 april: vo-school behandelt aanmelding uiterlijk 18 april: besluit over plaatsing 10 of 11 juni: kennismaking op nieuwe school

32 Bij problemen contact opnemen met de basisschool
Alle informatie staat in de Amsterdamse keuzegids voortgezet onderwijs 2007/2008

33 Vragen?

34 Tropenmuseum Donderdag 8 november 2007 groep 8a.
Vrijdag 9 november 2007 groep 8b. Project “ster in de stad” Kinderen zijn later terug op school!!

35 Kamp 2007/2008 Vertrek maandag 19 mei 2008 naar Lunteren.
Dit jaar 3 dagen kamp voor groep 8, maarrrrr……….de laatste dag gaan we naar ….

36 SIX FLAGS!!!

37 Dit willen we niet hebben….
dus zijn we donderdag 22 mei hèèrlijk vrij!

38 Musical Dinsdag 24 juni 2008 8a en donderdag 26 juni groep 8b.
Woensdag 25 juni is de bbq en de disco! Vrijdag 27 juni vrij!!!!!

39 Dit willen we nog even zeggen…


Download ppt "Een aantal spannende maanden tegemoet"

Verwante presentaties


Ads door Google