De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de Informatieavond Paschalisschool Schooljaar 2013 - 2014 Groep 8B – 3 september 2013 Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de Informatieavond Paschalisschool Schooljaar 2013 - 2014 Groep 8B – 3 september 2013 Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de Informatieavond Paschalisschool Schooljaar 2013 - 2014 Groep 8B – 3 september 2013
Informatieavond Paschalisschool groep 8B

2 Wat komt er aan bod. Kennismakingsrondje Algemene informatie over het werken in de klas Advies Voortgezet Onderwijs Informatie en aanmelden Voortgezet Onderwijs Belangrijke data Cito Eindtoets Informatieavond Paschalisschool groep 8B

3 Algemene informatie over groep 8
Woensdag Bapo Esther Driessen Stagiair Badr Ham op maandag dinsdag woensdag Vrijdagmorgen Marianne Peeters extra ondersteuning Begrijpend Lezen en kinderen met eigen leerlijn Klassenouder: Corinne Houtzager Klassentaken/agenda Huiswerk, toetsen Presentaties (spreekbeurt, boeken- krantenkring) Informatieavond Paschalisschool groep 8B

4 Schoolvakken Taal/Spelling/Woordenschat: Taaljournaal/Taalactief
Begrijpend Lezen: Leeshuis, ABCDE Ik begrijp het en Goed Begrepen Technisch Lezen: Estafette (drie aanpakken) Rekenen: Wereld in getallen Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur en Techniek: Argus Clou Informatieavond Paschalisschool groep 8B

5 Schoolvakken Documentatiecentrum Engels: Real English
Creatieve vakken: muziek, tekenen, handvaardigheid/techniek : Moet je doen of eigen invulling. Sociaal-emotionele vorming : Vreedzame School Seksuele opvoeding Bewegingsonderwijs Werken met computers Informatieavond Paschalisschool groep 8B

6 Advies Voortgezet Onderwijs
Leerlingvolgsysteem Paschalisschool Werkhouding, concentratie, huiswerkattitude, zelfstandigheid Voorlopig advies groep 7 Resultaten groep 8 Tijdspad: November 2013: 10 minuten gesprek Februari 2014: definitief advies voortgezet onderwijs Informatieavond Paschalisschool groep 8B

7 Hoe ziet het advies er uit?
Praktijkonderwijs (PRO) VMBO Basis beroepsgericht Kader beroepsgericht Theoretisch evt. met Leerweg ondersteuning HAVO VWO Evt. combinaties hiervan Informatieavond Paschalisschool groep 8B

8 LeerWeg Ondersteunend Onderwijs LWOO
Voor leerlingen met IV en/of V scores (voorheen D en/of E-scores) Extra hulp van leerkrachten in VO Kleinere groepen Kinderen volgen het normale lesprogramma Normaal diploma na 4 jaar Informatieavond Paschalisschool groep 8B

9 Leerweg ondersteuning (LWOO)
Aanmelding Drempeltoets via basisschool na toestemming ouders voor midden oktober Invullen beknopt onderwijskundig rapport door leerkracht groep 8 Sociale-emotionele problematiek kan medebepalend zijn Leerachterstand op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen Testprocedure: twee ochtenden, o.a. rekenen, spelling, lezen, IQ-test Advies Regionale Verwijzings Commissie (RVC): jan. 2014 Informatieavond Paschalisschool groep 8B

10 Alles op 1 plaatje universiteit hbo mbo 6 5 4 VWO 3 2 1 5 4 HAVO 3 2 1
4 VMBO 3 2 1 basisschool Informatieavond Paschalisschool groep 8B

11 Aanmelding voortgezet onderwijs
Brochures van scholen via de kinderen Excursie groep 8 naar VMBO-school 12 februari t/m 1 maart: aanmelding door ouders. Het formulier hiervoor krijgt u tijdens het adviesgesprek in februari. Voortgezet Onderwijs vraagt informatie aan basisschool: onderwijskundig rapport Ouders ontvangen bericht over aanmelding “Warme overdracht”: gesprek contactpersoon VO en groepsleerkracht(en) Paschalisschool 4 juni kennismaking nieuwe klasgenoten en mentor Informatieavond Paschalisschool groep 8B

12 Belangrijke data 21 januari: Voorlichtingsavond alle VO-scholen regio Nijmegen, locatie Veenseweg 11, 12 en 13 februari: Cito Eindtoets Basisonderwijs 15 februari: Open Dag op alle VO-locaties 17 en 18 februari: Adviesgesprekken 1 maart: laatste inschrijfdatum voor alle scholen in de regio Nijmegen 4 juni: Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers Informatieavond Paschalisschool groep 8B

13 De Cito-toets Best eng? Valt echt wel mee!!!
Informatieavond Paschalisschool groep 8B

14 Cito toets 11, 12 en 13 februari 2013 Totaal 200 opgaven 4 taaltoetsen
3 rekentoetsen 2 toetsen studievaardigheid 1 toets aardrijkskunde 1 toets geschiedenis 1 toets natuur Informatieavond Paschalisschool groep 8B

15 Uitslag van de Cito-toets
Score: Uitslag in de week van 10 maart 2014 Schriftelijk via school naar ouders en naar Voortgezet Onderwijs. Informatieavond Paschalisschool groep 8B

16 En na de Cito-toets en de aanmelding…???
Werken we gewoon door tot het eind van het schooljaar! Kamp groep 8B : maandag 12 en dinsdag 13 mei, naar de Efteling op 16 mei. Het laatste rapport verschijnt op 3 juli. Bereiden we ons voor op de afscheidsavond (8 juli) Informatieavond Paschalisschool groep 8B

17 Vragen????? Informatieavond Paschalisschool groep 8B


Download ppt "Welkom op de Informatieavond Paschalisschool Schooljaar 2013 - 2014 Groep 8B – 3 september 2013 Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B."

Verwante presentaties


Ads door Google