De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Persoonlijke leerdoelen
Nieuw in groep 8 Agenda Doel van het gebruik Wat komt in de agenda? Huiswerk Schoolkamp en musical CITO eindtoets Persoonlijke leerdoelen

3 CITO Eindtoets Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling
Deelname Alle leerlingen van groep 8 (verplicht). Eventueel mogelijkheid tot een niveautoets, auditieve toets of vergroting. Tijd 11, 12 en 13 februari (oefencito is in december). Afname Schriftelijk op school door de leerkracht. Toetsonderdelen Rekenen Getalbegrip Hoofdrekenen Rekenen allerlei: procenten, breuken en geld Taal Spelling Woordenschat Begrijpend lezen Schrijven van teksten Studie- vaardigheden - Gebruik van informatiebronnen, studieteksten, grafieken, schema’s, kaartlezen, tabellen, woordenboek etc. Wereld- Oriëntatie Geschiedenis Aardrijkskunde Natuurkennis Geestelijke stromingen

4 Verwerking Centraal door de computer CITO in Arnhem. Rapportage Schriftelijk aan school en via school aan ouders (begin maart).

5 Persoonlijke leerdoelen
In de klas Thuis

6 Onderwijs in Nederland

7 Onderwijs in Nederland

8 Profiel van een VMBO-leerling Beroepsgericht (kader/basis)
Vaak moeite met theorie, is gericht op praktijk. Heeft gestructureerd werken nodig Leerstof in kleine stapjes Kan zelfstandig werken onder strakke en duidelijke begeleiding

9 Profiel VMBO-leerling Theoretisch gericht/MAVO
Theoriegerichte aanpak, maar wel gericht op middelbaar beroepsonderwijs Wel enige vrijheid in leren, met een duidelijke structuur Nieuwsgierig naar praktische oplossingen Doorstromen naar Havo mogelijk

10 Profiel Havo-leerling
Wil een tastbare en concrete prestatie. Maakwerk ligt beter als grote hoeveelheden leerwerk. Het ene leergebied kan beter zijn dan het andere. Wordt opgeleid voor Hoger Beroeps Onderwijs

11 Profiel Atheneum-leerling
Plezier heeft in het verwerven van kennis en het oplossen van lastige problemen. Hoog scoort op alle aspecten van het leergedrag en in alle gebieden. Heeft een hoog abstractieniveau Wordt opgeleid voor universitaire studie

12 Profiel Gymnasium-leerling
Is een atheneumleerling plus: Een extra sterke aanleg voor taal (Grieks en Latijn) Een nog hoger leertempo, (meer vakken in dezelfde tijd).

13 LWOO LeerWeg Ondersteunend Onderwijs. Kleinere groepen
Minder verschillende leerkrachten voor de klas Mentor geeft meer uren les Wekelijks teamoverleg/lln bespreking Handelingsplan Dus meer aandacht en begeleiding. Hetzelfde programma en diploma als Basis, Kader, TG Elke V.O. school vult dit op een eigen manier in.

14 Advies op basis van: Werkhouding, kennis en vaardigheden.
Soorten intelligentie: (theoretisch, praktisch, sociaal) Persoonlijkheid (motivatie, interesse, kwetsbaarheid, faalangst)

15 Toelating Toelatingseisen: 1. Het advies van de basisschool.
2. De uitslag van een test (CITO) of de uitslag van een aanvullende test, bijv. een schoolkeuze onderzoek. (twee positieve adviezen) Aanmelding: - na informatie door en op scholen voor voortgezet onderwijs; Na het adviesgesprek op school met ouders en kind Door ouders (en leerling) met: aanmeldingsformulier (persoonlijke gegevens). onderwijskundig rapport (advies- en toetsgegevens). uitslag eindtoets CITO uittreksel van het bevolkingsregister

16 Schoolkeuze Schoolkeuze: ouders en kinderen
open dagen (affiches op school, informatie van scholen, websites scholen) open lesmiddagen, lesmiddagen vanuit school ouderavonden informatieboekjes scholen Wij “weten niet” wat “de beste school” is. Zoek de, voor u en uw kind, passende school!

17 Sites voortgezet onderwijs

18 Bedankt voor uw aandacht!
Vragen? Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google