De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Terebint biedt kwaliteit en zorg voor ieder kind!

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Terebint biedt kwaliteit en zorg voor ieder kind!"— Transcript van de presentatie:

1 De Terebint biedt kwaliteit en zorg voor ieder kind!

2 Welkom op de voorlichtingsavond van groep 8.

3 Wie zijn meester Karel en meester Hans?

4 Groep8 Groep 8 is toch alleen maar musical en kamp??
Eigen verantwoordelijkheid ( werk / overblijf / minder controle / afwezigheid Zelfstandigheid Plannen: huiswerk / agenda (bijv spreekbeurt) Algemene ontwikkeling Gelijk komen , doen wij ook…

5 Een kort overzicht Oktober Proef cito 1 December Proef cito 2
Januari Advies + onderwijskundig rapport mee Januari evt. Gesprekken ouders Januari Scholen zoeken Februari Eind Cito toets Maart / april Gesprekken mentor V.O Maart Kind moet aangemeld zijn Mei Toelatingscommissie Mei/ juni Kamp Juli Afscheid + musical

6 HUISWERK

7 Iedere week krijgen de leerlingen een TAAKBRIEF
Iedere week krijgen de leerlingen een TAAKBRIEF. Hierop staat vermeld wat zij zoal die week moeten doen en het te maken huiswerk. Ook komt er huiswerk in de agenda te staan. * Er zijn 2 á 3 toetsen per week, dus er is elke dag huiswerk!

8

9 Dit is meestal bij het vak rekenen , taal of spelling
Ook kan uw zoon of dochter werk mee naar huis krijgen, omdat het hem of haar niet gelukt is om de aangeboden lesstof op school af te krijgen. Dit is meestal bij het vak rekenen , taal of spelling U wordt vooraf op de hoogte gebracht van bijv een handelingsplan.

10 Het voortgezet onderwijs

11 Hoe komt het advies tot stand?
……een hoge score zegt niet altijd wat………… * Overleg met de leerkracht van groep 7 * Toetsen Methode gebonden - Proefcito’s * Werkhouding * Luisterhouding * Zelfstandig werken * Huiswerk Nog zo ver weg, maar toch zo dichtbij!

12 We maken gebruik van de volgende toetsen:
* Reguliere toetsen - methode-gebonden - methode - ongebonden (het LVS van het CITO groep 1 t/m 8) * 2 of 3 Oefen cito-eindtoetsen ( in oktober, november en januari)

13 Welke soorten onderwijs zijn er zoal?
* LWOO * VMBO * HAVO * VWO - vwo & vwo+ - Atheneum - Gymnasium

14 Het VMBO V oorbereidend M iddelbaar B eroeps O nderwijs

15 Het VMBO heeft 4 leerwegen:
de basisberoepsgerichte leerweg de kaderberoepsgerichte leerweg de gemengde leerweg de theoretische leerweg (de “oude” mavo)

16 Samengevat: Theoretische leerweg Gemengde leerweg
6 vakken (kern + verrijking) Gemengde leerweg 5 vakken (k+v) 1 praktijkvak (k+v) Kaderberoepsgerichte leerweg 4 vakken (k) 2 praktijkvakken (k+v) Basisberoepsgerichte leerweg 4 vakken (k) 2 praktijkvakken (k)

17 Het VWO V oorbereidend W etenschappelijk O nderwijs

18 Het HAVO H oger A lgemeen V oortgezet O nderwijs

19 Schema Voortgezet Onderwijs

20 Het VWO kent 2 varianten:
* Atheneum (met Latijn als keuzevak) * Gymnasium (met Latijn en Grieks als extra vakken)

21 Brugklassen “genoeg”….
basisberoepsgericht (eventueel lwoo) kader/basisberoepsgericht theoretisch/kaderberoepsgericht theoretisch/gemengd theoretisch theoretisch/havo havo/vwo atheneum (met Latijn) gymnasium

22 “dakpan-klassen” (brugklassen)
In de zogenaamde “dakpan-klassen” (brugklassen) wordt op het hoogste niveau les gegeven, om een goede aansluiting te krijgen met het e leerjaar.

23 Uitleg leerlingrapport Eindtoets CITO

24

25 Uitleg “De Apeldoornse Vragen Lijst” (de A.V.L.)

26

27 En scholen genoeg... De Heemgaard Sprengeloo * Jachtlaan (lyceum)
* Noordelaan (EDU) * Sprengeweg Edison College Veluws College * Cortenbosch * Walterbosch * Mheenpark * Twello Stedelijk Gymnasium Koninklijke Scholengemeenshap (KSG) AOC Twello (Agrarische school ) Jacobus Fruytier (reformatorisch)

28 Bedankt voor uw aandacht
Bedankt voor uw aandacht. - Hulp handvaardigheid vrijdag - Hulp fietsen bijv. Natuurhuis / sport - Telefoonnummers + noodnummers - Actiepot

29 Hoe gaat de aanmelding in zijn werk?
December: - adviesgesprek met de ouders - informatie-avonden V.O. voor ouders Januari open dagen voor ouders en leerlingen Februari: - aanmeldingsformulieren inleveren Maart: CITO-uitslag, aanmeldingsformulier, Onderwijskundig Rapport en A.V.L naar het V.O Advies: geschikt of twijfelachtig April: gesprek tussen leerkracht en het V.O. Mei: brief van V.O. aan ouders en leerlingen m.b.t. de toelating

30 TIPS Bezoek de Open Dagen van verschillende scholen.
Ga mee met uw kind, elke school heeft 2 open dagen. Bezoek op het INTERNET de SITES van de verschillende scholen. Bij vragen: KOM! Kijk op het INTERNET bij:

31 Duizelt het u al een beetje????
Kom op, we komen er samen wel uit!!!


Download ppt "De Terebint biedt kwaliteit en zorg voor ieder kind!"

Verwante presentaties


Ads door Google