De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs 27 oktober 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs 27 oktober 2008"— Transcript van de presentatie:

1 Overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs 27 oktober 2008
INFORMATIE GROEP 8 Overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs 27 oktober 2008 De Pirapoleon Huub Stokman Nanette Snijders

2 AGENDA 27-10-2008 Onafhankelijke toetsen Advisering Aanmelding
Drempelonderzoek CITO Advisering Voorlopig adviesgesprek Eindgesprek Aanmelding Digitaal door basisschool Machtigingsformulier

3 AGENDA 27-10-2008 Voortgezet onderwijs Tijdspad Vragen? Niveaus
Scholen Tijdspad Vragen?

4 ONAFHANKELIJKE TOETSEN
DREMPELONDERZOEK Doel: Een onafhankelijk advies. Het bepalen van de DLE (didactische leeftijdequivalent) 3,4 en 5 november Toetsen technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen Wordt gebruikt naast de CITO (kan ook worden gebruikt i.p.v. de CITO)

5 ONAFHANKELIJKE TOETSEN
CITO-EINDTOETS Voorbereiding in de klas Wennen aan manier van vragen stellen Oude CITO-boekjes Zenuwen wegnemen Eerlijke kans Toets op 3, 4 en 5 februari Belangrijk: Resultaat behalen dat bij hen past

6 ONAFHANKELIJKE TOETSEN
Uitslag CITO Week 10 Leerling-rapport Eindgesprek Welk soort onderwijs past volgens het CITO het beste bij het kind

7 ONAFHANKELIJKE TOETSEN
Hoe belangrijk is de uitslag van de CITO-eindtoets? Voor ons Voor het voortgezet onderwijs

8 ADVISERING Hoe komt het advies tot stand Gegevens school
Werkhouding Concentratie Doorzettingsvermogen Resultaten CITO leerlingvolgsysteem Entreetoets (groep 7) Drempelonderzoek CITO-eindtoets

9 ADVISERING Voorlopig adviesgesprek 24 en 26 november
Ouder(s) zonder kind Uitslag drempelonderzoek Voorlopig advies

10 ADVISERING Week 7 Schriftelijke bevestiging van het advies of
Voorlopig advies wordt eindadvies of Uitnodiging voor een gesprek om het advies te bespreken Advies wordt besproken tijdens persoonlijk gesprek en mogelijk aangepast

11 ADVISERING Eindgesprek 3 en 4 maart Ouder(s) met kind Onderwerpen
Uitslag CITO-eindtoets Bespreken leerling-rapport CITO Bespreken schoolkeuze Machtigingsformulier inleveren

12 AANMELDING Digitale aanmelding
Ouders machtigen de basisschool d.m.v. een machtigingsformulier met opgave 1e en 2e keuze Digitale aanmelding door basisschool Onderwijskundig rapport Alle gegevens moeten voor 10 maart bij de scholen voor het voortgezet onderwijs aanwezig zijn Bij afwijzing door school van 1e keuze, verzorgt deze school de aanmelding bij de school van 2de keuze

13 VOORTGEZET ONDERWIJS Vormen VMBO – 4 jaar HAVO - 5 jaar VWO – 6 jaar
VMBO-B (basisberoepsgericht) VMBO-K (kaderberoepsgericht) VMBO-T (theoretisch) * LWOO (leerwegondersteuning) HAVO - 5 jaar VWO – 6 jaar Atheneum Gymnasium

14 VOORTGEZET ONDERWIJS

15 VOORTGEZET ONDERWIJS Christelijk College Zeist
Christelijk Lyceum Zeist De Breul Dijnselburgschool Herman Jordan OSG Schoonoord Openbaar Zeister Lyceum Stichtse Vrije School Revius college Doorn Schoonoord Doorn Groenhorstcollege Maartensdijk

16 TIJDSPAD 3,4 en 5 nov. Drempelonderzoek
24 of 26 nov. Voorlopig advies en uitslag drempel januari Voorbereiding CITO in de klas januari Open dagen scholen V.O. 3, 4 en 5 febr. CITO-eindtoets week 6/7 Schriftelijke bevestiging advies of uitnodiging adviesgesprek week 10 Uitslag CITO-eindtoets 3 en 4 maart Eindgesprekken maart en april Aanmeldingsprocedure BoVo

17 VRAGEN Folders scholen Folder BoVo volgt nog Overige vragen
Alle informatie aanmelding op een rijtje Overige vragen


Download ppt "Overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs 27 oktober 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google