De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM op deze informatieavond Basisschool de Zonheuvel

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM op deze informatieavond Basisschool de Zonheuvel"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM op deze informatieavond Basisschool de Zonheuvel
4 november 2013. Marion Hagdorn, conrector Revius Lyceum Doorn

2 De BRUGKLAS

3

4 Programma Welkom en inleiding Scholen in de regio
Samenwerking tussen deze scholen. Informatiedagen en meeloopmiddagen De aanmeldingsprocedure Plaatsing en afwijzing Samenvattend

5 Doel van de bijeenkomst Hoe groot is de overstap? Waar op te letten?
Inleiding Doel van de bijeenkomst Hoe groot is de overstap? Waar op te letten?

6 Scholen in de regio Revius Lyceum Doorn Christelijk Lyceum Zeist
Christelijk college Zeist Revius Lyceum Wijk bij Duurstede KSG de Breul Montessori Lyceum Herman Jordan Openbaar Zeister Lyceum Openbare VMBO/Mavo Zeist Schoonoord Doorn Scholengemeenschap Maarsbergen De Vrije school. De Dijnselburgschool Het Bilts Lyceum De Werkplaats

7 Onderwijstypen Praktijkonderwijs waaronder ook LeerWeg Ondersteunend Onderwijs, LWOO. VMBO (Voorbereidend MiddelBaar BeroepsOnderwijs): Basisberoepsgerichte Leerweg B(B)L Kaderberoepsgerichte Leerweg K(B)L, Gemengde Leerweg GL, Theoretische Leerweg TL en LWOO. Havo Vwo: Atheneum, Gymnasium, Tweetalig (Profielklassen)

8 Samenwerking tussen deze scholen.
Overleg conrectoren en teamleiders VO Utrechtse Heuvelrug. POVO Stroomlijnen aanmeldingen en PR-activiteiten. (o.a. tijdpad en procedure) Organisatie “warme overdracht” BOVO. Periodiek rectorenoverleg.

9 Voorlichtingsactiviteiten
De VO scholen geven gezamenlijk een algemene brochure uit. (medio november digitaal via PO) Scholenmarkt Revius Lyceum Doorn, donderdag 21-11 Informatieavonden Meeloopmiddagen Open avonden/ -dagen Websites, brochures, gesprekken

10 Aanmeldingsprocedure (1)
In overleg met de basisschool wordt bepaald op welke school en voor welke onderwijssoort aangemeld gaat worden. Leerling en ouder(s) bepalen een school van eerste keus (geen 2e in ronde 1) Dit wordt vastgelegd in het aanmeldingsformulier. Ouders machtigen de basisschool middels een machtigingsformulier om de aanmelding te doen (< ) De basisschool zendt het aanmeldingsformulier tussen 15 februari en 7 maart 2014 digitaal in.

11 Aanmeldingsprocedure (2)
Aanmeldingen verlopen in drie rondes. Ronde 1: Aanmeldingen eerste keuze Afwijzing op niveau uiterlijk 2 april, mee in ronde 1 bij andere school. Ronde 2: Leerlingen die in de eerste ronde zijn uitgeloot, worden teruggegeven aan de basisschool. Doorgeven inschrijving school 2e keuze. Ronde 3: Maatwerk voor niet geplaatste leerlingen.

12 De aanmeldingsprocedure (3)
Tijdpad: Eerste ronde: Aanmelden van 15 februari t/m 7maart (formulier A) Kort na van 15 maart 2013, bevestiging van aanmelding. 11 april; plaatsingsbesluit per brief naar leerlingen en ouders. Ouders ontvangen een officieel aanmeldingsformulier (B) van de school voor VO (Formeel noodzakelijk). Loting? Inleveren aanmeldingsformulier B bij V.O. uiterlijk 18 april = definitieve inschrijving

13 De aanmeldingsprocedure (4)
Tweede ronde van aanmelding indien nog niet geplaatst: Aanmelden tot 15 april op school van tweede keuze. 17 april, plaatsingsbesluit tweede ronde. Na plaatsing in de tweede ronde ontvangen ouders een officieel aanmeldingsformulier. (Formeel noodzakelijk)

14 De aanmeldingsprocedure (5)
Derde ronde van aanmelding indien nog niet geplaatst: Ouders en school PO horen direct wanneer er geen plaats is op school 2e keuze Ouders en leerkracht PO: 3e keuze digitaal doorgeven, aanmelding < 23 april 25 april, plaatsingsbesluit derde ronde. Na plaatsing in derde ronde ontvangen ouders een officieel aanmeldingsformulier. (Formeel noodzakelijk)

15 De aanmeldingsprocedure (6)
Aanmelding wordt niet in behandeling genomen wanneer: deze voor of na 7/ op de VO-school binnen is deze door ouders zelf rechtstreeks naar de VO-school is gestuurd de vereiste aanvullende gegevens niet op tijd binnen zijn. de aanmelding niet via het aanmeldingsprogramma van Onderwijs Transparant binnen komt.

16 Waarom deze procedure? Stroomlijnen procedures in de regio
Voorkomen dubbele aanmeldingen Duidelijkheid voor leerlingen/ouders en basisscholen. Digitalisering van het geheel.

17 Plaatsing en afwijzing
Criteria voor plaatsing: Advies basisschool Resultaten LVS (M6 t/m M8, begrijpend lezen, rekenen) Gegevens uit OKR en uit gesprek met groep 8 leerkracht Plaatsing in “dakpanklassen” (TL/H (Mavo-plus/Havo), H/V of in profielklassen of atheneum of tweetalig gymnasium of …..

18 Plaatsing en afwijzing
PO-adviseert, ouders verzoeken. Eindverantwoordelijkheid voor plaatsing ligt bij de plaatsingscommissies van de verschillende VO-scholen.

19 Afsluitend Bekijk websites Gebruik informatie uit algemene brochure
Verzamel infobrochures van de verschillende VO – scholen en de algemene VO-brochure Bezoek de scholenmarkt van de Utrechtse Heuvelrug. Bezoek open dagen/avonden Kinderen naar meeloopmiddagen. Voor vragen na deze avond ben ik bereikbaar op: Vanaf 6 november tot eind december is deze presentatie op de website van het Revius Lyceum Doorn te zien. Te vinden onder de portal “nieuwe aanmeldingen”. Website:

20 Vragen Marion Hagdorn

21


Download ppt "WELKOM op deze informatieavond Basisschool de Zonheuvel"

Verwante presentaties


Ads door Google