De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 7

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 7"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 7
Op weg naar het voortgezet onderwijs. Welkom, voorstellen. Duur: 45 minuten Bedoelt voor ouders die nog geen ouder kind in het VO hebben. Onderbreken en vragen stellen tussendoor is prima. Ik kan vraag wel parkeren.

2 Inhoud avond Schooltypen en schoolsoorten in de regio. Het advies:
hoe en wanneer? de rol van het V.O. Mogelijke adviezen De keuze voor een V.O.-school LWOO

3 Schooltypen 3 hoofdrichtingen:
Praktijkonderwijs (PRO) VMBO: Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs - 4jaar (T = vroegere mavo) (G/K/B evt met LWOO) HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs – 5 jaar VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs – 6 jaar

4 Vervolg VMBO : 4 jaar => MBO (of havo)
HAVO : 5 jaar => HBO (of vwo) VWO : 6 jaar => universiteit/ HBO

5 Schoolsoorten in de regio
Gymnasium scholen Scholengemeenschap met VWO/HAVO Scholengemeenschap met VWO/HAVO/VMBO-T VMBO-T scholen VMBO-scholen met meerdere leerwegen waaronder LWOO. PRO-scholen Eerst plaatje

6 Het advies: hoe en wanneer?
Wordt in december groep 8 vastgesteld. Door groepsleerkrachten van groep 7 en 8, intern begeleider en directie. Op basis van leervorderingen (A-E) en kindkenmerken. Plaatje komt als laatste en wat trager Iedere deelnemer heeft eigen rol. 7…7 8….8 IB….gehele schoolloopbaan Directie….gelijke beoordeling Bij leervorderingen: Cito-toetsen Methodetoetsen (rapport) Geboden extra ondersteuning of extra uitdaging Bij kindkenmerken: Motivatie Werkhouding Taakgerichtheid Concentratie Huiswerkattitude Sociale en emotionele ontwikkeling Specifieke gediagnosticeerde kenmerken als dyslexie, ADHD

7 Het adviesgesprek Januari; gesprek tussen leerkracht (en evt IB’er) en kind en ouder(s) Adviesformulier mee

8 Het advies: de rol van het V.O.
Advies is goed onderbouwd en staat vast, maar blijft advies. Ouders beslissen waar kind wordt aangemeld. De school voor voortgezet onderwijs beslist over toelating. Centrale afspraken binnen het Gooi. Deze gaan veranderen in vanaf ! Eerst plaatje

9 Mogelijke adviezen PRO VMBO (met mogelijk lwoo)
VMBO (nader onderzoek bepaalt stroom) MAVO(=VMBO-T) MAVO/HAVO HAVO HAVO/VWO VWO

10 LWOO Extra faciliteiten voor de leerlingen.
Beschikking nodig van Regionale Verwijzing Commissie. Nader onderzoek nodig. Wordt eind groep 7 gemeld aan ouders. Beslissing ligt bij VO ! 3e punt Onderzoek bestaat uit didactisch onderzoek door Rob op school Intelligentieonderzoek door het samenwerkingsverband 4e punt Uitgevoerd tussen de herfst en de kerstvakantie groep 8

11 Samengevat: op weg naar het voortgezet onderwijs
Nog 1 ½ jaar te gaan. Er komen nog voldoende voorlichtingsmomenten. In groep 7 kunt u te maken krijgen met een aankondiging van: LWOO 2e punt: Kopie aankondigingen informatiedagen vanuit Gooise Scholengids

12 Keuze van een VO-school: hoe?
Vanavond eerste aanzet Bezoek de voorlichtingsavond voortgezet onderwijs op dinsdag 12 november. Bezoek dit schooljaar al open dagen en voorlichtingsavonden in januari t/m maart. Gooise Scholengids (uitgereikt in groep 8, digitaal via website school) Proef de sfeer. Praat met leerlingen en leerkrachten. Vraag naar interesses en ideeën van uw kind. Vraag bekenden naar hun ervaringen. Eerst titel, dan plaatje

13 Informatieavond groep 7
Op weg naar het voortgezet onderwijs. Welkom, voorstellen. Duur: 45 minuten Bedoelt voor ouders die nog geen ouder kind in het VO hebben. Onderbreken en vragen stellen tussendoor is prima. Ik kan vraag wel parkeren.


Download ppt "Informatieavond groep 7"

Verwante presentaties


Ads door Google