De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 7

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 7"— Transcript van de presentatie:

1

2 Informatieavond groep 7
6 juni 2012

3 Agenda voor vanavond: Waarom deze informatieavond Entreetoets Lvs Overdracht groepen 7 Tijdpad advisering Adviseringproces groepen 8 LVS-toetsen Cito-eindtoets Het voortgezet Onderwijs Overdracht PO-VO Tijpad advisering

4 Waarom deze infoavond? Veranderde tijdpad Adviseringstraject Leerling Volg Systeem Oriëntatie op VO

5 Groep 7 Entreetoets 16 taken (toetsen) Doel: Meten onderwijsresultaten
Mogelijke hiaten zichtbaar maken 16 taken (toetsen) Rekenen – Wiskunde Taal Studievaardigheden 25/30 vragen per taak Duurt totaal 5 dagdelen

6

7

8 LVS Leerling Volg Systeem Cito

9 -X- Niveau A 4 – 5 -X- Niveau B 3 – 4 -X- Niveau C 2 – 3
Niveauwaarden Leerling Volg Systeem -X- Niveau A – 5 -X- Niveau B – 4 -X- Niveau C – 3 -X- Niveau D – 2 -X- Niveau E

10 Groep 7/8 Informatie Advies

11 Procedure advisering Groep 7 Groep 8 Karakter van de leerling LVS
Entreetoets Groep 8 Karakter van de leerling Adviseringsoverleg groepen 8 Directieoverleg advisering LVS (voorlopig advies) Eindtoets definitief advies (alle gegevens bij elkaar) Overdracht PO-VO

12 Overzicht LVS

13 2 studievaardigheden toetsen
Groep 8 Cito-eindtoets Doel: Onafhankelijk onderzoek naar de onderwijs opbrengsten. 9 taken 4 Taaltoetsen 3 rekentoetsen 2 studievaardigheden toetsen totaal 200 vragen Duurt totaal 3 dagdelen

14

15 Voortgezet Onderwijs Scholengemeenschappen Leerwegen LWOO

16 Scholengemeenschappen
OSG Grundel Twickel Andere Scholen

17 Leerwegen VMBO Basis Beroepsgerichte Leerweg (BBL) Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL) Theoretische leerweg (TL) HAVO VWO (atheneum/Gymnasium)

18

19 Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

20 LeerWeg Ondersteunend Onderwijs
LWOO LeerWeg Ondersteunend Onderwijs Geen niveaubepaling! Geldig binnen gehele VMBO Extra aandacht Kleinere groep Vraag goed na binnen VO. Onderzoek nodig! Leerweg Ondersteunend

21 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Duurt 5 jaar Voorbereiding op HBO Uitstroom mogelijk naar VWO

22 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Duurt 6 jaar Voorbereiding op Wetenschappelijk Onderwijs (universiteit) Uitstroom mogelijk naar HBO

23 Overdracht PO - VO Advieskaart 1 advieskaart Digitaal overdrachtsdossier Lvs-scores Karakter van de leerling Eindtoets Overige gegevens (dysl. – Lwoo – etc..) Overdracht VO Persoonlijke overdracht in gesprek

24 Overzicht tijdpad Groep 7: Entreetoets (mei 2012)
Lvs toetsen (juni 2012) Infoavond advisering (juni 2012) Groep 8: Kennismakingsgesprekken (sept. 2012) Voorlopig advies (nov. 2012) Informatieavonden voortgezet onderwijs (nov. 2012) Lvs toetsen (jan. 2013) Open dagen voortgezet onderwijs (januari 2013) Cito eindtoets (febr. 2013) Definitief advies (maart 2013) Overdracht po-vo (april/mei 2013) Kennismaking nieuwe groep (juni 2013)

25 Vragen


Download ppt "Informatieavond groep 7"

Verwante presentaties


Ads door Google