De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie avond groep 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie avond groep 8"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie avond groep 8

2 De procedure Eventueel Drempelonderzoek Eventueel NIO test
Eventueel SEM test Advies Leerkrachten Aanmelden bij VO CITO Eindtoets

3 Speciaal basisonderwijs
Het onderwijssyteem Praktijk- Onderwijs 6 jaar MBO 1 – 4 jaar HBO 4 jaar Universiteit 4 tot 5 jaar VMBO 4 jaar Basis Kader TL HAVO 5 jaar VWO 6 jaar Speciaal basisonderwijs basisonderwijs

4 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs VMBO
MBO 1 – 4 jaar Voorbereiding op middelbaar beroepsonderwijs VMBO-leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg kader-beroepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg (voorheen mavo) Een leerweg is een manier van leren: beroepsgericht: meer praktijkvakken theoretisch gericht: meer theoretische vakken Sectoren vanaf 3e klas - techniek - zorg & welzijn - economie - landbouw Toelating: basisschooladvies + citoscore of IQ score. VMBO 4 jaar

5 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs met LWOO
ROC 1 – 4 jaar Lwoo = leerwegondersteunend onderwijs Voor kinderen die wel een vmbo-diploma kunnen halen maar hierbij extra hulp nodig hebben Hetzelfde programma als vmbo + extra hulp en begeleiding Kinderen halen een gewoon vmbo-diploma Toelating is wettelijk geregeld: basisschooladvies vmbo + lwoo toets lezen, taal en rekenen (drempel onderzoek) intelligentie-onderzoek VMBO + lwoo 4 jaar

6 Wanneer LWOO Leerlingen kunnen in het basisonderwijs leerachterstanden op de volgende vier leergebieden oplopen:    Begrijpend lezen    Inzichtelijk rekenen   Spelling   Technisch lezen  Leerlingen kunnen in aanmerking komen voor LWOO als:  ze leerachterstanden hebben op 2 van bovenstaande gebieden, waarin in ieder geval begrijpend lezen en/of inzichtelijk rekenen zit. het IQ ligt tussen 75 en 90. Als  het IQ 91 of hoger is, moet er ook sprake zijn van aantoonbare sociaal-emotionele problematiek.  

7 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HAVO
HBO of MBO 4 jaar Voorbereiding op hoger beroepsonderwijs Meer leerstof dan bij vmbo-t Alle leerlingen krijgen Engels en Frans of Duits Meer huiswerk Toelating: basisschooladvies + citoscore of IQ score. Vanaf 4e klas: onderwijs in een bepaald profiel: cultuur & maatschappij economie & maatschappij natuur & gezondheid natuur & techniek andere manier van lesgeven : Het studiehuis HAVO 5 jaar

8 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs VWO
Universiteit of HBO 4 tot 5 jaar Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs VWO Voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs: de universiteit Alle leerlingen krijgen Frans, Duits en Engels Op het Gymnasium ook Latijn en Grieks Sommige scholen hebben tweetalig vwo Toelating: basisschooladvies + citoscore of IQ score Vanaf 4e klas: onderwijs in een bepaald profiel: cultuur & maatschappij economie & maatschappij natuur & gezondheid natuur & techniek andere manier van lesgeven: Het studiehuis VWO 6 jaar

9 Def. advies LeerlingVolgSysteem CITO entreetoets
Motivatie, inzet, huiswerk attitude Alle drie even belangrijk bij een definitief advies. VO kijkt naar advies basisschool en cito eindtoets.

10 Taal Rekenen Studievaardigheden

11 Uitslag

12 Scholen in de buurt Haags Montessori Lyceum (vmbo tl / havo / vwo)
De Populier (vmbo tl / havo / vwo) Vrijzinnig-Christelijk Lyceum (havo / vwo) Aloysius College (vmbo tl / havo / vwo) Maerlant College (havo / vwo) Maris Houtrust (vmbo tl/ doorstroom havo) Maris Statenkwartier (vmbo basis / vmbo kader) Maris Belgisch Park (vmbo , havo, vwo) Maris Kijkduin (vmbo LWOO) Christelijk Gymnasium Sorghvliet (vwo - gymnasium) Gymnasium Haganum (vwo - gymnasium)

13 Agenda oktober: Drempelonderzoek Vanaf 26 Oktober : Afname CAP
Vanaf Januari OPEN DAGEN! 19 januari t/m 15 maart: Aanmelden PRO / LWOO 26 Januari t/m 15 Maart : aanmelden VMBO / HAVO / VWO 5 t/m 7 Februari : CITO toets Maart : Uitslag CITO toets


Download ppt "Informatie avond groep 8"

Verwante presentaties


Ads door Google