De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voortgezet onderwijs in beeld

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voortgezet onderwijs in beeld"— Transcript van de presentatie:

1 Voortgezet onderwijs in beeld

2 Richtingen Praktijkschool VMBO B VMBO K VMBO T / G HAVO VWO

3 Speciale Onderwijsvoorziening
LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs) PrO (Praktijkonderwijs) Dit zijn onderwijsvoorzieningen voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Kenmerken: kleinere groepen werken in eigen tempo bij LWOO / zelfde vmbo-programma als reguliere onderwijs Voorwaarde: toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door de Regionale Verwijzingscommissie (RvC)

4 Het eerste leerjaar Vb. Plaatsingsmogelijkheden:
* in heterogene groepen alle niveaus bij elkaar * in dakpannen havo/vwo - tl/havo - vmbo k/t * in homogene groepen vwo – havo – tl – kbl - bbl Termen: -VWO/HAVO bekend -HAVO/VMBO-TL -VMBO-TL -VMBO-BL Dakpanstructuur: uit meer niveaus samengestelde klassen. Reden: aantal leerlingen nog onvoldoende voor homogene klassen. Uitstellen definitieve keuze voor een niveau. Tweejarige brugperiode. VWO 1 HAVO 1 VMBO TL 1 VMBO KL/BL 1

5 Het tweede leerjaar Van leerjaar 1 naar 2 is er opstroom (of afstroom) mogelijk! VWO-2 gym-ath HAVO 2 VMBO TL 2 VMBO KL/BL 2 De tweede laag geeft de doorstroommogelijkheden aan. VWO 1 HAVO 1 VMBO TL 1 VMBO KL/BL 1

6 De Onderbouw VWO-3 gym-ath HAVO-3 VWO 2 gym-ath HAVO 2 VMBO TL 2
VMBO KL/BL 2 Dit plaatje geeft het totaaloverzicht van de basisvorming die voor alle leerlingen doorlopen. 15 vakken Nederlands-Frans-Duits-Engels-Aardrijkskunde-Geschiedenis-Wiskunde-Informatiekunde-Tekenen-Handvaardigheid-Lichamelijke Opvoeding-Verzorging-Biologie-Natuur/Scheikunde-Economie De basisvorming wordt afgesloten in het tweede of derde leerjaar. VWO 1 HAVO 1 VMBO TL 1 VMBO KL/BL 1

7 VMBO Leerwegen & sectoren
TL 4 GL 4 KL 4 BL 4 VWO-3 gym-ath HAVO-3 TL 3 GL 3 KL 3 BL 3 VWO-2 gym-ath HAVO 2 VMBO TL 2 VMBO KL/BL 2 VWO 1 HAVO 1 VMBO TL 1 VMBO KL/BL 1

8 4 Sectoren (keuze voor leerjaar 3 en 4)
ECONOMIE TECHNIEK ZORG en WELZIJN LANDBOUW / GROEN

9 Doorstroom vanuit VMBO
Basis Beroepsgerichte Leerweg  MBO niveau 2 (of 1 = drempelloos) Kader Beroepsgerichte Leerweg  MBO niveau 3 (of 4) Theoretische Leerweg  MBO niveau 4 (of 3)  HAVO-4

10 Tweede Fase VWO-6 gym-ath VWO-5 gym-ath HAVO-5 VWO-4 gym-ath HAVO-4
TL 4 GL 4 KL 4 BL 4 VWO-3 gym-ath HAVO-3 TL 3 GL 3 KL 3 BL 3 VWO-2 gym-ath HAVO 2 VMBO TL 2 VMBO KL/BL 2 VWO 1 HAVO 1 VMBO TL 1 VMBO KL/BL 1

11 De 4 profielen van de 2e Fase
Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek Doorstroom vanuit HAVO en VWO HAVO --- HBO VWO --- WO of HBO

12 Middelbaar beroeps onderwijs
Wetenschappelijk onderwijs Hoger Middelbaar beroeps onderwijs Arbeids- markt VWO-6 gym-ath VWO-5 gym-ath HAVO-5 VWO-4 gym-ath HAVO-4 TL 4 GL 4 KL 4 BL 4 VWO-3 gym-ath HAVO-3 TL 3 GL 3 KL 3 BL 3 VWO-2 gym-ath HAVO 2 VMBO TL 2 VMBO KL/BL 2 VWO 1 HAVO 1 VMBO TL 1 VMBO KL/BL 1

13 Welke factoren bepalen het advies?
NIO (intelligentie-onderzoek ) CITO gegevens Methode gebonden toetsen Werkhouding/inzet Huiswerk Advies leerkracht in samenspraak met directie en ib-er.

14 Welke factoren bepalen het advies?
VMBO k/b NIO 80-100 CITO 7/8 Scoort D of maakt Cito van lagere groep Methode gebonden toetsen Cijfers zijn wisselend, haalt voor de ene toets een voldoende voor de andere toets een onvoldoende. Heeft moeite met de leerstof van groep 8 Inzet/werkhouding Lage inzet Hoge inzet, maar vindt de leerstof moeilijk Huiswerkattitude Heeft moeite met het huiswerk Maakt niet altijd huiswerk Opmerking Werkt vaak voor één vak op een lager niveau (groep 7 of 6)

15 Welke factoren bepalen het advies?
VMBO t NIO 95-105 CITO 7/8 Scoort C en D Methode gebonden toetsen Haalt voldoendes voor de meeste vakken, heeft vaker extra hulp nodig, vindt niet alle vakken even makkelijk Inzet/werkhouding Gemiddelde inzet Huiswerkattitude Moet lessen goed voorbereiden, doet dit meestal wel Opmerking Het is mogelijk dat op 1 vak op een lager niveau gewerkt wordt (groep 7)

16 Welke factoren bepalen het advies?
HAVO NIO CITO 7/8 Scoort B en C Methode gebonden toetsen Hoge cijfers (8), zowel voor taal, rekenen als wereldoriëntatie Inzet/werkhouding Hoge inzet, heeft af en toe extra hulp nodig maar niet vaak, Huiswerkattitude Hoge inzet, heeft af en toe wat extra hulp nodig (niet vaak) Kan de leerstof goed aan Opmerking

17 Welke factoren bepalen het advies?
VWO NIO 110 en hoger CITO 7/8 Scoort voornamelijk A en soms B Methode gebonden toetsen Scoort hoge cijfers (9) Inzet/werkhouding Hoge inzet, kan de leerstof makkelijk aan Huiswerkattitude Heeft de zaakjes goed voor elkaar, kan plannen, heeft spullen mee Opmerking Heeft vaak uitbreidingswerk

18 Tijdspad 9-11 NIO 20-01 advies mee 25-01 eventuele adviesgesprekken
aanmeldingsformulieren mee aanmelding VO-school 7, 8 en 9/2 CITO eindtoets niet geplaatst, zo snel mogelijk andere school zoeken, wie het eerst komt wie het eerst maalt

19 Scholen in de omgeving - Corbulo college: VMBO sector: techniek
- Dalton Voorburg: VWO, HAVO, VMBO-t gemengde brugklas zelfstandig werken - Lyceum Ypenburg: VWO, HAVO enVMBO sportklas / theaterklas - Gymnasium Haganum - Gymnasium Sorghvliet - Novum: VWO

20 Scholen in de omgeving Sint-Maartenscollege: VWO, HAVO, VMBO-t tweetalige VWO-klas - Veurs: VWO, HAVO, VMBO Op verschillende locaties - Wellantcollege: VMBO t/g/k/b Sector: Landbouw/Groen kook-, sport-, theaterklas

21 Overig Website www.gprinstererschool.nl Wegwijzer (januari)
Brugzak (januari)


Download ppt "Voortgezet onderwijs in beeld"

Verwante presentaties


Ads door Google