De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie over het Voortgezet Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie over het Voortgezet Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie over het Voortgezet Onderwijs

2

3 Voorbereidend middelbaar onderwijs (VMBO)
Het VMBO duurt 4 jaar. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leerlingen doorstromen naar de HAVO of het MBO. Onderbouw vmbo In de eerste 2 jaar van het vmbo (onderbouw) krijgen alle scholieren hetzelfde lesaanbod. Het onderwijs in de onderbouw moet voldoen aan eisen (kerndoelen). Deze kerndoelen bepalen wat leerlingen in de onderbouw moeten weten en kunnen. Bijvoorbeeld wat scholieren moeten weten over geschiedenis en wat ze na de eerste 2 jaar moeten kunnen berekenen bij wiskunde.

4 Bovenbouw vmbo: sectoren
Na de eerste 2 jaar gaat de leerling naar de bovenbouw. Aan het eind van het 2e schooljaar kiest elke vmbo-leerling een sector (richting). Een sector bereidt vmbo-leerlingen voor op hun vervolgopleiding en het werk dat ze na hun opleiding kunnen doen. Het vmbo heeft 4 sectoren: zorg en welzijn; techniek; economie; landbouw. Binnen een sector kunnen studenten een specialisatie kiezen. Binnen de sector techniek kunnen ze bijvoorbeeld kiezen voor bouw, metaal of elektrotechniek.

5 Bovenbouw vmbo: leerwegen
Aan het eind van het 2e schooljaar kiest elke vmbo-leerling een leerweg. Een leerling kiest de leerweg die het beste bij hem past. Er zijn 4 leerwegen in het vmbo: 1) Theoretische leerweg (vmbo-t) voor leerlingen die weinig moeite hebben met studeren en nog geen beroepsopleiding willen kiezen. 2) Gemengde leerweg voor leerlingen die weinig moeite hebben met studeren en zich willen voorbereiden op bepaalde beroepsopleidingen. 3) Kaderberoepsgerichte leerweg voor leerlingen die praktisch zijn ingesteld, zoals leerlingen die graag met hun handen werken. 4) Basisberoepsgerichte leerweg voor leerlingen die een combinatie van leren en werken prettig vinden.

6 Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) & voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs, 5 jaar) en het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, 6 jaar) bereiden leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en aan de universiteit. Onderbouw havo en vwo In de onderbouw (klas 1, 2 en 3) van de havo en het vwo volgen leerlingen algemene vakken. Het onderwijs in de onderbouw moet voldoen aan eisen (kerndoelen). Deze kerndoelen bepalen wat leerlingen in de onderbouw moeten weten en kunnen. Bijvoorbeeld wat scholieren moeten weten over geschiedenis en wat ze na de 1e 2 jaar moeten kunnen berekenen bij wiskunde.

7 Profielen bovenbouw havo en vwo Leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo (klas 4 en 5 van de havo en klas 4, 5 en 6 van het vwo) kunnen kiezen uit 4 richtingen (profielen): natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en Maatschappij en cultuur en maatschappij. Een profiel is onder meer opgebouwd uit verplichte vakken: 6 voor havo en 7 voor vwo. Verplichte vakken bovenbouw havo en vwo Naast de vakken uit het profiel krijgt elke leerling in de bovenbouw een aantal verplichte vakken: - lichamelijke opvoeding en culturele en kunstzinnige vorming. - het profielwerkstuk, maatschappijleer (havo en vwo) en algemene natuurwetenschappen (alleen vwo). Voor alle leerlingen op het vwo is wiskunde een verplicht vak.

8 Toelating op de VO-school
Nadat een leerling is aangemeld op een VO school, bekijkt de school het onderwijskundig rapport, het advies van de basisschool en de testresultaten. De VO-school beslist uiteindelijk of de leerling zal worden toegelaten en ingeschreven. Het primair onderwijs, de basisschool, heeft hierin geen beslissingsrecht.


Download ppt "Informatie over het Voortgezet Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google