De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De (leer)weg naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Een goede aansluiting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De (leer)weg naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Een goede aansluiting."— Transcript van de presentatie:

1 De (leer)weg naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Een goede aansluiting

2  Leerweg  Sector  Afdeling  Vakkenpakket

3  Een leerweg in het VMBO is een route naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).  Gericht op een succesvolle doorstroming.

4  Het vmbo en het mbo kennen 4 sectoren:  1. Techniek  2. Zorg en welzijn  3. Economie  4. Landbouw  De keuze voor een sector bepaalt (mede) in welke vakken leerlingen examen doen.  Het examenpakket bestaat uit twee verplichte vakken (Nederlands en Engels), twee sectorbepaalde vakken en twee vrij te kiezen vakken.

5  Er zijn binnen de sector afdelingen, zoals:  Voertuigentechniek, installatietechniek, electrotechniek, bouwtechniek, metaal, grafische techniek, transport en logistiek en techniek breed.  De twee sectorgebonden vakken zijn Wiskunde en Nask.

6  In de sector zijn de afdelingen:  Verzorging, uiterlijke verzorging en verzorging breed.  De leerling heeft Biologie in zijn pakket en maakt een keuze uit Aardrijkskunde, Geschiedenis of Wiskunde.

7  De sector Economie kent de afdelingen Administratie, handel en verkoop, consumptief, mode en commercie.  De leerling volgt het examenvak Economie en maakt met Wiskunde of Duits het examenpakket compleet.

8  De sector landbouw kent de afdelingen plantenteelt, groene ruimte, bloembinden en –schikken, dierhouderij en –verzorging, levensmiddelentechnologie, agrarische bedrijfseconomie en agrarische techniek en Groen breed.  De leerling heeft Wiskunde en maakt zijn pakket vol met Biologie of Nask.

9 3 e en 4 e klas VMBO 1 e en 2 e klas VMBO

10  Leerlingen doen examen in de twee verplichte vakken Nederlands en Engels, twee sectorgebonden vakken en twee vakken uit het vrije deel.  Ze kunnen doorstromen naar niveau 2, 3 of 4 van het mbo.  Ze kunnen ook naar de havo doorstromen.

11  Even zwaar als de theoretische leerweg.  Ze doen examen in de twee verplichte vakken Nederlands en Engels  Drie andere (sectorgebonden) vakken.  En het beroepsgericht vak.  Ze stromen door naar niveau 2, 3 of 4 van het mbo.

12  Even zwaar als de theoretische leerweg.  Naast de twee verplichte vakken Nederlands en Engels krijgt de leerling, twee beroepsgerichte vakken en een praktijkvak.  De praktijk zorgt voor verlichting in leerwerk.  De leerling stroomt door naar niveau 2, 3 of 4 van het mbo.

13  De leerling wil graag beroepsgericht werken.  Heeft moeite met algemeen vormende vakken.  Doet examen in de twee verplichte vakken Nederlands en Engels, twee beroepsgerichte vakken en het praktijkvak.  Stroomt door naar niveau 2 van het mbo.

14  Een leerling in de theoretische leerweg, gekozen voor de sector techniek, doet examen in Nederlands en Engels, in de sectorvakken wiskunde en nask, en kiest (vrij) 2 algemene vakken, bv. Economie en Aardrijkskunde.

15  Een leerling in de kaderberoepsgerichte leerweg Administratie doet examen in Nederlands en Engels, de sectorgebonden vakken Administratie en Economie en Wiskunde of Duits.

16  Kijk naar belangstelling  Verdere opleiding en interesses  Hoe is de werkhouding?  Cijfers en prestaties.  Arbeidsmarkt, werk en beroep  Bezoek scholen en open dagen  Kies (samen met de mentor) een leerweg  Een sector  Een vakkenpakket  Een afdeling

17  Praktische Sector Oriëntatielessen  Voorlopig advies bij het eerste rapport  Keuzedossier  Choice: sectormarkt  Bezoeken van open dagen  Definitief advies bij het tweede rapport  Vakkenpakketkeuze

18  MBO 1: Entreeopleiding (assistentenopleiding)  MBO 2: Basisberoepsopleiding  MBO 3: Vakopleiding  MBO 4: Middenkaderopleiding Een MBO 4 diploma staat gelijk voor de doorstroming aan een Havo diploma en kun je verder in het HBO.


Download ppt "De (leer)weg naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Een goede aansluiting."

Verwante presentaties


Ads door Google