De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Voortgezet onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Voortgezet onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Voortgezet onderwijs

2 Welkom! Doel van de avond Grote veranderingen
Verschillende vormen voortgezet onderwijs Tijdpad verwijzing voortgezet onderwijs Na het advies Meer informatie Overzicht van de V.O. scholen. Welkom!

3 Doel van de avond - Het informeren over ‘de grote stap’ van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

4 Grote veranderingen Verhuizen naar een ander lokaal (op de meeste scholen) Meer leerkrachten Meer en dagelijks huiswerk Sjouwen met een zware tas Studielessen Afstand school – huis Nieuwe klasgenoten Ander schoolklimaat Andere lestijden

5 Verschillende soorten
VWO HAVO VMBO theoretische leerweg (+ LWOO) gemengde leerweg (+LWOO) kaderberoepsgerichte leerweg (+LWOO) basisberoepsgerichte leerweg (+LWOO) Praktijkonderwijs (PrO)

6 Verschillende soorten

7 Praktijk onderwijs IQ tussen 60 en 75/80
>50% leerachterstand op 2 van de 4 domeinen 60% praktijk en 40% theorie Diploma/certificaat Duur: Maximaal 6 jaar (tot het 18e jaar) 4 domeinen: Technisch lezen Begrijpend lezen Spelling Inzichtelijk rekenen

8 VMBO

9 VMBO Techniek bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek, grafische techniek, bouwbreed en techniekbreed Zorg en Welzijn verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed Economie administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie, consumptief-breed Landbouw landbouw en natuurlijke omgeving, landbouw-breed Intersectoraal dienstverlening en commercie, technologie en commercie, technologie en dienstverlening, ICT-route, sport dienstverlening en veiligheid.

10 VMBO met LWOO LWOO is geen apart onderwijs, maar een extra voorziening binnen de leerwegen van het VMBO. Het is bedoeld voor kinderen die wel een vmbo-diploma kunnen halen, maar die hierbij wat extra ondersteuning nodig hebben IQ tussen 75/80 en 90 Leerachterstand 25% tot 50% op 2 van de 4 domeinen Minimaal 1 van de 2 domeinen moet zijn: - Inzichtelijk rekenen - Begrijpend lezen

11 LWOO/Praktijk onderwijs aanvragen
Officiële beschikking aanvragen o.b.v.: Toetsresultaten CITO LVS Drempelonderzoek (leerachterstanden in beeld) IQ test: NIO Beschikking wordt aangevraagd bij de Regionale Verwijzings Commissie (RVC). Zij toetsen de leerling op toelaatbaarheid (zijn alle voorwaarden aanwezig voor LWOO/PrO).

12 Basisberoepsgerichte leerweg
4 jaar Vroeger IVBO/VBO 4 algemene + 2 beroepsgerichte vakken Niveau groep 7 Korte concentratie Praktisch ingesteld Naar MBO niveau 1-2 (zgn. basisberoepsopleidingen)

13 Kaderberoepsgerichte leerweg
4 jaar Vroeger VBO 4 algemene + 2 beroepsgerichte vakken Leren door praktisch bezig zijn Niveau: iets onder gemiddeld Redelijk kunnen concentreren Brede interesse Naar MBO niveau 3-4

14 Gemengde leerweg 4 jaar Qua niveau dicht bij TL
Vijf algemene vakken + een beroepsgericht vak Niveau groep 8, gemiddelde scores Geen leerachterstanden, LVS C score Voldoende concentreren Aantekeningen maken / verbanden leggen Opzoeken en ordenen Naar MBO niveau 3-4

15 Theoretische leerweg 4 jaar Vroeger MAVO D 6 algemene vakken
Niveau eind groep 8, gemiddelde scores geen achterstanden, LVS B/C score Voldoende concentreren Aantekeningen maken / verbanden leggen Plannen Opzoeken en ordenen Naar MBO niveau 3-4 of havo klas 4

16 HAVO N&T = natuur & techniek HBO Zelf verbanden kunnen leggen
5 jaar Studiehuis (3 jaar onderbouw en 2 jaar bovenbouw) 4 profielen C&M = cultuur & maatschappij E&M = economie & maatschappij N&G = natuur & gezondheid N&T = natuur & techniek HBO Zelf verbanden kunnen leggen CITO LVS A / B score Stof minimaal eind groep 8, geen leerachterstanden Zelfstandige taakgerichte werkhouding Intrinsieke motivatie

17 VWO 6 jaar Studiehuis (3 jaar onderbouw en 3 jaar bovenbouw)
4 profielen(vakkenpakketten) in jaar 4 kiezen C&M = cultuur & maatschappij E&M = economie & maatschappij N&G = natuur & gezondheid N&T = natuur & techniek Universiteit/HBO Zelf verbanden kunnen leggen CITO L.V.S. A score Stof minimaal eind groep 8, geen leerachterstanden Zelfstandige taakgerichte werkhouding Intrinsieke motivatie

18 Procedure Oktober/November Drempelonderzoek NIO test
HAGO-toets (Haagse Achtste Groep Onderzoek: School vragenlijst) Entreetoets komt binnen Voorlopig advies Januari Cito toetsen LVS M-8 Leerlingen met PrO of VMBO met LWOO krijgen definitief advies Vanaf januari aanmelden bij school voor PrO of LWOO Start open dagen VO (31 januari en 1 februari) Leerkrachten sturen digitaal OWK-rapport naar LWOO/ PrO scholen

19 procedure Januari Definitief advies VMBO/ HAVO/ VWO)
Vanaf januari kunt u aanmelden VMBO/ HAVO/ VWO Februari CITO eindtoets Maart Uitslag CITO eindtoets Uitslag CITO, bij discrepantie CITO uitslag en definitief advies volgt een gesprek Vervolgens inschrijving VO scholen PrO en LWOO En inschrijving VO scholen VMBO/HAVO/VWO Staat uw zoon of dochter nog niet ingeschreven, dan volgt er een tweede ronde start Juni BOVO uitwisselingsmarkt voor leerkrachten BO en VO

20 Na het advies: Kiezen! Hoe kies je een school? Criteria:
Waar staat de school? Wat voor soort onderwijs wordt aangeboden? (schoolvisie) Wat heeft de school in huis?(leerlingzorg, activiteiten, huiswerk) Hoe kies je een school? Informatie: Brochures Open dagen Websites Let op: Extra toelatingstest door de VO school bij twijfel. Maar ook voor plaatsing in een TTO klas, theaterklas, sportklas, etc..

21 Voorgezet onderwijs Dalton Den Haag havo-vwo (TTO)
Zuid-West Horeca en Techniek vmbo-Vakcollege Segbroek College tl-havo-vwo Wateringse Veld College vmbo tl-havo-vwo (TTO) Flora College Naaldwijk vmbo b-k-g-tl(lwoo+Rec-4) Grotius College Delft pro-vmbo b-k-tl(+lwoo)- havo-vwo(TTO) ISW vmbo b-k-tl(LWOO)-havo vwo-vwo extra Stanislas College pro-vmbo b-k-g-tl(+LWOO) havo-vwo Christelijk Lyceum Delft vmbo b-k-tl-havo-vwo

22 Meer informatie Websites: , en Open dagen Handout presentatie


Download ppt "Informatieavond Voortgezet onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google