De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 8"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 8

2 Doel van deze avond Algemene ouderavond Werken in groep 8 Advies
Keuze vervolgonderwijs Mogelijkheden in Etten-Leur

3 Werken in groep 8 Nieuwe methodes / doorgaande lijn
Oriëntatie VO (open dagen / minilessen) Takenkaart Agenda Huiswerk Toetsen Plannen Eigen verantwoordelijkheid

4 Richtlijnen agenda povo
Intensief gebruik! De agenda gaat elke dag mee naar huis. De agenda moet dagelijks geraadpleegd worden. Het huiswerk in het begin nog op het bord, later alleen in agenda. Het huiswerk wordt genoteerd op de dag dat het af moet zijn. Het huiswerk wordt zoveel mogelijk gespreid over verschillende dagen.

5 Wat noteren we (povo) Huiswerk: maken (M) en leren (Lr).
Leerlingen noteren een goede omschrijving van de opdracht. Een planning om delen van de stof te kunnen maken en/of leren Presentaties, spreekbeurten, boekbesprekingen, krant, debat. Het meenemen van spullen, bijvoorbeeld knipsels, knutselmaterialen. Buitenschoolse activiteiten. Vakanties en vrije dagen. In de klas behaalde punten. Privéafspraken.

6 Advies (1) 25, 26 en 28 nov  voorlopig advies & rapport 1
Overleg IB-er / directeur Toetsen LVS Rapporten van leerlingen (methodegebonden) Cito entree (groep 7) Gesprekjes met leerlingen Observaties in de klas 25, 26 en 28 nov  voorlopig advies & rapport 1

7 Voorbeeld LVS ontwikkelingsperspectief

8 Observaties in de klas Concentratie Werktempo Nauwkeurigheid
Zelfstandigheid Zelfvertrouwen Doorzettingsvermogen Samenwerken

9 Advies (2) Resultaten in klas (methodegebonden) Toetsen LVS
CITO-eindtoets Observaties in de klas Eindadvies komt tot stand na overleg met IB-er, groepsleerkracht en directeur. 17, 18 en 20 maart Definitief advies OKR Aanmelden nieuwe school

10 Voorbeeld CITO-eindtoets

11 Advies VWO HAVO VMBO TL / MAVO / GL VMBO kader VMBO basis
Praktijkonderwijs (lwoo) (toelatingseisen!)

12 Mogelijkheden in Etten-Leur
Open dag: zaterdag 11 januari 2014 van uur Open dag: zaterdag 18 januari

13 Munnikenheide college

14 Sectoren VMBO Economie Zorg en Welzijn Techniek Groen (Prinsentuin)
Administratie Handel / verkoop Zorg en Welzijn Verpleging, kapsalon, schoonheidssp., enz. Techniek Bouw, voertuigen, installatie, elektro, metaal Verplicht vak natuur- en scheikunde Groen (Prinsentuin)

15 Leerwegen Basis / Kader zijn meer praktijkgericht
Gemengde leerweg is een combinatie Theorievakken (1 minder dan TL) 1 praktijkvak (sectorkeuze) Theoretische leerweg is theoretisch Oude MAVO Ook technologie

16 KSE

17 Aanmelden nieuwe school
Nodig: Aanmeldformulier Onderwijskundig rapport Document met BSN (kopie identiteitskaart) KSE  aanmelding door 4HK Munnikenheide  zelf aanmelden Aanmeldavonden Aanmelden gebeurt in maart!

18 Na de CITO… Blijven we graag hard werken!
Staan bijzondere activiteiten op het programma…

19 Overige activiteiten Schoolkamp Musical EHBO 4HK dag
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken! Musical EHBO 4HK dag

20 Afsluiting Houd kranten / sites goed in de gaten
Bezoek open dagen / voorlichtingsavonden Neem een hand-out mee van deze presentatie. Informatie data volgt Vragen?

21 Bedankt voor uw aanwezigheid.
Marcel de Jong en Jennifer de Koning - Bakkers


Download ppt "Informatieavond groep 8"

Verwante presentaties


Ads door Google