De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kempenhorst College OUDERAVOND 23 JANUARI 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kempenhorst College OUDERAVOND 23 JANUARI 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Kempenhorst College OUDERAVOND 23 JANUARI 2013

2 PROGRAMMA 19.30-20.00 uur 20.00-20.15 uur 20.15 uur
informatie van de decaan, de heer Van Gorp uur Pauze 20.15 uur J04: specifieke informatie BL-klassen, de heer Van Versendaal Aula: specifieke informatie BK-klassen, de heer Van Hazendonk Kempenhorst College

3 Decaan: de heer R. van Gorp
O P W E G N A A R H E T M B O Decaan: de heer R. van Gorp Kempenhorst College

4 WAT KIES IK IN DE BOVENBOUW?
Welke leerweg past bij mij? Welke sector heeft mijn interesse? Welke afdeling kies ik? Kempenhorst College

5 LEERWEGEN Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL; ook LWOO)
dinsdag 4 april 2017 LEERWEGEN Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL; ook LWOO) Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) Theoretisch/Gemengde Leerweg (TGL) Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

6 PROFIEL BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG (BBL)
Vooral praktische aanleg en belangstelling Veel begeleiding vragend bij theorievakken Mbo-perspectief niveau “1”-2 Kempenhorst College

7 PROFIEL KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG (KBL)
Bovengemiddelde theoretische aanleg Zin in “leren” Attitude: -concentratie werkdiscipline zelfstandigheid Mbo- perspectief niveau 3 (4) Kempenhorst College

8 AANTAL LESUREN BEROEPS VOORBEREIDENDE VAKKEN (BVV)
dinsdag 4 april 2017 AANTAL LESUREN BEROEPS VOORBEREIDENDE VAKKEN (BVV) Theoretische Leerweg (TL): alleen AVO- vakken Kader Beroepsgerichte Leerweg.(KBL) Leerjaar 3: 14 Leerjaar 4: 8 Basis Beroepsgerichte Leerweg.(BBL) Leerjaar 4: dag stage Uitleg wat praktijkuren nou precies inhouden! Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

9 4 SECTOREN EN 6 AFDELINGEN (KBL en BBL)
dinsdag 4 april 2017 4 SECTOREN EN 6 AFDELINGEN (KBL en BBL) Sector Zorg en Welzijn (ne-en-wi (keuze Ak )-bi) intrasectoraal: Zorg en Welzijn Breed Sector Economie (ne-en-wi-ec) afdeling: Administratie (alleen KBL) Sector Landbouw (Groen) (ne-en-wi-bi) intrasectoraal: Landbouw Breed Sector Techniek (ne-en-wi-ns1) Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

10 4 SECTOREN EN 6 AFDELINGEN (KBL en BBL)
dinsdag 4 april 2017 4 SECTOREN EN 6 AFDELINGEN (KBL en BBL) Sector Techniek (ne-en-wi-ns1) Leerjaar 3: Techniek Breed met examen in leerjaar 4 Leerjaar 4: module per afdeling: Metaaltechniek, Installatietechniek Bouw, Wonen en Interieur Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

11 WISSELEN VAN AFDELING OF SECTOR?
dinsdag 4 april 2017 WISSELEN VAN AFDELING OF SECTOR? Niet mogelijk van leerjaar 3 naar 4 Vmbo Na diplomering: Wisselen binnen dezelfde sector van Vmbo naar Mbo is mogelijk Na diplomering: Wisselen van sector van Vmbo naar Mbo is soms mogelijk, afhankelijk van Avo- vakken Verwijs hier naar de mogelijkheid om keuzes voor andere scholen uit te stellen tot na het diploma, afstand andere omgeving e.d. in ogenschouw genomen. Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

12 DOORSTROOM VAN NIVEAU 2 NAAR NIVEAU 3 OF 4
dinsdag 4 april 2017 DOORSTROOM VAN NIVEAU 2 NAAR NIVEAU 3 OF 4 In overleg met het Mbo mogelijk Bij voldoende resultaten, capaciteiten en inzet Afhankelijk van de eventuele vervolgopleiding Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

13 ENKELE AANDACHTSPUNTEN
Decanenspreekuur elke donderdag tussen en uur van 28 februari t/m 28 maart Helderheid sector-/afdelingskeuze vóór de 2e individuele ouderavond (eind maart) Kempenhorst College

14 PAUZE Na de pauze: BK- klassen, Aula
BL- klassen, J0.4 (tegenover podium) Kempenhorst College

15 DETERMINATIE BK KLASSEN LEERJAAR 2
dinsdag 4 april 2017 DETERMINATIE BK KLASSEN LEERJAAR 2 Kempenhorst College Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

16 AFKORTINGEN BK klassen Basis/Kader Beroepsgerichte leerweg
LEERJAAR 2 BK klassen Basis/Kader Beroepsgerichte leerweg LEERJAAR 3 BBL Basis Beroepsgerichte Leerweg KBL Kader Beroepsgerichte Leerweg Kempenhorst College

17 DOORSTROOM MOGELIJKHEDEN
 Na leerjaar 2 BK naar: leerjaar 3 BBL leerjaar 3 KBL  Na de tweede klas: overstap naar andere school. Kempenhorst College

18 WELKE AFDELINGEN ? Kempenhorst College Techniek BBL KBL
Zorg & Welzijn BBL KBL Groen BBL KBL Administratie KBL Kempenhorst College

19 DETERMINATIE BK KLASSEN
HOOFD/SECTORVAKKEN GEMIDDELDE RAPPORT 1 EN 2 Afdeling Techniek- Groen- Zorg en Welzijn: Nederlands Engels Wiskunde Mens & Natuur of Afdeling Administratie: Mens & Maatschappij Kempenhorst College

20 DETERMINATIE KBL HOOFD/SECTORVAKKEN GEMIDDELDE RAPPORT 1 EN 2
• punten of meer voor deze vakken  KBL • Minder dan 26 punten voor deze vakken of 1 vak lager dan 5.0  BBL • punten voor deze vakken  BESPREEKGEVAL PS. De leerling moet aan het einde van het jaar WEL altijd aan de overgangsnormen voldoen. Kempenhorst College

21 BESPREEKGEVAL (26-27 PUNTEN)
ADVIES VAKDOCENTEN Hoofdvakken: Nederlands/ Engels/ wiskunde Sectorvak: Mens & Natuur of Mens & Maatschappij Capaciteit- werkhouding- interesse- tempo DE MENTOR EN AFDELINGSLEIDER BEPALEN UITEINDELIJK IN OVERLEG MET DE ADJUNCT-DIRECTEUR DEFINITIEF HET ADVIES VAN DE LEERWEG!! DIT ADVIES IS BINDEND. Kempenhorst College

22 BESPREEKGEVAL (26-27 PUNTEN)
AANTAL KBL ADVIEZEN BBL OF KBL 4 KBL 3 1 hoofdvak BBL Het sectorvak BBL CITO toets voor het hoofdvak 2 2 hoofdvakken BBL 1 hoofdvak BBL en het sectorvak BBL BBL 1 Kempenhorst College

23 DETERMINATIE VOORBEELD 1
De leerling wil graag naar KBL 3 sector Administratie. De rapportcijfers zijn als volgt: VAK PERIODE 1 2 GEMIDDELDE Nederlands 6.5 8.5 7.5 Engels 6.0 5.0 5.5 Wiskunde 9.0 8.0 M&M Totaal aantal punten: 27 3 KBL Administratie Kempenhorst College

24 DETERMINATIE VOORBEELD 2
De leerling wil graag naar KBL 3 sector Zorg en Welzijn. De rapportcijfers zijn als volgt: VAK PERIODE 1 2 GEMIDDELDE Nederlands 6.0 8.0 7.0 Engels 4.0 5.0 4.5 Wiskunde 9.0 M&N 6.5 Totaal aantal punten: 26 desondanks BBL Kempenhorst College

25 DETERMINATIE VOORBEELD 3
De leerling wil graag naar KBL 3 sector Groen. Totaal aantal punten met M&N : 26/ met M&M: 29.5!! VAK PER. 1 PER. 2 GEM. Nederlands 6.0 8.0 7.0 Engels 5.0 Wiskunde 9.0 8.5 M&N 4.0 4.5 M&M 7.5 Kempenhorst College

26 SCHOOLGIDS Determinatie Overgangsnormen Pagina 20 (paragraaf 4.9 C)
Pagina 18 en 19 (paragraaf 4.9) Kempenhorst College

27 TIJDSPAD December- februari Keuzeweb: keuzebegeleiding presentaties in de klas, diverse beroeps en keuzetesten 23 januari Informatieve ouderavond 2 februari Open Dag februari Sectororiëntatie 28 februari- 28 maart Spreekuur decaan Maart Mogelijk extra bezoek aan de bovenbouw 13 maart Afsluiting rapportperiode 2 18-20 maart Besluitvorming plaatsing leerweg 21 maart Rapport over periode 2 28 maart en 2 april Ouderavonden: definitieve keuze leerweg Kempenhorst College

28 BEDANKT VOOR UW AANDACHT!
Kempenhorst College BEDANKT VOOR UW AANDACHT!


Download ppt "Kempenhorst College OUDERAVOND 23 JANUARI 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google