De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 8"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 8
-Methodes Cito toets/Advies Overige activiteiten

2 Trefwoord Dagelijks Aandacht voor andere wereldgodsdiensten
Lezen uit de bijbel In het duinwoordje staat wat we de komende week behandelen

3 Zelfstandig werken 30 minuten per dag Handelingsplan: Verbeterpunt
Verrijken Verdiepen RT

4 Methoden Geschiedenis: Stroom verandert Nederland
Stap voor stap vooruit Oorlog Nederlanders in de oorlog Een verdeelde wereld Een nieuwe tijd

5 Aardrijkskunde Kleurijk Nederland Bergen Bedrijvigheid Mens en klimaat
Steden in de wereld Wie is de baas? Mens of natuur Grote en kleine verschillen Telkens weer anders Topgrafie: Buiten Europa

6 Biologie Leven doorgeven De ruimte veroverd Zonder kracht geen werk
Ruimte en tijd Goed geregeld Het belang van water Voedsel en lucht De een kan niet zonder de ander

7 Rekenen Verhoudingen Breuken Procenten Zakrekenmachine
Schattend rekenen Samen leren (projecttaken) Digitale toetsen Kien

8 Taal Begrijpend lezen: Overal tekst. spelling ontleden stellen
Basislessen/bruglessen Maatschrift/werkschrift boeken lezen plus boekverslagen spelling ww spelling methode ontleden stellen mondelinge taalvaardigheid Spreekbeurten/ presentatie Niveau lezen ( estafette)

9 Engels methode -veel luistervaardigheid, -spreekvaardigheid -dvd
-woordkennis

10 Overige vakken Gym Muziek ( Koorenhuis) Drama Handvaardigheid ICT
Verkeer

11 Overige activiteiten Educatieve uitstapjes Musical
Schooltv weekjournaal Kinderpostzegels EHBO

12 Huiswerk Vier keer per week Iedere donderdag een toets

13 Cito eindtoets 7 t/m 9 februari 2012 Oefenen tiptoets
Oefenen oude cito toets Uitslag in de week van 5 maart

14 CITO-EINDTOETS TAAL REKENEN Studievaardigheden 14

15 CITO – UITSLAG (voorbeeld)
15

16 Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind?
Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

17 Naar welke opleiding kan mijn kind?
Welke informatie is belangrijk: 1. Het basisschooladvies 2. Het 2e toetsgegeven 3. Aanvullende informatie: schoolloopbaan, gedrag, houding, schooltoetsen enz. De nieuwe school beoordeelt alle informatie en beslist of uw kind wel of niet wordt toegelaten

18 Het basisschooladvies
In het basisschooladvies staat welke opleiding het meest geschikt is voor uw kind Het basisschooladvies wordt opgesteld door de basisschool Hoe komen we tot het basisschooladvies? Schoolloopbaan van kinderen Uitslagen van schooltoetsen Oordeel leerkracht over werkhouding motivatie zelfstandigheid

19 Het 2e toetsgegeven De wet zegt
Naast het schooladvies is er een 2e toetsgegeven nodig De scholen in regio Haaglanden hebben afgesproken dat zij hiervoor de cito-eindtoets gebruiken of een intelligentieonderzoek (indien er geen Cito-eindtoets wordt afgenomen). Bij praktijkonderwijs en lwoo is nodig: toets om leerresultaten te meten intelligentieonderzoek Daarom hebben de scholen afgesproken: bij praktijkonderwijs en lwoo: géén cito-eindtoets

20 De nieuwe school Vraagt informatie aan de basisschool
basisschooladvies citoscore of andere onderzoeksresultaten aanvullende informatie Als advies en citoscore niet overeenkomen: overleg met de basisschool, of aanvullend onderzoek Hierna: beslissing of uw kind wel of niet wordt toegelaten Niet toegelaten of uitgeloot: 2e ronde

21 WAT IS EEN aanmeldingsFORMULIER?
Uniek BOVO aanmeldings-nummer

22 Wat verwachten we van de ouders of verzorgers bij de schoolkeuze ?
Oriënteren op verschillende scholen bv. met behulp van de Wegwijzer VO Met hun kind de schoolkeuze bespreken Met hun kind verschillende scholen bezoeken op de open avonden in januari en februari Hun kind op tijd aanmelden

23 Tijdpad VMBO/HAVO/VWO leerlingen
januari t/m februari ’12 > Open dagen januari t/m februari ’12> 1e aanmeldingsronde (za 28 jan za 17 maart) maart ’12 > bericht van plaatsing 19 maart - 22 maart behandelperiode > loting*) bij te veel aangemelde leerlingen 26 maart’12 > 2e aanmeldingsronde op volgorde van binnenkomst *) Loting = een transparant systeem van aannemen en plaatsen van leerlingen als een school meer aanmeldingen heeft gekregen dan er lesplaatsen beschikbaar zijn.


Download ppt "Informatieavond groep 8"

Verwante presentaties


Ads door Google