De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie voor ouders/verzorgers van basisschoolverlaters

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie voor ouders/verzorgers van basisschoolverlaters"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie voor ouders/verzorgers van basisschoolverlaters
BO VO Presentatie voor ouders/verzorgers van basisschoolverlaters

2 De BOVO-procedure en uw kind
PO BOVO: Een initiatief van de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. BOVO-procedure: Verzorgt de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

3 Grote veranderingen Meer leerkrachten Verhuizen naar een ander lokaal
Meer en dagelijks huiswerk Sjouwen met een zware tas Studielessen Huiswerkklas Afstand school – huis Nieuwe klasgenoten Ander schoolklimaat Andere lestijden

4 Uitstroom naar VO PO sbo bao so VO pro vmbo (LWOO) havo vwo vso 4

5 Schooltypen VO vwo PrO havo vmbo basisvorming met of zonder LWOO
6 jaar PrO havo 5 jaar vmbo 4 jaar 3 jaar met of zonder LWOO 2 jaar basisvorming 1 jaar 5

6 Praktijkonderwijs De leerling wordt voorbereid op het zelfstandig functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Praktijkschoolleerlingen met meer mogelijkheden kunnen deelnemen aan het voorbereidend AKA-traject (toeleidend naar ROC niveau 1). Vakken: taal, rekenen, informatiekunde, lichamelijke opvoeding. Daarnaast beroepsgerichte vakken gericht op bijv. magazijn- of vorkheftruckwerk, de horeca, de bouw en het grootwinkelbedrijf (per school verschillend). 6

7 Onderbouw voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo)
Vakken: Nederlands Engels Geschiedenis en staats- inrichting Aardrijkskunde Economie Wiskunde Natuur- en scheikunde Biologie Verzorging Informatiekunde Lichamelijke opvoeding Beeldende vorming Muziek, drama en dans één/twee andere moderne vreemde talen zoals: Frans en/of Duits.

8 vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Duur: 4 jaar (2 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Leerwegen Basisberoeps Kaderberoeps Gemengd/ Theoretisch Afkorting BBL KBL GL/TL ROC-niveau 1 & 2 3 & 4

9 Sectoren VMBO Techniek Zorg en Welzijn Economie Landbouw
bouwtechniek, metaaltechniek, elektotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek, grafische techniek, bouwbreed, techniekbreed, metalektro en instalektro. Zorg en Welzijn verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed Economie administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie, consumptief-breed Landbouw landbouw en natuurlijke omgeving, landbouw-breed Intersectoraal dienstverlening en commercie, technologie en commercie, technologie en dienstverlening, ICT-route, sport dienstverlening en veiligheid.

10 LWOO Leerwegondersteunend onderwijs
LWOO is geen apart onderwijs maar een extra voorziening binnen de leerwegen van het vmbo. Bedoeld voor: leerlingen die wel een vmbo-diploma kunnen halen, maar die hierbij extra ondersteuning kunnen gebruiken.

11 havo hoger algemeen voortgezet onderwijs
Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: 5 jaar (3 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO

12 vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: 6 jaar (3 jaar onderbouw + 3 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO of universiteit

13 Didactische toetsen Toetsen op verschillende leergebieden, zoals: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen. Soorten toetsen: Drempelonderzoek Cito Leerling- en onderwijsvolgsysteem toetsen (Cito LOVS) Cito Eindtoets 13

14 Cito Eindtoets De Cito wordt afgenomen in februari. Deze toets bestaat uit vragen op het gebied van: taal studievaardigheden rekenen-wiskunde wereldoriëntatie (op meeste scholen) 14

15 Intelligentieonderzoek
Scholen in de regio Haaglanden kunnen kiezen voor afname van de Cito Eindtoets of voor afname van een intelligentieonderzoek. Voorbeelden van intelligentieonderzoeken: NIO NDT WISC-III 15

16 Basisschooladvies Is opgebouwd uit: Mening van de basisschool over
het onderwijsniveau het functioneren door de jaren heen 2. Onafhankelijke toets- en testgegevens 16

17 Welke stappen? Bezoeken open dagen VO 1e aanmeldingsperiode
Aanmeldingsformulier inleveren bij school van uw keuze. Alle aanmeldingen in deze periode worden gezien als gelijktijdig binnen gekomen. 1e behandelperiode VO-school beoordeelt of de leerling plaatsbaar is op basis van toelatingscriteria.

18 Welke stappen? 4. Bericht van wel/niet plaatsing op vaste datum:
Toepassen van eventuele voorrangsregels Plaatsing bij voldoende ruimte Loting bij onvoldoende ruimte Nb. De toelatingscriteria en voorrangsregels worden door de VO-scholen zelf bepaald en kunnen per school verschillen. Kijk voor criteria en voorrangsregels op website van de VO-school.

19 Welke stappen? 5. 2e aanmeldingsperiode
Voor kinderen die na de 1e periode niet zijn aangemeld op een school (bijv. doordat ze uitgeloot zijn). Aanmeldingsformulier inleveren bij school van uw keuze. Aanmelding op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt de volgende uitzondering:

20 Welke stappen? Uitzondering
Bij overaanmelding op de eerste dag van de tweede periode worden deze aanmeldingen behandeld als gelijktijdig binnengekomen. Vervolgens vindt onder deze aanmeldingen een loting plaats om alsnog een volgorde van binnenkomst te bepalen. Het doel hiervan is dat ouders zich niet genoodzaakt voelen om op de eerste dag zo vroeg mogelijk bij de VO-school aanwezig te zijn om hun kind aan te melden. 6. Bericht van wel/niet plaatsing voor leerlingen van de tweede periode zodra de VO-school een besluit heeft genomen.

21 Aanmeldingsformulier
Uniek BOVO aanmeldingsnummer

22 Aanmeldingsformulier
Met het aanmeldingsformulier kan de leerling op één VO-school worden aangemeld. BOVO-digitaal: Digitaal overdrachtssysteem voor uitwisseling van het onderwijskundig rapport. Uniek BOVO-leerlingnummer: Met dit nummer meldt de VO-school de leerling aan in BOVO-digitaal, waardoor de basisschool direct op de hoogte is van de aanmelding en de VO-school het onderwijskundig rapport kan bekijken.

23 Tips voor ouders Bij het kiezen van een VO-school spelen allerlei zaken een rol, zoals: kosten, opvang bij lesuitval, afstand huis – school, mogelijkheden voor extra ondersteuning en begeleiding (bijv. bij dyslexie, huiswerk). Leestips: - BOVO Ouderfolder - Website BOVO Haaglanden Checklist bij schoolkeuze & Handige websites (zie: > primair onderwijs > ouders) - De Wegwijzer VO (uitgave: gemeente Den Haag) - VO-gids ministerie OCW (zie:

24 Einde Veel succes!


Download ppt "Presentatie voor ouders/verzorgers van basisschoolverlaters"

Verwante presentaties


Ads door Google