De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieve ouderavond mavo 4 24 januari 2013 Welkom!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieve ouderavond mavo 4 24 januari 2013 Welkom!"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieve ouderavond mavo 4 24 januari 2013 Welkom!

2 Programma Mavo 4 - richting het centraal eindexamen Opendagen, meeloopdagen/ oriëntatie dagen Aanmelden mbo/ 4 havo – doorstroom dossier Eindgesprek oriëntatie studie & beroep (osb)

3 Eindexamen 2014 Voorbereiding laatste fase Presentatie sectorwerkstukken Schoolexamen 2 In april cijfercontrole SE cijfers en instructie examen Examentraining

4 Eindexamen 2014 Met ingang van het schooljaar 2011-2012 geldt voor alle leerlingen dat het gemiddelde van de cijfers van het centraal schriftelijk eindexamen minstens 5.5 dient te zijn. Bij de berekening hiervan wordt uitgegaan van de onafgeronde cijfers, dus de cijfers met één decimaal. Het eindcijfer voor Nederlands moet ten minste 5.0 zijn

5 Eindexamen 2014 Lichamelijke opvoeding, het sectorwerkstuk en KV1 (CKV) dienen voldoende/ goed te zijn afgesloten Het eindcijfer van het SE maatschappijleer telt in de slaag-/zakregeling mee als eindexamen cijfer

6 Slaag-/zakregeling 2014 Een examenkandidaat Mavo is geslaagd indien hij/zij a.Voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger of, b.Voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger, of c.voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan tenminste één 7

7 Open dagen etc. Bezoek open dagen zeer van belang Aanmelden oriëntatiedagen via www.zoekjouwmbo.nl Verlof vragen OSB activiteit via formulier op website (osb vrij vraag document) Verslag inleveren bij de mentor op osb formulier voor punten

8 Focus op vakmanschap MBO Actieplan opgesteld door minister van Onderwijs Doel verbetering kwaliteit MBO d.m.v Meer onderwijstijd per leerjaar Niveau 4 opleidingen van 4 naar 3 jaar Beleid doorlopende leerlijn Nederlandse taal en rekenen wordt voortgezet Engels en rekenen en taal zullen via centrale examens getoetst worden

9 Focus op vakmanschap Drempelloze instroom niveau 2 afgeschaft Voor instromers zonder diploma zullen veel mbo’s een toelatingstest aanbieden Verwachting van de mbo’s/ roc’s is dat de toelating strenger zal worden een vmbo TL/ MAVO diploma leid nog steeds op voor een MBO niveau 4

10 Aanmelden vervolg studie Doorstroomdossier invullen voor 1 maart Invullen doorstroomdossier is verplicht Akkoordverklaring ouders tekenen Aanmelden HAVO HNE voor 1 maart Aanmelden MBO uiterlijk 31 maart

11 Doorstroomdossier Doorstroomdossier is verplicht Je moet je OOK aanmelden bij de opleiding naar keuze Neem het uitgeprinte dossier mee naar het intake gesprek Vul alles volledig en naar waarheid in Leerlingen onder de 18 moeten ouders akkoord laten tekenen

12 Eindgesprek osb dossier Eindgesprek met mentor Minimaal 65 osb punten Indien osb dossier niet is afgerond : geen diploma!

13 Vragen U kunt mij altijd bereiken per email l.stevens@hetnieuweeemland.nl Een persoonlijke afspraak op donderdag Hartelijk bedankt voor uw komst


Download ppt "Informatieve ouderavond mavo 4 24 januari 2013 Welkom!"

Verwante presentaties


Ads door Google