De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infoavond MAVO 3 9 oktober 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infoavond MAVO 3 9 oktober 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Infoavond MAVO 3 9 oktober 2012
Welkom Infoavond MAVO 3 9 oktober 2012

2 Opbouw van vanavond Deel 1: algemene informatie
- organisatie (voor) examenjaar - PTA - Bevordering - doorstroom & LOB - praktische zaken Deel 2: kennismaken met de mentor

3 Organisatie van de studie M3
4 perioden in leerjaar 3 P1: begin schooljaar t/m 2 november P2: 5 november t/m 18 januari P3: 21 januari t/m 29 maart P4: 1 april t/m einde schooljaar PTA-overzicht na elke periode

4 EXAMEN VOORLICHTING Onderdelen examen (SE / CE):
Schoolexamen: SE  Programma van Toetsing & Afsluiting (PTA) Centraal (schriftelijk) Examen: C(S)E Centraal (praktijk) Examen: C(P)E

5 PTA (Programma toetsing & afsluiting)
Examenreglement ( Omschrijving inhoud SE per vak Alle vakken, incl. maatschappijleer, LO, LOB, KV1 en MAS Rekenen en taal Schoolperioden: 7 perioden Voortschrijdend gemiddelde Na elke periode een PTA overzicht (tussenstand SE)

6 Bevorderingsbeleid (1) M3 naar M4
Afgeronde cijfers voldoen aan eindexamennorm: max. 1 * 4 of 1 * 5 (+1 * 7) of 2 * 5 (+1 * 7) en rest 6 of hoger Vak niet meegenomen naar MAVO 4, minimaal 5 Kv1, LOB, LO: min. voldoende / goed Maatschappijleer cijfer is definitief examencijfer! NIEUW (voor eindexamen): Voor de centrale examens gemiddeld minimaal een 5,5! Rekenen en taal voldoen aan de gestelde norm Maatschappelijke stage afgerond (30 uur)

7 Bevorderingsbeleid (2) M3 naar M4
Overgangsvergadering docenten neemt een beslissing. De leerling: is bevorderd naar M4, of is gericht bevorderd naar M4, of doubleert (bij hoge uitzondering), of is gericht bevorderd naar een andere leerweg, of stapt over naar een andere opleiding.

8 Vervolg na diploma 4 VMBO
Havo, start in 4 HBO Niveau 4 (3,5 of 4 jaar) middenkaderopleiding 4MAVO werken Niveau 3 (3 jaar) zelfstandig beroepsbeoefenaar Na het vmbo heb je nog geen beroep geleerd; dan volgt nog een mbo opleiding. Vmbo is een voorbereiding. Vmbo betekent voorbereidend middelbaar onderwijs. Indien je instroomt in niveau 3 of 4, dan kom je samen met T leerlingen in de klas 4KL Niveau 2 basisberoepsbeoefenaar 4BL Niveau 1 assistentenopleiding

9 Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Leven lang leren Visie LVO VMBO - MAVO Weert Doel: Ontwikkeling loopbaancompetenties

10 Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

11 LOB-lessen 2 uur mentor (Philips van Horne):
sociale emotionele ontwikkeling (welbevinden) praktische zaken en aanspreekpunt voor ouders groepsproces individuele voortgang bewaken reflectiegesprekken 4 uur sector (Het Kwadrant): proces LOB begeleiden oriëntatie stimuleren relatie beroepenwereld

12 Belangrijke data LOB Stage: Week 11  11 t/m 15 maart
MBO-Havo-infoavond 18 maart april: definitieve keuze uitstroomrichting door leerlingen voor MAVO 4 Hele schooljaar: oriëntatie binnen of buiten school, bezoek opendagen opleidingen en bedrijven, meeloopmomenten

13 Informatie vervolgstudie?
Via decanenportal:  een gesloten netwerk voor (individuele) leerlingen, ouders, mentoren  Mevr. E. de Hoog, schooldecaan Mentor en Teamleider

14 Praktische zaken uitval en vervanging boeken magister toetsrooster
mentor 1ste aanspreekpunt

15 Kennismaken met mentor
Lokaal / ruimte: M3A, Mw. M. Schoenmakers F117 M3B, Mw. N. van Essen F107 M3C, Dhr. R. Poels F108 M3D, Mw. G. Kirkels F011 M3E, Dhr. R. Hulleman F109 M3F, Mw. D. Beeren F106 M3G, Dhr. J. Bijlmakers F111


Download ppt "Infoavond MAVO 3 9 oktober 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google