De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

voorlichtingsavond klas 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "voorlichtingsavond klas 4"— Transcript van de presentatie:

1 voorlichtingsavond klas 4
WELKOM

2 Welkom Mentor klas Naam + mailadres

3 voorlichtingsavond klas 4
Voorlichting over contact ouders - school school organisatie onderwijs examen sector of afdeling

4 Contact ouders - school
Mentor eerste aanspreekpunt voor ouders en leerling telefonisch: via schoolnummer, vraag om een briefje in het postvak te leggen

5 Contact ouders - school
informatiegids, zie website jaarplanning, zie website leerlingenstatuut, zie website nieuwsbrief en algemene brieven gaan per mail. (Controleer uw adres in Magister.)

6 Contact ouders - school
Magister leerling: cijfers, aanwezigheid, agenda ouders: eigen gegevens = /mob.nummer vragen over Magister of aanvraag code? mevr. Van Baren,

7 Contact ouders - school
Aanvraag verlof dokter, tandarts, zie website extra verlof, altijd schriftelijk aanvragen Melding van aan- of afwezigheid: telefonisch of via de website beter melden met blauwe briefjes

8 Ongeoorloofd afwezig melden bij LPA
School School moet: Ongeoorloofd afwezig melden bij LPA (leerplichtambtenaar van de gemeente Zoetermeer, mevr. H. Peters) 18 uur binnen 3 weken ongeoorloofd ongeoorloofd is Z, O, L. veel ziek? Melding bij JGZ

9 Ouders Dringend verzoek aan u om, samen met uw zoon/dochter, wekelijks minimaal 1x te kijken in Magister.

10 organisatie onderwijs
Directeur: dhr. M.P.W. Bal Adjunct-directeur: dhr. A. de Bruijn Afdelingsleider bovenbouw: mw. M.I. Hendriks algemene zaken en dagelijkse leiding

11 organisatie onderwijs
De assistent afdelingsleiders Mw. N. Leijerweert Mw. V.C. van Room Dhr. T. Couwenberg Voorlichting 2e leerjaar

12 organisatie onderwijs
Bureau Ondersteuning mw. H. van Dijk

13 organisatie onderwijs
Examensbureau dhr. P.H. Louw mw. J.M. Schulte Decaan (vragen over vervolgopleiding) decanaat dhr. V. Lambrechts

14 examen PTA Programma van Toetsing en Afsluiting examen duurt 2 jaar
alle proefwerken, so-tjes, verslagen enz. tellen mee voor het eindcijfer per periode afronden PTA boekje uitgereikt voor 1 okt. aparte mailing m.b.t. zak/slaagregeling

15 examen Werk gemist? in Magister staat een 1
maken bij de docent (op afspraak) inhaalkaart inhaaluur, ma en di uur – uur initiatief ligt bij de leerling proces-verbaal

16 Enkele belangrijke zaken uit het PTA
examen Enkele belangrijke zaken uit het PTA cijfers gaan van klas 3 naar klas 4 LO moet voldoende zijn (anders geen diploma) (elke les een cijfer, bij ziekte een werkstuk) KV1 moet voldoende zijn (anders geen diploma) (afgerond in klas 3) Maatschappijleer 1 (afgerond in klas 3, eerste examencijfer)

17 examen SE = School examencijfer CE = Centraal examencijfer
Zak-slaagregeling (zie website) Extra exameneis: gemiddelde van CE moet 5,5 zijn Eindcijfer Nederlands moet minimaal 5.0 zijn Rekentoets*: moet minimaal 5.0 zijn

18 administratie Klas 4 inleveren kopie legitimatiebewijs voor 1 oktober
van ID-kaart of van paspoort of van uittreksel bevolkingsregister (via website gemeente)


Download ppt "voorlichtingsavond klas 4"

Verwante presentaties


Ads door Google