De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat ga je doen na Mavo-4?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat ga je doen na Mavo-4?."— Transcript van de presentatie:

1 Wat ga je doen na Mavo-4?

2 M iddelbaar B eroeps O nderwijs
of Havo

3 Onderwijsinstellingen voor MBO
ROC (Regionaal Opleidingscentrum) Zadkine, Albeda, ROC Zeeland, Mondriaan C Vakscholen Graf. Lyceum, Hout- en meubileringscollege, STC (scheepvaart en transport college) Uniformopleidingen landmacht, marine, luchtmacht, politie, marechaussee, beveiliging Particuliere opleidingen

4 Niveau 1 t/m 4 Assistentenopleiding (niveau 1/ MBO-kort)
Basisberoepsopleiding (niveau 2/ MBO-kort) Vakopleiding (niveau 3/ MBO-lang) Middenkaderopleiding (niveau 4/ MBO-lang)

5 BOL: beroeps opleidende leerweg BBL: beroeps begeleidende leerweg
2 soorten leerwegen BOL: beroeps opleidende leerweg BBL: beroeps begeleidende leerweg

6 MBO-BOL beroepsopleidende leerweg
dagonderwijs (leren-stage) accent op theorie; 20 – 60 % praktijk de meeste niveau 3 en 4 opleidingen studiefinanciering vanaf 18 jaar (wsf 18+) veel doorstromingsmogelijkheden (HBO)

7 MBO-BBL beroepsbegeleidende leerweg
werkend leren/ accent op praktijk > 60% vanaf 16 jaar minimumjeugdloon + vergoeding studiekosten door instelling/bedrijf geen tegemoetkoming studiekosten en studiefinanciering doorstromingsmogelijkheden beperkt (HBO)

8 Toelatingseisen: MBO niveau 3 en 4: mavo kbl/gl/tl
vaak aanvullende eisen aan pakket (wi, nask1, ec, Fa/Du) vaak intake-gesprek soms leeftijdseisen, toelatingstest of lichamelijke keuring

9 Overgang Mavo 4 - Havo 4 Mavo TL of GL 7 examenvakken 6,8 gemiddeld
Vakkenpakket moet aansluiten op profiel Positieve adviezen van vakdocenten Doubleren in havo 4 is niet mogelijk Schrijf je altijd ook in bij MBO opleiding

10 Profielkeuze 4-Havo Cultuur en Maatschappij:
gericht op kunst, talen, massamedia, onderwijs, personeelswerk, maatschappelijk werk Economie en Maatschappij: gericht op administratie, handel, transport, geldzaken, marketing, leiding en organisatie, toerisme, horeca

11 Natuur en Gezondheid: gericht op gezondheidszorg, milieu, planten en dieren Natuur en Techniek: gericht op ontwerpen en bouwen, berekeningen maken, analyseren

12 Inschrijven MBO opleidingen
Op tijd inschrijven, voor 1 april. Je kunt je bij meerdere opleidingen tegelijk inschrijven.

13 Belangrijke data 3 december 2013: voorlichtingsavond MBO opleidingen.
vanaf jan/febr 2014: open dagen en inschrijven bij MBO opleidingen. Diploma-uitreiking, maandag 30 juni 2014.

14 Tenslotte Informatie over mbo-opleidingen: Bezoek Open Dagen en stel kritische vragen Leerlingen die geen keuze kunnen maken, kunnen op school test maken. Brief/boekje en inschrijfformulier 3 december in “it’s Learning”. Gebruik de informatie van je decaan Om te kiezen moet je wat doen!!!

15 Vragen????


Download ppt "Wat ga je doen na Mavo-4?."

Verwante presentaties


Ads door Google