De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 HAVO informatie over het eindexamen April 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 HAVO informatie over het eindexamen April 2014."— Transcript van de presentatie:

1 5 HAVO informatie over het eindexamen April 2014

2 Eindexamen  25 april: Laatste lesdag  12 mei t/m 26 mei: CE Na het laatste examen: BBQ en feest!

3 Tijdens examen  Tot half uur na aanvang mag je de zaal betreden. Nog later? => 2 e tijdvak  Na een klokuur mag je de zaal verlaten.  Tot een kwartier voor het einde mag je de zaal voortijdig verlaten.  Eten en drinken is toegestaan, maar denk aan je medeleerlingen!  Geen mobiele telefoons in de zaal!

4 Toegestane hulpmiddelen Zie examenkrant blz. 8 en 9! Vul ruim van te voren een etui waarin de dingen zitten die je bij elk examen mag gebruiken. Bij elk vak is een Nederlands woordenboek toegestaan. Kijk goed wat je mag gebruiken bij welk vak (atlas, binas, (grafische)rekenmachines, woordenboeken) Let op de aanwijzingen voor rekenmachines! Neem reservebatterijen mee! Meegebrachte boeken worden gecontroleerd!

5 Mogelijke maatregelen bij onrechtmatigheden  Een 1 voor het examenonderdeel  Je wordt uitgesloten van de rest van het examen  Toetsen of examenonderdelen die je al hebt gedaan worden ongeldig verklaard  Je krijgt je diploma of cijferlijst pas als je voor bepaalde onderdelen opnieuw examen hebt gedaan.

6 Afwezigheid tijdens eindexamen  Eventuele afwezigheid moet zo snel mogelijk worden gemeld zodat regelingen voor het tweede en eventueel derde tijdvak getroffen kunnen worden.  Gemaakte examens kunnen niet achteraf ongeldig worden verklaard omdat je je tijdens het examen niet lekker voelde.

7 Cijferbepaling  Cijfer schoolexamenvakken is reeds bepaald.  CE wordt nagekeken door eigen docent en tweede corrector (andere school).  Op 12 juni wordt norm vastgesteld en uitslag bepaald.  Belangrijk: juiste telefoon nummer doorgeven (lijst hangt achter in de zaal)

8 Geslaagd of gezakt? Alle vakken tellen mee! Voor alle Centraal Examencijfers een 5,5 gemiddeld. 5,4999 Bij het eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde niet meer dan 1x 5 CKV en LO moeten voldoende zijn. Cijfers in het combinatiecijfer moeten tenminste een 4 zijn.  Alles 6 of hoger is geslaagd  1 x 5 is geslaagd  2 x 5: 2 compensatiepunten nodig gemiddeld 6,0  1 x 4: 2 compensatiepunten nodig  1 x 5 en 1 x 4: 3 compensatiepunten nodig  Meer onvoldoendes of lager dan een 4: altijd gezakt!  Rekentoets : uitslag staat op apart certificaat

9 Na het eindexamen  12 juni: uitslag bekend  13 juni: aanvraag herkansing  16 t/m 18 juni: 2 e tijdvak (herkansingen)  21 juni : examen aangewezen vakken  25 juni: uitslag 2 e tijdvak  30 juni: diploma-uitreiking (14:30 uur)

10 Informatie over (eind)examen  www.coornhert.nl Examenreglement PTA Data en tijdstippen  www.eindexamen.nl Algemene informatie  www.examenblad.nl Vakinformatie  www.laks.nl

11 Na het Coornhert Inschrijven bij DUO vóór 1 mei! (Ook als je twijfelt!) Studiekeuze vóór 1 mei doorgeven op www.dedecaan.net bij studiekeuze. Tussenjaar kan je daar ook invullen. LOB-dossier www.studielink.nl en www.coornhert.dedecaan.netwww.studielink.nl www.coornhert.dedecaan.net Decaan: mevr. Engel kamer 121 a.e.m.engel@coornhert.nla.e.m.engel@coornhert.nl Op tijd actie ondernemen !

12 Vragen ?


Download ppt "5 HAVO informatie over het eindexamen April 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google