De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualiteit Actuele ontwikkelingen Alet van Leeuwen MBO Taalcoach Academie 3 februari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualiteit Actuele ontwikkelingen Alet van Leeuwen MBO Taalcoach Academie 3 februari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Actualiteit Actuele ontwikkelingen Alet van Leeuwen MBO Taalcoach Academie 3 februari 2012

2 Onderwerpen Actuele ontwikkelingen Alet van Leeuwen  Regelgeving – brief van 9 januari  Projecten in 2012  Taal de baas – evaluatie gebruik  Voorbeeldtoetsen instellingsexamen

3 regelgeving Brief van de minister van 9 januari 2012: Voorgenomen wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit (vanaf cohort 2012) Belangrijkste wijzigingen: 1.In havo/vwo behaald resultaat voor Nederlands en/of rekenen kan een vrijstelling in mbo opleveren; 2.Vrijstelling Nederlands is mogelijk voor het gehele examenonderdeel maar ook voor een deel – coe of instellingsexamen 3.Bij opleidingen korten dan twee jaar moet centrale examen in laatste 12 maanden worden geprogrammeerd. 4.Resultaten van specifieke examenonderdelen kunnen op verschillende manieren worden uitgedrukt. 5.Engels – centrale examinering mbo 4 vanaf 2017 - 2018

4 Servicedocumenten Servicedocumenten: www.steunpunttaalenrekenenmbo www.steunpunttaalenrekenenmbo o Servicedocument “Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit d.d. 9 januari” o Cohortenschema 9 januari

5 projecten Projecten 2012: 1. Vakgerichte lees- en rekenlessen voor Mbo  Format “Nieuwsbegrip” en “Nieuwsrekenen” o Vakgerichte leesteksten voor de sectoren Techniek en Handel/administratie; o Voor zwakke lezers en rekenaars; o Context rekenen voor Zorg en Welzijn; o Eerste lessen medio april online beschikbaar. o Oproep: wie wil feedback geven op eerste lessen? Uitvoerder: CED-groep

6 projecten Projecten 2012: 2. Bouwstenen voor leesbevordering – PW en OA o Aantal samenhangende activiteiten; o Doel: mogelijke taalachterstanden bij jonge kinderen voorkomen; o Vervolg op project “leesbevordering PW en OA”; o Gericht op opleidingen en studenten PW en OA; o Eigen leesvaardigheid, voorleesvaardigheid en interactie; o Handreiking voor docenten opleiding PW en OA. Uitvoerder: Cinop – in samenwerking met St. Lezen

7 projecten Projecten 2012: 3. Begeleiding dyslectische en dyscalculische deelnemers mbo. Drie deelprojecten: 1.Ontwikkeling van een schoolscan; 2.Twee regionale conferenties; 3.Een digitale lijst met de vijftig meest gestelde vragen. Uitvoerders: KPC-groep, APS, CPS, Cinop.

8 projecten Projecten 2012 4. Ff rekenen - wordt verder uitgewerkt in 2012 ffRekenen is een webbased leermiddel waarmee jongeren en jongvolwassenen met een taal- en rekenachterstand op een voor hen effectieve en aansprekende manier de rekenvaardigheid kunnen verhogen. Zie: www.ffrekenen.nlwww.ffrekenen.nl Uitvoerders: APS, Hogeschool Utrecht, St Alfabeter, St. ETV

9 projecten Projecten 2012 5. Volgens Bartjens In het voorjaar verschijnt een special over rekenpraktijk in vmbo en mbo.

10 projecten Taal de baas – evaluatie gebruik en tips Taal de baas in mei 2011 gelanceerd Constatering: -Veel aanmeldingen -Eerste reacties – tevreden gebruikers In kaart brengen: 1.Hoe is Taal de baas ingezet in de instelling; 2.Gebruikservaringen/effecten; 3.Hoe kan implementatie beter. Steunpunt: vragenlijst en interviews. Oproep: Wie wil meewerken aan een interview – ca. 15 minuten

11 projecten Taal de baas – evaluatie gebruik en tips - vervolg Binnenkort: Document met tips en aanbevelingen voor de implementatie van Taal de baas binnen de instelling. Website van het Steunpunt

12 Concept wijzigingen Examenbesluit Voorbeeldtoetsen Nederlands beschikbaar op website Steunpunt - 13 voorbeeldtoetsen inclusief:  Beoordelingsformats  Lege formats  Handreiking Op 2F en 3F Voor de productieve vaardigheden: Spreken, gesprekken voeren en schrijven Ontwikkeld door Cito en Cinop in samenwerking met 5 ROC’s  Géén regelgeving  Handreiking en inspiratie

13 Kijk regelmatig op onze website www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl


Download ppt "Actualiteit Actuele ontwikkelingen Alet van Leeuwen MBO Taalcoach Academie 3 februari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google