De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rekenen in het mbo: Stand van zaken regelgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rekenen in het mbo: Stand van zaken regelgeving"— Transcript van de presentatie:

1 Rekenen in het mbo: Stand van zaken regelgeving
Rekenconferentie ‘Je kunt rekenen op de rekendocent’ 6 december 2011 Rianne Reichardt

2 Onderwerpen Algemene regelgeving ‘Rekenen in het mbo’
Invoering referentieniveaus (een korte geschiedenis) Examinering Rekenen Centrale examinering Beroepsgerichte versus centrale examinering Slaag-/zakbeslissing Organisatie Vrijstellingen Pilotexamens Dyscalculie Activiteiten Steunpunt

3 Geschiedenis 2007 “Ze kunnen niet rekenen”

4 Geschiedenis 2007 Taal- en rekenniveaus van leerlingen moeten in alle onderwijssectoren omhoog Opdracht tot ontwikkeling van referentieniveaus taal en rekenen: ▹ voor de gehele breedte van het onderwijs ▹ gezamenlijk aanpakken niveauverhoging en -onderhoud ▹ doorlopende leerlijnen

5 Geschiedenis 2008 “De lat moet omhoog”

6 Geschiedenis 2008 Referentiekader taal en rekenen (Meijerink)
Veldraadplegingen PO/VO/MBO ▹ Breed draagvlak voor sectoroverstijgende invoering van de referentieniveaus in alle onderwijssectoren ▹ Zorgen over haalbaarheid voor zwakkere leerlingen 22 dec 2008: brief staatssecretaris naar mbo-instellingen ▹ invoering referentiekader ▹ diagnostische toetsen ▹ centrale examinering

7 Geschiedenis 2009 “Rekenen met geld”

8 Geschiedenis 2009 Uitvoeringsplan taal en rekenen mbo
Ambitie invoering referentieniveaus Aankondiging centrale examinering Aankondiging extra financiering Monitoring van het implementatietraject Scholen aan zet Regeling Intensivering Nederlandse taal en rekenen Verdeling extra financiële middelen (ca. 50 miljoen op jaarbasis) Implementatieplannen taal en rekenen per school

9 Geschiedenis 2010 “Tijd voor rekenen”

10 Geschiedenis 2010 Wet invoering referentieniveaus per 1 augustus 2010
Besluit vaststelling referentieniveaus Toekenning niveaus aan opleidingen 3F voor mbo niveau 4 2F voor mbo niveau 1, 2 en 3 Examenbesluit beroepsopleidingen WEB Instellingsexamens en centraal ontwikkelde examens taal en rekenen Uitslagregeling niveau 4 opleidingen

11 Geschiedenis 2011 “Je kunt rekenen op de rekendocent”

12 Geschiedenis 2011 Actieplan Focus op vakmanschap
Voortzetting taal- en rekenbeleid Wijzigingsbesluit Examenbesluit WEB (maart 2011) Generieke eisen Engels in alle niveau 4 opleidingen v.a. 2012 (Concept)wijziging Examen- en Kwalificatiebesluit WEB (juni 2011) Slaag-/zakbeslissing Nederlands, rekenen en Engels niveau 4 Slaag-/zakbeslissing Nederlands en rekenen niveau 2 en 3 Nederlands en rekenen in de niveau 1 opleidingen Afname, herkansingen en vrijstellingen centrale examens December: Brief Minister OCW aan scholen

13 Geschiedenis En dan nu……… meters maken

14 Examinering rekenen Voor cohorten vanaf 2010!
Centraal ontwikkelde examens Vanaf 2013/2014 verplicht voor niveau 4 op 3F Vanaf 2014/2015 verplicht voor niveau 2 en 3 op 2F Voor niveau 1 besluitvorming in 2014 Instellingsexamens Schooljaar 2011/2012 en 2012/2013 (en 2014/2015 voor niveau 2 en 3) Zelf ontwikkelde toetsen Ingekochte toetsen Pilotexamens Tellen nog niet mee voor diplomering

15 Examinering rekenen Beroepsgerichte eisen vs Generieke eisen
Examinering vóór 2013/2014 (resp. 2014/2015) Examinering van beide eisen door middel van instellingsexamens Generiek en beroepsgericht zowel apart als geïntegreerd Generiek al dan niet in de beroepscontext Beroepsgericht in de beroepscontext Generiek door middel van pilotexamens Examinering vanaf 2013/2014 (resp. 2014/2015) Generieke eisen door middel van centrale examens Beroepsgerichte eisen mogen zowel apart als geïntegreerd in de beroepsexamens getoetst worden

16 Examinering rekenen Slaag-/zakbeslissing
Diplomering vóór 2013/2014 (resp. 2014/2015) resultaten instellingsexamens tellen niet mee Diplomering vanaf 2013/2014 (niveau 4) resultaten tellen mee voor diplomering (in combinatie met Nederlandse taal en Engels) Diplomering vanaf 2014/2015 (niveau 2 en 3) resultaten tellen mee voor diplomering (in combinatie met Nederlands)

17 Examinering rekenen Slaag-/zakbeslissing Niveau 4
Cohorten 2010 en 2011 (Nog geen generieke eisen Engels) Diplomering vanaf 2013/2014 Voor Nederlands en rekenen ten minste een 5 en een 6 (in willekeurige volgorde) Cohorten vanaf 2012 (Generieke eisen Engels) Diplomering in 2013/2014 en 2014/2015 Voor Nederlands, rekenen en Engels ten minste 5 – 5 – 6 (in willekeurige volgorde) Diplomering vanaf 2015/2016 Voor Nederlands, rekenen en Engels ten minste 5 – 6 – 6 (in willekeurige volgorde)

18 Examinering rekenen Slaag-/zakbeslissing Niveau 2 en 3 Niveau 1
Cohorten vanaf 2010 Diplomering in 2014/2015 en 2015/2016 Voor Nederlands en rekenen ten minste een 5 en een 5 Diplomering vanaf 2016/2017 Voor Nederlands en rekenen ten minste een 5 en een 6 (in willekeurige volgorde) Niveau 1 Besluitvorming in 2014

19 Examinering rekenen Organisatie centrale examens
Digitale examens met behulp van Examentester Jaarlijks 3 vaste periodes van 2 weken Minimaal 1 herkansing binnen de reguliere opleidingsduur Afname in tweede helft van de opleiding Examinering op hoger mbo-niveau is mogelijk College voor Examens is verantwoordelijk Cito ontwikkelt en levert de examens en de uitslagbepaling Per mbo-instelling 2 contactpersonen COE voor alle informatievoorziening binnen de instelling

20 Examinering rekenen Vrijstelling is mogelijk
(in 2013/2014) wanneer in het pilotjaar 2012/2013 een voldoende is behaald wanneer binnen twee jaar na het behalen van een mbo-diploma opnieuw een mbo-opleiding wordt afgerond van hetzelfde of een lager niveau voor havisten en vwo-ers, die na het behalen van de rekentoets in het vo binnen twee jaar een mbo-opleiding afronden

21 Pilotexamens Doel van de pilotexamens Voor scholen
Ervaring opdoen met logistiek en techniek van centrale examinering Beeld krijgen van de inhoud van de examens Voor Cito en College voor Examens Ervaring opdoen met logistiek rond centrale examinering Ervaring opdoen met normering en bepaling cesuur Voor College voor Examens Ervaring opdoen met procedures Ervaring opdoen met protocol Voor het ministerie Monitoring van de resultaten (per sector, bol/bbl, etc.) Bijstellen beleid

22 Pilotexamens Pilotperiode 1 - jan/feb 2012 Pilotperiode 2
Week 3 Vanaf 16-01 Week 4 Vanaf 23-01 Week 5 Vanaf 30-01 Week 6 Vanaf 06-02 Pre-pilot 2F t & r Rekenen 3F Taal 3F Week 23 Vanaf 04-06 Week 24 Vanaf 11-06 Week 25 Vanaf 18-06 Rekenen 3F Taal 3F

23 Pilotexamens Meer informatie over (pre-)pilots
Informatiebrochure implementatie Centrale Examinering CvE Handboek COE Examenprotocol (opgenomen in het handboek) Syllabi 3F en 2F + verantwoordingsdocumenten 10 varianten 3F 2 varianten 2F Deelnemers met een handicap Voorbeeldexamens

24 Dyscalculie Wat doen we met deelnemers met dyscalculie?
Wat is dyscalculie? Wat kun je eraan doen? Protocol Dyscalculie Project Dyslexie en Dyscalculie in het mbo

25 Activiteiten Steunpunt
Netwerken rekenen Regionale bijeenkomsten, 3x per jaar Projecten Volgens Bartjens ffRekenen -> Dyslexie en dyscalculie Project (Begrijpend) lezen, woordenschat en rekenen in het mbo Drieslag rekenen Aanbodoverzicht -> Portaal taal en rekenen ->

26 Activiteiten Steunpunt
Servicedocumenten Samenvattingen van brieven en beleidsdocumenten ministerie Samenvattingen van examenbesluiten Cohortenschema’s Documenten rondom de implementatie van de referentieniveaus en de centrale examens Helpdesk

27 Activiteiten Steunpunt

28 Reken maar! Je kunt rekenen op de rekendocent je kunt rekenen op het
Steunpunt Reken maar!


Download ppt "Rekenen in het mbo: Stand van zaken regelgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google