De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo"— Transcript van de presentatie:

1

2 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Aanleiding en kaders Toekomstbestendig Herkenbaar en overzichtelijk Betere aansluiting vmbo - mbo Minder examens Centrale rol LOB

3 ec zw te is gr Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
Kernprogramma = hart van de sector In elke sector wordt één kernprogramma aangeboden… ec zw te is gr … altijd in combinatie met profiel- en keuzedelen

4 Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
4 Keuzedelen Schoolexamen PROFIEL 4 Profieldelen Centraal examen KERN

5 Voorbeeld: sector met 2 profielen
1. School bepaalt aanbod

6 Voorbeeld: sector met 2 profielen
1. School bepaalt aanbod

7 Voorbeeld: sector met 2 profielen
1. School bepaalt aanbod 2. Leerling kiest profiel … 3. … en keuzedelen Keuzedelen: verdieping

8 Voorbeeld: sector met 2 profielen
1. School bepaalt aanbod 2. Leerling kiest profiel … 3. … en keuzedelen Keuzedelen: verbreding

9 1. Leerling kiest sector …
Voorbeeld: 2 sectoren 1. Leerling kiest sector … 2. Leerling kiest profiel … 3. … en keuzedelen Keuzedelen uit eigen én andere sector

10 Volgorde van aanbieden
2 8 3 4 7 1 2 5 6 3 4 7 8 6 5 1 Eerst profiel, dan verdieping Eerst oriëntatie, dan profiel

11 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Kern Drie delen A: Algemene kennis en vaardigheden B: Professionele kennis en vaardigheden C: Loopbaanoriëntatie en -begeleiding LOB: leerling is in staat zijn eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven en kan dat bewijzen

12 Profielen Economie Economie en ondernemen
Horeca, bakkerij en recreatie Intersectoraal Eén profiel Techniek Bouwen, wonen, interieur Produceren, installeren, energie Mobiliteit en transport Media, Vormgeving en ICT Zorg & welzijn Zorg en welzijn Groen

13 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Keuzedelen Bij elk profiel meerdere keuzedelen, waardoor smalle en brede programma’s mogelijk zijn School biedt leerling de keuze Ten minste vier keuzedelen: drie landelijk ontwikkelde, één vrij keuzedeel (verantwoording achteraf) Keuzedelen vanaf 20 juni 2013 op de website

14 Klankbord- en pilotscholen
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Klankbord- en pilotscholen Klankbordscholen (intersectoraal en Media, vormgeving ICT): 8 scholen, denken mee en bereiden zich voor op invoering Start pilot augustus 2014 Klankbordscholen (groen) Alle leden van het platform Groen Pilotscholen (vastgestelde concept examenprogramma’s): 28 klankbordscholen Bijna 2500 leerlingen Start augustus 2013 Eerste examen 2015

15 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Aandachtspunten Gemengde leerweg Licenties, bevoegdheden Examens: CSPE of PvB Flexibele afname Volgorde SE – CE Doorstroommogelijkheden leerlingen (entreeopleidingen, diplomavereiste) Taal en rekenen

16 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Tijdlijn April 2013: concept examenprogramma’s Augustus 2013: start pilot cohort 1 (leerjaar 3) Augustus 2014: start pilot cohort 2 Mei 2015: eerste examens (cohort 1) Augustus 2015: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen Mei 2017: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma 1 2 3 4 5 6 Augustus 2013 Augustus 2014 Augustus 2015 Augustus 2016

17 Communicatie over project
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Communicatie over project Contactpunt per school Digitale nieuwsbrief Platforms beroepsgerichte programma’s Regionale bijeenkomsten SPV

18 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

19 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Subgroepen per sector te zw ec is


Download ppt "Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo"

Verwante presentaties


Ads door Google