De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 2 VMBO-TL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom voorlichtingsavond leerjaar 2 VMBO-TL."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom voorlichtingsavond leerjaar 2 VMBO-TL

2 Programma Informatie keuzes in de 2e klas
kennismaking met de mentor in lokalen

3 2TL en toekomst keuzeproces

4 keuze in 2TL in mentoruur: - werken aan keuzedossier
- motivatie om vak te kiezen mogelijkheden en onmogelijkheden i.v.m. vervolgtraject plaatsing in 3e klas: is wordt grotendeels bepaald door de vakkeuze

5 keuze in 2TL vragen: wie ben ik, wat kan ik, wat vind ik leuk, wat past er bij me? wat is er allemaal waaruit kan ik kiezen?

6 keuze in 2TL belangrijkste hulp: - ouders
mentor: inzicht in cijfers, vaardigheden en inzet, keuzedossier decaan voor gesprek en/of beroepen- interessetest

7 keuze in 2TL loopbaanoriëntatie en begeleiding
“keuzedossier” en portfolio project PSO (2e klas) en COP (in de 3e klas)

8 keuze in 2TL Oriëntatie op sector; 2 keer les in afdeling op de Hofstraat Kennismaken met beroepen in techniek en zorg: manifestatie in Den Helder de zorgtrailer en techniekbus

9 keuze in 2TL half maart voorlopige keuze i.v.m. planning en organisatie nieuwe schooljaar half april definitieve keuze

10 vak en keuze in 2TL Frans of aardrijkskunde creatief vak, keuze uit:
tekenen handvaardigheid muziek kan als examenvak gekozen worden in 4e klas.

11 sectoren techniek: - wiskunde met ns1 economie:
- economie met wi/Fa/Du zorg & welzijn: - biologie met wi/ma2/gs/ak landbouw: - biologie met wi / ns1 / ns2

12 Sectoren worden profielen Bestaande sectoren verdwijnen
Vernieuwing Vmbo Sectoren worden profielen Bestaande sectoren verdwijnen

13 Vernieuwing Vmbo Sectoren: Techniek Zorg en Welzijn Economie Groen

14 Vernieuwing Vmbo Economie en ondernemen Horeca, bakkerij en recreatie
Zorg en Welzijn Bouwen, wonen en interieur Produceren, installeren en energie Mobiliteit en transport Media, vormgeving en ict Groen Dienstverlening en producten

15 Vernieuwing Vmbo Voor TL voorlopig alleen andere naam:
van sectoren naar profielen Dit schooljaar wel veranderingen in onderwijs naar uitstroom MBO en Havo; als eerste in de richting MBO techniek

16 Vernieuwing Vmbo Aansluitend zullen de andere stromen aan bod komen.
Doel: motiverend betere aansluiting doorlopend onderwijs

17 Vernieuwing Vmbo 2014-2016: ontwikkelen onderwijs in profielen
: afname nieuwe examens beroepsgericht programma

18 2TL en daarna beter om te starten in 3KL = richting kiezen
overstappen naar Havo 3 einde leerjaar 2: extra wiskunde uitgebreid overleg mentor, vakdocenten en decaan na tweede rapport

19 afsluiten 3e jaar maatschappijleer 1 kunstvakken 1

20 examen 4e jaar 6 examenvakken

21 exameneisen 2015-2016 een 5.5 voor centraal examen
een 5 voor Nederlands OF een 5 voor de rekentoets overige bepalingen uit het examenreglement

22 MBO na MBO naar HBO 1 + 2 assistent 3 zelfstandig werkende
4 middenkader / specialist na MBO naar HBO

23 MBO naar MBO niveau 3 of 4: BBL – werken en leren
(werknemer + opleiding) BOL – naar school en stage (leerling + stage) niveau 4 voornamelijk BOL-opleidingen

24 MBO MBO-opleidingen stellen vaak een schoolvak verplicht en raden een tweede vak dringend aan voor informatie bezoek de decaan!

25 MBO: toelating zelfde sector : toelaatbaar

26 Havo met TL-diploma naar Havo 4:
leerlingen volgen een doorstroomprogramma Ne En wis wiskunde en geschiedenis aange-raden en een goede aansluiting van overige vakken.

27 Havo: toelating geslaagd voor TL met gemiddeld 6.8
kernvakken Ne, En, wi : één 5

28 leerling – ouders - school
KIEZEN - KIEZEN leerling – ouders - school

29 Aandacht voor:

30 Actueel:

31 Actueel:

32 Aanpak op school 1e klas: lessen levo m.m.v. politie
waarin keuzes moeten worden gemaakt a.d.h.v. filmpjes

33 vervolg aanpak 2e klas: in levo/informatiekunde terugblik
3e klas: in maatschappijleer nog- maals terugblik op lessen

34 mentoren 2T1 mevr. Abbasov 279 2T2 de heer Molenbroek 184
2T3 mevr. Rouez 183 2T4 de heer Kuit 180 2T5 mevr. Caballer 189 2T6 mevr. Brouwer 271 2T7 de heer Goossens 177


Download ppt "Welkom voorlichtingsavond leerjaar 2 VMBO-TL."

Verwante presentaties


Ads door Google