De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Savornin Lohman Welkom op de info avond Leerjaar 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Savornin Lohman Welkom op de info avond Leerjaar 2."— Transcript van de presentatie:

1 De Savornin Lohman Welkom op de info avond Leerjaar 2

2 Overgang van klas 2 naar 3 Naar: 3 HAVO Naar: 3 VMBO Keuze uit 3 leerwegen : 1. Theoretische leerweg 2. Kaderberoepsgerichte leerweg 3. Basisberoepsgerichte leerweg

3 De Savornin Lohman Hilversum Keuze van een sector  Economie  Zorg en Welzijn  Techniek  Landbouw/groen

4 De Savornin Lohman Hilversum 2 sectorvakken in de sector sector ECONOMIE: ec + wi of du of fa sector ZORG en WELZIJN bi + wi of ak of gs sector TECHNIEK: wi + NaSk1 (nat.) sector LANDBOUW: wi + NaSk1 of bio

5 De Savornin Lohman Hilversum Vakkenpakket klas 3 Verplicht:  Nederlands, Engels en Maatschappijleer  Levensbeschouwing, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Scheikunde, Tekenen, Handvaardigheid en Bewegings - onderwijs Keuze ( 4 vakken kiezen )  Frans, Duits, Economie Wiskunde, Natuurkunde en Biologie

6 De Savornin Lohman Hilversum Vakkenpakket klas 4  Engels, Nederlands en Maatschappijleer  Twee sectorvakken (bijv. wisk. en nat. )  2 of 3 andere vakken ( bijv. ec., du., tek.)  Je doet dus in 7 of 8 vakken examen

7 De Savornin Lohman Hilversum Na VMBO T diploma? Havo: minimaal 8 vakken Wiskunde en een extra moderne vreemde taal maken dat er meer keuzes zijn MBO: Niveau 3 en 4 Vaak zijn bepaalde vakken verplicht op je vervolgopleiding ! Techniek :wiskunde en / of natuurkunde Zorg :biologie Economie : economie en / of wiskunde of 2 e MVT

8 De Savornin Lohman Hilversum Aandachtspunten Zorg dat je in minimaal 2 sectoren zit met je vakkenpakket ( bijv. als je twijfelt over de sectoren economie en techniek moet je in ieder geval eco., wisk. en nat. kiezen ) Kijk alvast naar eventuele vervolg – opleidingen (en verplichte vakken ) In klas 3 valt pas de definitieve sector - keuze.

9 De Savornin Lohman Hilversum Bevordering van klas 2 VMBO-t naar klas 3 VMBO-t. Je moet aan 3 voorwaarden voldoen : De onafgeronde cijfers: A. Gemiddeld een 6,0 halen voor alle vakken. B. Voor de vakken eng., ned. en wis. moet je gemiddeld een 6,0 halen. Je mag voor deze vakken slechts één onvoldoende hebben. De afgeronde cijfers: A. Niet meer dan drie vijven of één vier en één vijf of één drie.

10 De Savornin Lohman Hilversum Bevordering van 2 Mavo/Havo naar 3 Havo Er zijn 4 groepen A. ne,fa,du,en B. gs,ak,gd,ec C. wi,na,bi,tn D. te,hv,lo,dr,mu 1. De leerling heeft een gemiddeld van 7,0 per cluster. 2. Voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde heeft de leerling gemiddeld een 7,0, voor Wiskunde minimaal een 7,5 en voor Nederlands minimaal een 6,0. 3. De leerling heeft maximaal 3 tekortpunten, waarvan maximaal 2 in een cluster.

11 De Savornin Lohman Hilversum Tijdpad vakkenkeuze klas 2 VMBO 22 maart inleveren voorlopige keuze 26 maart- 6 april docenten geven advies 12 april advies gaat mee naar huis 16 april – 10 mei gesprekken met mentor / docenten / decaan 16 mei definitieve keuze Na overgangsvergadering in incidentele gevallen bespreken met ouders

12 De Savornin Lohman Hilversum Tijdpad bevordering naar 3 Havo Uit de rapportvergadering van 13 maart komt een voorlopig advies Begin mei uitnodiging voor ouders en leerlingen voor een voorlichting voor 3 Havo Eindrapport: definitief advies

13 De Savornin Lohman Hilversum Tijden om met de decaan te overleggen : Bellen tussen 19.00 en 20.00 uur : 035 – 5313497 Dinsdagen :17 en 24 april, 8 en 15 mei. Donderdagen :19 en 26 april en 10 mei. Mailen kan ook : f.majoor@savorninlohman.nl


Download ppt "De Savornin Lohman Welkom op de info avond Leerjaar 2."

Verwante presentaties


Ads door Google