De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regiobijeenkomsten jan-feb 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regiobijeenkomsten jan-feb 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Regiobijeenkomsten jan-feb 2014

2 Doelen vernieuwing vmbo
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Doelen vernieuwing vmbo Toekomstbestendig: - organiseerbaar - ontwikkelingen mbo en arbeidsmarkt Herkenbaar en overzichtelijk Verbeterde aansluiting vervolgopleidingen Vmbo = fundament beroepskolom

3 Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
4 Keuzedelen Schoolexamen PROFIEL 4 Profieldelen Centraal examen KERN

4 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Kern A. Algemene kennis en vaardigheden B. Professionele kennis en vaardigheden C. Loopbaancompetenties en loopbaandossier vijf loopbaancompetenties (motieven, capaciteiten, netwerken, werkexploratie, loopbaansturing)

5 Projectopdracht Intersectoraal
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Projectopdracht Intersectoraal Ontwikkel een nieuw examenprogramma intersectoraal dat bestaat uit: Professionele kennis en vaardigheden (kern) Bij voorkeur één of maximaal twee profielen Ten minste zes keuzedelen Het examenprogramma moet qua zwaarte (kennis, houding en vaardigheden) vergelijkbaar zijn met andere profielen Profiel- en keuzedelen moeten onderscheidend zijn van andere profiel- en keuzedelen

6 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Stand van zaken Intersectoraal / 7e profiel: Voorstel op hoofdlijnen Eerste uitwerking voorgelegd aan IVC Volgende uitwerking voorgelegd aan regiegroep

7 Een brede beroepsoriënterende ordening langs de lijn “diensten”enerzijds en de lijn “producten”anderzijds. Hierin worden elementen verweven die van belang worden geacht voor het toekomstig functioneren van leerlingen in het vervolg(beroeps)onderwijs en in de maatschappij: duurzaamheid, karakteristieken kennen en ervaren van publiek en/of maatschappelijk verantwoord handelen (ondernemen) en commercieel handelen. Het profiel onderscheidt zich van de beroepsgerichte profielen, doordat het accent ligt op de onderlinge samenhang en sectoroverstijgende toepasbaarheid van de te examineren eindtermen.

8 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Stand van zaken

9 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Reacties IVC Er is een brede overeenstemming dat het voorliggende scenario een goede basis vormt: er is vertrouwen en er is draagvlak Reactie vanuit regiegroep Profiel is qua inhoud en zwaarte vergelijkbaar is met de andere profielen Er is vertrouwen dat met behulp van de uitwerking (en de nadere precisering in de syllabi) van het conceptprofiel een examen te maken is Discussie over profieldeel 3: de examineerbaarheid, het beheersingsniveau en de zwaarte, de beroepsvoorbereidende relevantie, de omvang (overladenheid) of de diversiteit en de haalbaarheid. Maak het niet te technisch. Probeer profieldeel 3 in te kaderen en af te bakenen

10 Oplossingsrichtingen profieldeel 3
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Oplossingsrichtingen profieldeel 3 Focus op de voorzijde: het ontwerpproces kennis en vaardigheden op het gebied van digitale teken- en ontwerpprogramma's Focus op (a) onderhoud en reparatie of (b) aanpassen en verbeteren kennis en vaardigheden over technieken, materialen en gereedschappen (accent op techniek) kennis en vaardigheden over monteren, assembleren, decoreren Focus op 3d-printing kennis en vaardigheden op gebied van printers en printtechnieken, ontwerp- en tekenprogramma's (namaken, bewerken (verbeteren), ontwerpen), materialen, werking, toepassingsmogelijkheden etc.) Profieldeel 1, 2 en 4 (die tamelijk overladen zijn) verdelen over vier profieldelen

11 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Reactie IVC (14-1) Oplossingsrichting: combinatie van oplossing 1 en 2 De uitwerking van profieldelen 1, 2 en 4 kan rekenen op instemming van IVC? Vermoedelijke naamgeving: Producten en dienstverlening P&D? De IVC acht profieldelen 1 en 4 het meest geschikt voor de gl?

12 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Vervolgprocedure 20 januari ontwikkelgroep Uitwerking profieldeel 3 -> voorleggen aan IVC Keuzedelen Eind januari regiegroep Conceptexamenprogramma profiel P&D Aanbiedingsbrief


Download ppt "Regiobijeenkomsten jan-feb 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google